Tiếng Việt  |  English

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến


Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc lời cảm tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô,

Kính thưa quý vị Đại diện các Tôn giáo, quý vị Dân cử các cấp, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử:

Cố Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH

 – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, (nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại Chùa Diệu Pháp. Thế thọ 76 tuổi, 69 năm xuất gia và 56 Hạ lạp.

Tang lễ của Cố Hòa Thượng đã được Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel; và Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Thay mặt Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến

chúng con/tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Na Uy

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Canada

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Úc Châu

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng

– Quý Tu viện, Tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường…

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN – Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Như Lai; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành – Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng – Viện Chủ Chùa Phật Giáo Boston; Hòa Thượng Thích Giác Lượng – Pháp Chủ GHTGKSVNTTG; Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá; Hòa Thượng Thích Viên Thành – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng; Hòa Thượng Thích Tịnh Từ – Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn; Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Đạt – Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm, Stocton; Hòa Thượng Thích Tịnh Đức – Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Texas; Hòa Thượng Thích Trí Minh – Cố vấn GHPGVNTN và Phương Trượng các Tự viện tại Na Uy; Hòa Thượng Thích Nguyên Phẩm và Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam; Hòa Thượng Thích Nhật Minh – Viện Chủ Chùa Hương Tích, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, trú xứ Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp – Sài Gòn Việt Nam; Hòa Thượng Thích Chơn Trí – Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; Hòa Thượng Thích Viên Đạt – Viện Chủ Chùa Giác Nguyên; Hòa Thượng Thích Tâm Vân – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn – Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Viện Chủ Tu viện Trúc Lâm và Tu viện Tây Thiên Canada; Hòa Thượng Thích Phước Nhơn – Viện Chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh, Úc Châu; Hòa Thượng Thích Thông Hải – Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, Honolulu; Hòa Thượng Thích Huệ Minh – Viện Chủ Chùa Khánh Long; Hòa Thượng Thích Nguyên Tú – Viện Chủ Chùa Đại Giác, Sacramento; Hòa Thượng Thích Viên Hải – Viện Chủ Chùa Phổ Tịnh; Hòa Thượng Thích Như Minh – Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles; Hòa Thượng Thích Minh Dung – Viện Chủ Chùa Quang Thiện, Ontario; Hòa Thượng Thích Thiện Long – Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Thông Đạt  Chủ Tịch UVBC Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose; Hòa Thượng Thích Phước Sung – Viện Chủ Chùa Pháp Hoa, El Monte; Hòa Thượng Thích Tâm Thành – Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Hòa Thượng Thích Giác Pháp – Thành Viên HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTNHN;  Hòa Thượng Thích Pháp Như – Thành Viên HĐGP, Trụ Trì Chùa Văn Thù;; Hòa Thượng Thích Huệ Sơn – Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Santrowie; Thượng toạ Thích Viên Quang viện chủ Chùa Phổ Minh, Arkansas; Thượng Tọa Sakya Minh Quang – Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Trụ Trì Tu Viện Thiện Tường, Illinois; Thượng Tọa Thích Nhuận Hải – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Đường Viên Ngộ, Atlanta; Thượng Tọa Thích Đồng Trí – Viện Chủ Tu viện Viên Chiếu, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Hậu – Viện Chủ Chùa Huyền Giác, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Trụ Trì Chùa Quảng Đức; Thượng Tọa Thích Đồng Tánh và Ban Trị Sự Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam và Santa Ana; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tu Viện Đức Sơn, Riverdale; Thượng Tọa Thích Nhật Tồn – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Khánh An, Sacramento; Thượng Toạ Thích Viên Dung, Viện chủ Chùa Bảo Phước, San Jose; Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Pháp Âm, Atlanta; Thượng Tọa Thích Viên Học, Trụ Trì Hải Triều Âm Tự, Philadelphia; Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trụ trì Chùa Từ Lâm, San Jose; Thượng Tọa Thích Minh Hoa – Tổng Vụ Trưởng Kế Hoạch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tịnh xá Hoa Lâm, Tampa Florida; Thượng Tọa Thích Kiến Đức – Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng toạ Thích Viên Chánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN HN; Thượng Tọa Thích Minh Nguyện – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trú Trì Chùa Phước Sơn, Modesto; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Trụ trì Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Thượng Tọa Thích Viên Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Từ Hạnh – Trụ Trì Chùa Khánh Anh, El Monte; Thượng Tọa Thích Viên Toàn – Trụ trì Chùa Giác Viên; Thượng toạ Thích Hằng Trường, Chủ tịch Hội Từ Bi Phụng Sự, Anaheim; Thượng Toạ Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Phước Huệ, Washington; Thượng Tọa Thích Như Từ; Thượng Tọa Thích Đạo Chơn – Tổng Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên, Trụ Trì Quan Âm Ngàn Tượng, Greensboro; Tăng Chúng Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Thượng Tọa Thích Tín Mãn – Trụ trì Chùa Viên Quang, San Diego; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền; Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp – Trụ Trì Chùa Viên Thành, Trung Tâm Phật Giáo, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Tâm Bình -Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Westminster; Thượng Toạ Thích Minh Thanh -Trụ Trì  Chùa Phú Lộc, Louisiana; Sư Minh An – Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tâm Chỉnh – Trụ Trì Chùa Kim Linh, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Độ và Chư Tăng Ni Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Chư Tăng Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Đại Đức Thích Huệ Lưu, Phó Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN & Đại Đức Thích Huệ Tịch – Chùa Bảo Sơn, Murieta; Đại Đức Thích Đạt Tín – University of the West; Chư Tăng Chùa Bát Nhã – Santa Ana; Chư Tăng Pháp Duyên Tịnh Xá; Chư Tăng Chùa Phước Điền, Manchester; Chư Tăng Chùa Việt Nam Washington; Chư Tăng Chùa Hồng Ân, Des Moines;

