Tiếng Việt  |  English

Sinh Hoạt Viện Hóa Đạo

Công bố nhân sự Tăng Đoàn GHPGVNTN

Công bố nhân sự Tăng Đoàn GHPGVNTN

Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp. Thừa ủy nhiệm của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nay cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ (2014 - 2016).

Sinh Hoạt Viện Tăng Thống

Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, - Thưa quý Thiện tri thức, cùng đồng bào, Phật tử các giới trong và ngoài nước.                 Như quý vị đã biết, thời gian qua, GHPGVNTN đã bị biến tướng, […]

Sinh Hoạt Văn Phòng II VHĐ

Lá thư Điều Ngự

Lá thư Điều Ngự

Xuân là mùa của an lạc, là biểu hiện của sức sống và sự đổi thay. Đổi thay trên bình diện hình tướng tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng sự đổi thay của tâm thức; tuy nhiên tâm thức chỉ có thể thay đổi khi chúng ta ý thức trọn vẹn sự có mặt của mọi hiện tượng bao gồm cả tâm và cảnh.

Thư Trình của thành viên của Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPT VN tại Hoa Kỳ

Thư Trình của thành viên của Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPT VN tại Hoa Kỳ

Vì thế chúng tôi không thể tiếp tục sinh hoạt trong Ban Chấp Hành của Liên Đoàn hiện nay, kể từ ngày ký Thư Trình này. Vậy chúng tôi kính trình Ban Chấp Hành Liên Đoàn và quý thành viên của Liên Đoàn để biết quyết định của chúng tôi.

Sinh Hoạt Ban Đại Diện Các Tỉnh Thành

Công an Tp. Đà nẵng – Công an quận Sơn trà khủng bố sách nhiễu dưới hình thức đấu tố

Công an Tp. Đà nẵng – Công an quận Sơn trà khủng bố sách nhiễu dưới hình thức đấu tố

Công an Thành phố Đà nẵng - Công an quận Sơn trà đã khủng bố sách nhiễu dưới hình thức đấu tố, trù dập hạ cấp nhân phẩm cá nhân của con thuộc thành viên của Tăng đoàn GHPGVNTN. Con cực lực lên án và phản đối mạnh mẽ những hành vi trên của chính quyền địa phương cũng như Công an sở tại.

Bình Luận

Thư gởi anh Lê Công Cầu

Thư gởi anh Lê Công Cầu

Đạo Phật là đạo như thật. Đoàn viên tuổi từ thiếu, thanh niên trở lên, trong mỗi buổi lễ Phật theo nghi thức GĐPT đều có đọc năm điều luật, trong đó có câu: “Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật”, nhưng trên thực tế một số Huynh trưởng ở vai trò lãnh đạo chỉ vì “cái tôi” khả ố và phe phái mà làm những việc đi ngược lại mục đích - lý tưởng của Tổ chức, phản lại tinh thần Phật dạy, bất kể hậu quả!

Video - Hòa thượng Thích Không Tánh phát quà tại Làng Phong (Quy Hòa)

Loading the player...