Tiếng Việt  |  English

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến


Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc lời cảm tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô,

Kính thưa quý vị Đại diện các Tôn giáo, quý vị Dân cử các cấp, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử:

Cố Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH

 – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, (nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại Chùa Diệu Pháp. Thế thọ 76 tuổi, 69 năm xuất gia và 56 Hạ lạp.

Tang lễ của Cố Hòa Thượng đã được Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel; và Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Thay mặt Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến

chúng con/tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Na Uy

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Canada

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Úc Châu

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng

– Quý Tu viện, Tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường…

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN – Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Như Lai; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành – Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng – Viện Chủ Chùa Phật Giáo Boston; Hòa Thượng Thích Giác Lượng – Pháp Chủ GHTGKSVNTTG; Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá; Hòa Thượng Thích Viên Thành – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng; Hòa Thượng Thích Tịnh Từ – Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn; Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Đạt – Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm, Stocton; Hòa Thượng Thích Tịnh Đức – Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Texas; Hòa Thượng Thích Trí Minh – Cố vấn GHPGVNTN và Phương Trượng các Tự viện tại Na Uy; Hòa Thượng Thích Nguyên Phẩm và Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam; Hòa Thượng Thích Nhật Minh – Viện Chủ Chùa Hương Tích, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, trú xứ Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp – Sài Gòn Việt Nam; Hòa Thượng Thích Chơn Trí – Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; Hòa Thượng Thích Viên Đạt – Viện Chủ Chùa Giác Nguyên; Hòa Thượng Thích Tâm Vân – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn – Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Viện Chủ Tu viện Trúc Lâm và Tu viện Tây Thiên Canada; Hòa Thượng Thích Phước Nhơn – Viện Chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh, Úc Châu; Hòa Thượng Thích Thông Hải – Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, Honolulu; Hòa Thượng Thích Huệ Minh – Viện Chủ Chùa Khánh Long; Hòa Thượng Thích Nguyên Tú – Viện Chủ Chùa Đại Giác, Sacramento; Hòa Thượng Thích Viên Hải – Viện Chủ Chùa Phổ Tịnh; Hòa Thượng Thích Như Minh – Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles; Hòa Thượng Thích Minh Dung – Viện Chủ Chùa Quang Thiện, Ontario; Hòa Thượng Thích Thiện Long – Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Thông Đạt  Chủ Tịch UVBC Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose; Hòa Thượng Thích Phước Sung – Viện Chủ Chùa Pháp Hoa, El Monte; Hòa Thượng Thích Tâm Thành – Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Hòa Thượng Thích Giác Pháp – Thành Viên HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTNHN;  Hòa Thượng Thích Pháp Như – Thành Viên HĐGP, Trụ Trì Chùa Văn Thù;; Hòa Thượng Thích Huệ Sơn – Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Santrowie; Thượng toạ Thích Viên Quang viện chủ Chùa Phổ Minh, Arkansas; Thượng Tọa Sakya Minh Quang – Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Trụ Trì Tu Viện Thiện Tường, Illinois; Thượng Tọa Thích Nhuận Hải – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Đường Viên Ngộ, Atlanta; Thượng Tọa Thích Đồng Trí – Viện Chủ Tu viện Viên Chiếu, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Hậu – Viện Chủ Chùa Huyền Giác, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Trụ Trì Chùa Quảng Đức; Thượng Tọa Thích Đồng Tánh và Ban Trị Sự Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam và Santa Ana; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tu Viện Đức Sơn, Riverdale; Thượng Tọa Thích Nhật Tồn – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Khánh An, Sacramento; Thượng Toạ Thích Viên Dung, Viện chủ Chùa Bảo Phước, San Jose; Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Pháp Âm, Atlanta; Thượng Tọa Thích Viên Học, Trụ Trì Hải Triều Âm Tự, Philadelphia; Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trụ trì Chùa Từ Lâm, San Jose; Thượng Tọa Thích Minh Hoa – Tổng Vụ Trưởng Kế Hoạch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tịnh xá Hoa Lâm, Tampa Florida; Thượng Tọa Thích Kiến Đức – Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng toạ Thích Viên Chánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN HN; Thượng Tọa Thích Minh Nguyện – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trú Trì Chùa Phước Sơn, Modesto; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Trụ trì Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Thượng Tọa Thích Viên Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Từ Hạnh – Trụ Trì Chùa Khánh Anh, El Monte; Thượng Tọa Thích Viên Toàn – Trụ trì Chùa Giác Viên; Thượng toạ Thích Hằng Trường, Chủ tịch Hội Từ Bi Phụng Sự, Anaheim; Thượng Toạ Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Phước Huệ, Washington; Thượng Tọa Thích Như Từ; Thượng Tọa Thích Đạo Chơn – Tổng Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên, Trụ Trì Quan Âm Ngàn Tượng, Greensboro; Tăng Chúng Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Thượng Tọa Thích Tín Mãn – Trụ trì Chùa Viên Quang, San Diego; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền; Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp – Trụ Trì Chùa Viên Thành, Trung Tâm Phật Giáo, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Tâm Bình -Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Westminster; Thượng Toạ Thích Minh Thanh -Trụ Trì  Chùa Phú Lộc, Louisiana; Sư Minh An – Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tâm Chỉnh – Trụ Trì Chùa Kim Linh, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Độ và Chư Tăng Ni Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Chư Tăng Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Đại Đức Thích Huệ Lưu, Phó Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN & Đại Đức Thích Huệ Tịch – Chùa Bảo Sơn, Murieta; Đại Đức Thích Đạt Tín – University of the West; Chư Tăng Chùa Bát Nhã – Santa Ana; Chư Tăng Pháp Duyên Tịnh Xá; Chư Tăng Chùa Phước Điền, Manchester; Chư Tăng Chùa Việt Nam Washington; Chư Tăng Chùa Hồng Ân, Des Moines;