– Ven. sumanatissa There – Abbott Lankarama Buddhist Temple Lapuete; Ven. Sumitta – Lankarama Buddhist Institute; Ven. Dhammaratana – Lankarama; Ven. Indrathana; Ven. Sumitta; Ven. Rakkitha, Ven. Dhammarathana; Đại Đức Thích Quán Từ và Chư Tăng làng ADiĐà; Đại Đức Thích Đồng Viên; Đại Đức Thích Nhật Thừa; Đại Đức Thích Phước Thọ và Chư Tăng Chùa Hương Tích, Los Angeles, Chư Tăng và Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh – Cố Vấn Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa An Lạc, San Jose; Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ – Viện Chủ Chùa Diệu Quang, Santa Ana, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương – Viện chủ  Chùa Hương Sen và chư Ni, Perris, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu – Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm; Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước – Viện Chủ Chùa Viên Minh, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Vương – Viện Chủ Chùa Phổ Minh, Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Chúc Vân – Trụ Trì Chùa Giác Tâm; Ni Sư Thích Nữ Như Như – Quan Âm Tịnh Thất; Ni Sư Thích Nữ Trí Thiện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Hạnh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Chùa Linh Thứu, Idaho; Ni Sư Thích Nữ Nguyên Hương – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang – Trụ Trì chùa Quan Âm, Redland,  Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Ngân – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì chùa Hồng Ân, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Đồng Phúc – Trụ Trì Chùa Quan Âm, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Diệu Như – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Ni Sư Thích Nữ Trung Trí – Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh GHPGVNTN/HN; Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni sư Thích Nữ Tịnh Hảo – Trụ Trì Chùa Hương Lâm, Texas; Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chơn Giác – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Niệm Phật Đường Phổ Độ; Trú Xứ Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta; Ni Sư Thích Nữ Chơn Mẫn – Tổng Thủ Quỹ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Phật Ân, Garden Grove, Sư Cô Thích Nữ Minh Duyên – Trụ Trì Chùa Đại Bi Quan Âm và Ni chúng, San Bernadino, Sư Cô Thích Nữ Phước Nhẫn – Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ – Trụ Trì chùa Liên Hương, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu – Chùa Quang Minh, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Minh Điền – Chùa Đại Bi Tâm, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trú Xứ Chùa Hương Tích; Ni sư Thích nữ Minh Từ, Trụ trì Chùa Hương Tích; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hải, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hiếu – Phó Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Như – Trưởng Ban Thông Tin Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Lâm, Sư Cô Thích Nữ Trung Thiện; Sư Cô Thích Nữ Hương Tích; Chư Ni Quan Âm Tịnh Thất; Chư Ni Thiền Viện Chân Giác; Chư Ni Tổ Đình Giác Lý; Chư Ni Chùa Linh Sơn, Nha Trang Việt Nam; Chư Ni Tịnh Thất Phổ Quang; Chư Ni Chùa Xá Lợi; và nhiều Tôn đức Tăng Ni mà chúng con không kịp ghi Đạo hiệu. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, Ông Bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Tổng Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn, Cô Christy Linh Le, Phụ Tá Dân Biểu Lou Corea, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cư Sĩ Chơn Diệu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hộ Pháp, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Htr Nguyên Tịnh, Trần Tư Tín, Htr Tuệ Linh, Htr Nguyên Cần, Thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát; Htr Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Htr Lê Quang Dật, Htr Nguyễn Quốc Hưng và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Hoa Kỳ; Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN Hải Ngoại; Gen. Nguyễn Duy Hin, Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chịnh Trị Việt Nam, Gia đình Cố Đại Tá Lê Khắc Lý; Gia đình cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên – Mai Tuyết An, Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC), Dr. William Bouaroy, Dr. Charlie Chang (Laos),  Sam Meas (Cambodia), Mr. Muhammad Chowdhury (Bangladesh), Cựu Dân Biểu – Nhà báo Vi Anh, Tiến sĩ Minh Nguyên,Nữ Tài Tử Kiều Chinh, Gs Trần Đức Thanh Phong, Gs Nguyễn Văn Khuê, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Lan, Gs Lê Văn Ba, Nghệ sĩ Nam Lộc, Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, Ca Sĩ Quang Lê, Ca Sĩ Minh Tuyết, Tom BonPkouski; Ban Nhạc Hạ Trắng;

– Tuần báo Saigon Times, Radio Bolsa, Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông, Nhật báo Việt Báo, Việt Tide; Đài IBC TV, VStar TV, các Cơ quan Truyền thông… Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Trung tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức; GĐPT Huyền Quang; Lan Hương Nguyễn; Hội Từ Bi Phụng Sự, Đoàn Cựu Huynh Trưởng – San Jose;  Phái đoàn Phật tử Chùa Như Lai, Colardo; Phái đoàn Phật tử Hiền Như Tịnh Thất; Phái đoàn Phật tử Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Phái đoàn Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo; Phái đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Pháp Vân; Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Điều Ngự, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Diệu Pháp; Phái đoàn Phật Tử Chùa Xá Lợi; Phái đoàn Phật tử Chùa Phật Giáo, Boston; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Washington; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Los Angeles; Phái đoàn Phật tử Chùa Hồng Ân, Desmoines; Phái đoàn Phật tử Chùa Phước Điền, Manchester; Phái đoàn Phật tử Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Ân; Phái đoàn Phật tử Chùa Pháp Vân; Phái đoàn Phật tử Chùa Quang Thiện; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Phái đoàn Phật tử Chùa Viên Quang, San Diego; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Phước, San Jose; Phái đoàn Phật Tử, Chùa Viên Thành, Trung tâm Phật Giáo, Garden Grove; Phái đoàn Phật tử Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Từ Lâm, San Jose; Phái đoàn Phật Tử Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Phái đoàn Phật tử Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; GĐPT Chánh Đạo, GĐPT Điều Ngự… Các Đạo Tràng, các Ban Hộ Niệm, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự, Chùa Diệu Pháp, Chùa Pháp Vân; Các Tiểu Ban: Nghi Lễ, Cung Nghinh, Hương Đăng, Cắm Hoa, Thiết Trí, Thư Ký, Thủ Quỹ, Tài Chánh, Xướng Ngôn, Tiếp Tân, Tiếp Lễ, Thị Giả, Xe Hoa, Truyền Thông, Phim Ảnh, Kỹ Thuât, Âm Thanh, Ánh Sáng, Trai Soạn, Hành Đường, Vận Chuyển, Cư Trú, Y Tế, Trật Tự, Vệ Sinh, Kỷ Yếu Tang Lễ – Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp và Đạo Tràng Chùa Điều Ngự;