– Ven. sumanatissa There – Abbott Lankarama Buddhist Temple Lapuete; Ven. Sumitta – Lankarama Buddhist Institute; Ven. Dhammaratana – Lankarama; Ven. Indrathana; Ven. Sumitta; Ven. Rakkitha, Ven. Dhammarathana; Đại Đức Thích Quán Từ và Chư Tăng làng ADiĐà; Đại Đức Thích Đồng Viên; Đại Đức Thích Nhật Thừa; Đại Đức Thích Phước Thọ và Chư Tăng Chùa Hương Tích, Los Angeles, Chư Tăng và Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh – Cố Vấn Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa An Lạc, San Jose; Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ – Viện Chủ Chùa Diệu Quang, Santa Ana, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương – Viện chủ  Chùa Hương Sen và chư Ni, Perris, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu – Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm; Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước – Viện Chủ Chùa Viên Minh, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Vương – Viện Chủ Chùa Phổ Minh, Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Chúc Vân – Trụ Trì Chùa Giác Tâm; Ni Sư Thích Nữ Như Như – Quan Âm Tịnh Thất; Ni Sư Thích Nữ Trí Thiện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Hạnh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Chùa Linh Thứu, Idaho; Ni Sư Thích Nữ Nguyên Hương – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang – Trụ Trì chùa Quan Âm, Redland,  Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Ngân – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì chùa Hồng Ân, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Đồng Phúc – Trụ Trì Chùa Quan Âm, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Diệu Như – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Ni Sư Thích Nữ Trung Trí – Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh GHPGVNTN/HN; Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni sư Thích Nữ Tịnh Hảo – Trụ Trì Chùa Hương Lâm, Texas; Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chơn Giác – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Niệm Phật Đường Phổ Độ; Trú Xứ Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta; Ni Sư Thích Nữ Chơn Mẫn – Tổng Thủ Quỹ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Phật Ân, Garden Grove, Sư Cô Thích Nữ Minh Duyên – Trụ Trì Chùa Đại Bi Quan Âm và Ni chúng, San Bernadino, Sư Cô Thích Nữ Phước Nhẫn – Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ – Trụ Trì chùa Liên Hương, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu – Chùa Quang Minh, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Minh Điền – Chùa Đại Bi Tâm, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trú Xứ Chùa Hương Tích; Ni sư Thích nữ Minh Từ, Trụ trì Chùa Hương Tích; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hải, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hiếu – Phó Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Như – Trưởng Ban Thông Tin Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Lâm, Sư Cô Thích Nữ Trung Thiện; Sư Cô Thích Nữ Hương Tích; Chư Ni Quan Âm Tịnh Thất; Chư Ni Thiền Viện Chân Giác; Chư Ni Tổ Đình Giác Lý; Chư Ni Chùa Linh Sơn, Nha Trang Việt Nam; Chư Ni Tịnh Thất Phổ Quang; Chư Ni Chùa Xá Lợi; và nhiều Tôn đức Tăng Ni mà chúng con không kịp ghi Đạo hiệu. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, Ông Bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Tổng Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn, Cô Christy Linh Le, Phụ Tá Dân Biểu Lou Corea, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cư Sĩ Chơn Diệu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hộ Pháp, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Htr Nguyên Tịnh, Trần Tư Tín, Htr Tuệ Linh, Htr Nguyên Cần, Thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát; Htr Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Htr Lê Quang Dật, Htr Nguyễn Quốc Hưng và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Hoa Kỳ; Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN Hải Ngoại; Gen. Nguyễn Duy Hin, Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chịnh Trị Việt Nam, Gia đình Cố Đại Tá Lê Khắc Lý; Gia đình cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên – Mai Tuyết An, Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC), Dr. William Bouaroy, Dr. Charlie Chang (Laos),  Sam Meas (Cambodia), Mr. Muhammad Chowdhury (Bangladesh), Cựu Dân Biểu – Nhà báo Vi Anh, Tiến sĩ Minh Nguyên,Nữ Tài Tử Kiều Chinh, Gs Trần Đức Thanh Phong, Gs Nguyễn Văn Khuê, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Lan, Gs Lê Văn Ba, Nghệ sĩ Nam Lộc, Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, Ca Sĩ Quang Lê, Ca Sĩ Minh Tuyết, Tom BonPkouski; Ban Nhạc Hạ Trắng;