– Quý đồng hương, quý đạo hữu khắp nơi trong nước và nước ngoài; Nhà Quàn Trung Hoa Tang Nghi Quán; Nhà Quàn Rose Hill; Nhà Quàn Peek Family.

Trong thời gian tổ chức Lễ Tang, quý vị đã quang lâm chứng minh, trợ tiến, cầu nguyện, đặt vòng hoa, câu liễng, tịnh tài, kính viếng, hành lễ, phúng điếu và thọ tang hoặc gởi email, thư fax, vòng hoa phân ưu cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến; đồng thời  hết lòng hỗ trợ Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến hoàn thành Phật sự tổ chức Tang lễ của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành trang nghiêm, viên mãn.

Chúng con/chúng tôi xin hồi hướng công đức của Quý Ngài cùng Quý Liệt Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc quý Ngài, quý liệt vị thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Liệt Quý Vị,

Trong quá trình tổ chức Lễ Tang, Ban Tổ Chức cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Cúi mong chư liệt vị hoan hỷ niệm tình lượng thứ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

 

Các tin khác

PHÂN ƯU Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính gửi: Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN. Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN. Chư Tôn đức Giáo phẩm Thành viên Tăng Đoàn GHPGVNTN. Ban Tổ Chức Tang Lễ. Quý Môn Đồ Pháp quyến, thế quyến cố Hòa Thượng Thích Chơn Niệm.

Thông Tư Về Hội Nghị Thường Niên 2018 Và Khóa Tu Học Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHH

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 0021/TT/HĐĐH/CT THÔNG TƯ VỀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ KHÓA TU HỌC CỦA TĂNG ĐOÀN Kính gởi: Chư Tôn đức […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Chùa Điều Ngự Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan

Westminster (Bình Sa)- – Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2562 – 2018 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy […]

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 28-6-2018: “Công Viên Quả Mãn”

Mười ngày An cư Kiết hạ trôi nhanh trong niềm an lạc hoan hỷ. Hôm nay, ngày 28/6/2018, chư Tăng Ni Phật tử trường hạ Điều Ngự do Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức, đã làm lễ giải chế ra hạ. Trong suốt 10 ngày qua, có nhiều thắc mắc đến từ Phật tử lẫn hành giả An cư, rằng: truyền thống PG có 3 tháng An cư, nay Tăng đoàn tùy duyên mà rút lại còn 10 ngày như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập của hành giả hay không?

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 27-6-2018: “Tuỳ Duyên Bất Biến”

Cấm túc An cư để tịnh hoá tam nghiệp là bản hoài của Chư Phật. Chín ngày qua các hành giả An cư tại chùa Điều Ngự do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức luôn được sống chan hòa trong suối nguồn an lạc và tinh thần tương kính tương ái. Sự hoan hỷ này được bộc lộ rõ nét nơi mỗi hành giả An cư.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 25-6-2018: “Phật Giáo Thế Hệ Trẻ”