– Tuần báo Saigon Times, Radio Bolsa, Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông, Nhật báo Việt Báo, Việt Tide; Đài IBC TV, VStar TV, các Cơ quan Truyền thông… Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Trung tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức; GĐPT Huyền Quang; Lan Hương Nguyễn; Hội Từ Bi Phụng Sự, Đoàn Cựu Huynh Trưởng – San Jose;  Phái đoàn Phật tử Chùa Như Lai, Colardo; Phái đoàn Phật tử Hiền Như Tịnh Thất; Phái đoàn Phật tử Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Phái đoàn Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo; Phái đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Pháp Vân; Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Điều Ngự, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Diệu Pháp; Phái đoàn Phật Tử Chùa Xá Lợi; Phái đoàn Phật tử Chùa Phật Giáo, Boston; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Washington; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Los Angeles; Phái đoàn Phật tử Chùa Hồng Ân, Desmoines; Phái đoàn Phật tử Chùa Phước Điền, Manchester; Phái đoàn Phật tử Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Ân; Phái đoàn Phật tử Chùa Pháp Vân; Phái đoàn Phật tử Chùa Quang Thiện; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Phái đoàn Phật tử Chùa Viên Quang, San Diego; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Phước, San Jose; Phái đoàn Phật Tử, Chùa Viên Thành, Trung tâm Phật Giáo, Garden Grove; Phái đoàn Phật tử Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Từ Lâm, San Jose; Phái đoàn Phật Tử Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Phái đoàn Phật tử Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; GĐPT Chánh Đạo, GĐPT Điều Ngự… Các Đạo Tràng, các Ban Hộ Niệm, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự, Chùa Diệu Pháp, Chùa Pháp Vân; Các Tiểu Ban: Nghi Lễ, Cung Nghinh, Hương Đăng, Cắm Hoa, Thiết Trí, Thư Ký, Thủ Quỹ, Tài Chánh, Xướng Ngôn, Tiếp Tân, Tiếp Lễ, Thị Giả, Xe Hoa, Truyền Thông, Phim Ảnh, Kỹ Thuât, Âm Thanh, Ánh Sáng, Trai Soạn, Hành Đường, Vận Chuyển, Cư Trú, Y Tế, Trật Tự, Vệ Sinh, Kỷ Yếu Tang Lễ – Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp và Đạo Tràng Chùa Điều Ngự;

– Quý đồng hương, quý đạo hữu khắp nơi trong nước và nước ngoài; Nhà Quàn Trung Hoa Tang Nghi Quán; Nhà Quàn Rose Hill; Nhà Quàn Peek Family.

Trong thời gian tổ chức Lễ Tang, quý vị đã quang lâm chứng minh, trợ tiến, cầu nguyện, đặt vòng hoa, câu liễng, tịnh tài, kính viếng, hành lễ, phúng điếu và thọ tang hoặc gởi email, thư fax, vòng hoa phân ưu cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến; đồng thời  hết lòng hỗ trợ Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến hoàn thành Phật sự tổ chức Tang lễ của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành trang nghiêm, viên mãn.

Chúng con/chúng tôi xin hồi hướng công đức của Quý Ngài cùng Quý Liệt Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc quý Ngài, quý liệt vị thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Liệt Quý Vị,

Trong quá trình tổ chức Lễ Tang, Ban Tổ Chức cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Cúi mong chư liệt vị hoan hỷ niệm tình lượng thứ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

 

Các tin khác

Thông Bạch Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020

THÔNG BẠCH Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư Thiện tín Phật tử, Hằng năm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức các Phật sự quan trọng chung như Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Hội Nghị Thường Niên, Khóa Tu Học Mùa Thu… Căn cứ vào các cuộc họp viễn liên định kỳ hai tháng một lần của Tăng Đoàn vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 và ngày 12 tháng 1 năm 2020, chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Tăng Đoàn đã thống nhất và quyết định thời gian và địa điểm của các Phật sự quan trọng như sau:

Thông Bạch Về Lễ Tưởng Nguyện Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang

Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang, thuộc dòng Lâm Tế, Thiền hệ Đạo Mân Quốc sư, lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều, Pháp danh Nhật Quang, Pháp hiệu Thiền Minh, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thâu thần an nhiên thị tịch lúc 21 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Ngài sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923 tại tỉnh Quảng Bình, trụ thế 97 tuổi, lạp hạ 77 năm. Đức Trưởng lão là bậc thiền lâm thạch trụ, một trong những vị Cao tăng Thạc đức bậc nhất đương đại, đã tận hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và hoằng dương Chánh Pháp, cũng như lợi lạc cho dân tộc và nhân loại.

Thư Cung Thỉnh Khóa Tu Mùa Thu năm 2019

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                     Thư Cung Thỉnh Nam-mô Bổn […]

Hòa Thượng Thích Viên Lý Hội Kiến Tổng Thống Donald Trump

Tối thứ 3, ngày 17 tháng 9, 2019, tại Berverly Hills, HT Thích Viên Lý – Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, đã gặp và trao thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, với 4 nội dung chính như sau:  1. Yêu cầu tiếp tục chính sách […]

THÔNG TƯ Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số:0023/TT/HĐĐH/CT     THÔNG TƯ Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại   Kính gởi: Chư Tôn […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự Đại Lễ Vu Lan năm 2019