Hôm nay, ngày 25/ 6/ 2018 Tăng Ni, Phật tử trong hạ trường chùa Điều Ngự, được đón nhận lời sách tấn củaHT.Tuyên Luật Sư, Thích Viên Lý. Ngài dạy: "Để mở đầu ngày mới xin Đại chúng phải tinh cần nỗ lực nhiều hơn nữa, dụng tâm hành trì chánh pháp để tăng trưởng Bồ đề tâm và an trú trong tín nguyện nhằm hoàn thành viên mãn sứ mệnh thiêng liêng cao cả của hàng Trưởng tử Như Lai. Nhất là xin quý đạo hữu nỗ lực tinh cần sách tấn lẫn nhau để vân tập về đạo tràng Điều Ngự mỗi buổi khuya, mỗi buổi tối đông đảo hơn nhằm tăng trưởng công đức lành để giúp bà con và gia đình có một đời sống hạnh phúc và an lạc. Xin kính chúc Đại chúng một ngày mới, một năng lực mới và đầy đủ tín nguyện và Bồ đề tâm mà Đức Phật đã khai thị trong kinh Đại Bảo Tích."

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 26-6-2018: “Tri Ân và Báo Ân”

Ngày 26/6/2018 là ngày thứ 8 khoá An cư kiết hạ ngắn hạn mười ngày của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trong ngày này, chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng đã trải qua trong niềm vui tràn ngập tịnh lạc. Đáp lại lời thỉnh cầu của Tăng Ni trường hạ sau thời Lương Hoàng Sám Pháp, đại lão HT Thiền chủ Thích Chánh Lạc đã ban lời giáo huấn về kết tập Tam Tạng (Kinh-Luật-Luận) để đại chúng Tăng Ni hai bộ phái (Thượng Toạ Bộ và Đại Chúng Bộ) lấy đó làm kim chỉ nam để tu tập và hoằng pháp độ sanh. Ngài còn mở rộng pháp thoại với sự liên hệ về Đại Trí Độ Luận và ý nghĩa mười danh hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, và Thế Tôn. Hòa Thượng lưu ý các hành giả về giá trị lịch sử cao siêu của kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 24-6-2018: “Cảm Nhận An Cư”

Pháp chế An Cư tu học không chỉ dành riêng cho chư Tăng Ni, mà hàng Phật tử cư sĩ tại gia cũng có thể tham gia cùng tu tập trong một trú xứ. Đây chính là thời gian để cho hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, ngoài ra còn là cơ hội tốt để chư hành giả trao đổi chia sẻ và học hỏi lẫn nhau tiến tu đạo nghiệp, trong đó những người mới tu sẽ có cơ hội học hỏi từ những bậc Tôn túc. Khóa An cư 10 ngày do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự đã đi hơn nửa chặng đường trong niềm hoan hỷ, an trú trong chánh pháp. Một hành giả đã chia sẻ cảm nhận của mình khi được đồng chúng an cư: Thật hạnh phúc và phước duyên cho Tăng Ni chúng con được tham dự khóa an cư ngắn hạn này!

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 23-6-2018: “An Lạc Mỗi Ngày”

An lạc mỗi ngày là nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân và cũng là mục đích của mỗi hành giả An cư. Vậy nên, an trú trong chánh pháp trong tinh thân Lục hoà là nền tảng để xây dựng Hiện Tại Lạc Trú. Sau thời thiền tọa công phu khuya là lời sách tấn vàng ngọc của Hòa ThượngTuyên Luật Sư Thích Viên Lý sách tấn Tăng Ni luôn nghĩ đến 3 đặc tính trên con đường hoằng pháp như tinh thần Kinh Pháp Hoa “Vào nhà Như lai, mặc y Như lai, và ngồi tòa Như lai…”.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN ngày 21-6-2018: “Ngọn Nến Bi Mẫn”

Theo truyền thống sinh hoạt Phật giáo, Tăng đoàn phải cấm túc an cư vào mùa mưa, trước vì lòng thương tưởng chúng sinh tránh giẫm đạp côn trùng, sau là để thúc liễm thân tâm trau giồi giới đức, nhưng do hoàn cảnh sinh hoạt ở hải ngoại nên Tăng Ni chỉ có thể tham dự an cư ngắn ngày. Thao LuanTrên tinh thần đó, năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tiếp tục mở khóa An cư 10 ngày tại chùa Điều Ngự, Westminster, CA và đã vân tập hơn 200 Tôn đức Tăng Ni trên khắp các bang của Hoa Kỳ

Bản tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 22-6-2018: “Niềm Vui Cộng Trú”

Khởi đầu ngày mới là buổi thiền tọa trang nghiêm thanh tịnh. Theo sau là thời công phu khuya của trên 200 vị Tăng Ni, Phật tử. Thời khóa này luôn được mong chờ nhất của hành giả An cư, bởi mỗi ngày Tăng Ni lại được hòa âm trong mỗi giai điệu tán tụng trầm hùng theo nghi lễ các vùng miền khác nhau.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 20-6-2018: “Kinh Vô Tự”

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, hơn 200 Tăng Ni khoá An cư-Kiết hạ ngắn hạn do Tăng Đoàn GHPGTN Hải Ngoại tổ chức tại trú xứ chùa Điều Ngự thành phố Westminster, Nam California tiếp tục bước sang ngày thứ hai hết sức nghiêm túc. Chư hành giả đã chấp hành niêm mật thời khoá với tinh thần tự giác cao, tinh tấn tham gia đầy đủ các thời khoá Công phu: Tụng Kinh- Bái sám từ lúc 4:30 sáng cùng 3 thời pháp gồm thuyết giảng và Pháp thoại mỗi ngày.

Bản Tin An Cư của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN ngày 19-6-2018

Đúng 4:30 sáng ngày 19/06/2018, Khoá Hạ An Cư Ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã chính thức khởi đầu với thời công phu thiền tọa và gia trì thần chú Lăng Nghiêm Thập Chú của các hành giả An Cư. Đồng Sám chủ cho thời công phu này là Hòa Thượng Phó Thiền Chủ Thích Viên Đạt và Hòa Thượng Hóa Chủ Thích Viên Huy.

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Tổ Chức An Cư tại Chùa Điều Ngự PL.2562 năm 2018

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, hơn 200 chư Tôn Đức Ni từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự khoá An Cư ngắn hạn năm 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự số 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683.

ĐĐ. Thích Đồng Long – Thành viên Tăng Đoàn Quốc Nội biểu tình chống Trung Quốc thuê đất xây Đặc khu kinh tế vừa bị bắt

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, trả tự do tức khắc cho Đại Đức Thích Đồng Long và những đồng bào bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng và Đặc Khu cho thuê 99 năm.

Thông Tư Về Đại Lễ Phật Đản Và Khóa An Cư Của Tăng Đoàn

Cách đây 2642 năm, với mục đích giải thoát sự khổ đau của muôn loại chúng sinh, đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân sâu xa lên Đức Phật, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản, PL. 2562 vào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Thông Bạch Về Việc An Cư Ngắn Hạn

Để trưởng dưỡng giới đức và phát huy bản thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, đồng thời duy trì truyền thống tu học đặc hữu từ thời Đức Phật còn trụ thế, năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Khoá An Cư ngắn hạn từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 890-9513.

ĐIẾU VĂN AI KHẤP GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

Kính lạy Giác linh Thầy, Thế sự thăng trầm nghiêng ngửa Nhân tâm ly tán đảo điên Phật sự đa đoan kỳ vọng Thầy ra tay gánh vát Tứ chúng đang cần Thầy sách tấn sớm hôm Tăng Đoàn những mong nương tựa bậc đạo hạnh như chất keo gắn kết đệ huynh

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và Môn Đồ Pháp Quyến: Lễ Tưởng Nguyện Cố HT Thích Viên Thành tại Chùa Điều Ngự

Westminster (Bình Sa)- -Tại Chùa Điều Ngự, 14472, Chestnut St., Thành Phố Westminster, CA 92683, USA. Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến đã long trọng tổ chức Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành Triều Tổ Yết Phật tại Chánh Điện Chùa Điều Ngự, sau đó là Lễ Tưởng Nguyện tại Hội trường Chùa Điều Ngự.

Tuyên Dương Công Đức Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Tân Viên Tịch Tân Viên Tịch Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, Phương Trượng Chùa Điều Ngự, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.