Westminster (Bình Sa) - Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2563 – 2019 với sự chứng minh, tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh có: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; HT. Thích Chơn Trí, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Thủ đô Washington DC đã được tổ chức vào các ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019 với sự tham dự đông đảo của các vị lãnh đạo tôn giáo lớn khắp nơi trên thế giới. Ngoại trưởng Hoa kỳ đã phát biểu khai mạc Hội Nghị. Cựu thống đốc Sam Grownback, Đại sứ Lưu động Tự do Tôn giáo Thế giới Hoa Kỳ đã điều hợp Hội Nghị. Dân biểu Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, cựu thủ tướng Anh quốc Tony Blair, thành viên Hội đồng an ninh Quốc gia Hoa Kỳ, các bộ trưởng của các nước Polish, Hungari, đặc sứ của Quốc hội Âu châu, báo cáo viên của Liên hợp quốc, đặc sứ của chính phủ Na Uy, Thống đốc của một số quốc gia, các học giả nổi tiếng và nhiều nhân vật quan trọng đã có mặt.

Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2019 Của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Kính bạch Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn, Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Đại biểu, Trước xu thế toàn cầu hóa và nhu cầu hiện đại hóa của thế giới nhân loại hiện nay, nhất là trước những bất công, khủng hoảng, băng hoại trên mọi lĩnh vực của xã hội từ đạo đức, văn hóa, giáo dục, kinh tế đến môi trường v.v…,

Khóa ACKH ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại PL. 2563 – DL 2019 – Ngày Thứ Bảy – 10-06-2019

Ngày thứ bảy của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự thuộc thành phố Westminster, California lần lượt trôi qua trong sự tu học tràn đầy an vui và tịnh lạc của toàn thể đại chúng, buổi công phu sáng tọa thiền cùng với kinh Lăng Nghiêm và thập chú dưới sự hướng dẩn của Hòa Thượng Thích Viên Lý - Tuyên Luật Sư của Hạ trường quý ngài đã mở đầu cho một ngày tu học của Tăng ni và Phật tử với đầy đủ những nghi thức thât trang nghiêm và long trọng.

QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2019

     Hội Nghị Thường Niên 2019 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được triệu tập từ ngày 07 đến 08 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.     Sau hai ngày làm việc nghiêm túc trong tinh thần thanh tịnh – hòa hợp, 278 Đại biểu tham […]

Khóa ACKH ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại PL. 2563 – DL 2019 – Ngày Thứ Sáu – 09-06-2019

Khóa ACKH đã trôi qua hơn nửa chặng đường. Cũng như những ngày đầu, khi bình minh còn chưa ló dạng, tiếng linh thức chúng vang lên báo hiệu một ngày mới đã về. Thời khóa vẫn như mọi ngày, nhưng HT. Thích Viên Huy – Hóa Chủ của Trường Hạ vì thương tưởng đại […]

Khóa ACKH và Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN PL. 2563 – DL. 2019 – Ngày Thứ Năm – Ngày 08 tháng 06, 2019

Trong hai ngày Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn, chư Tăng Ni An cư đều tham dự thời khóa tu tập bình thường, như tụng kinh, tọa thiền, quá đường v.v…. Tăng Ni tham dự hội nghị, lắng nghe những bài tham luận, tham gia thảo luận như dự một khóa huấn luyện phương pháp tổ chức, hành chánh sinh hoạt Tăng Đoàn. Ngoài ra, trí tuệ sâu rộng và tầm nhìn xa rộng của những bài tham luận cũng giúp cho Tăng Ni có cái nhìn sâu xa và thực tế hơn trong việc hành Đạo và hoằng Pháp ở xã hội hiện nay.

Khóa ACKH và Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN PL. 2563 – DL. 2019 – Ngày Thứ Tư – Ngày 07 tháng 06, 2019

Pháp của Phật là đến để thấy! Những hành giả An cư tại chùa Điều Ngự - California do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức mới cảm nhận được hết suối nguồn an lạc nơi đây. Chất liệu an lạc này được thẩm thấu từng giây phút trong cả Pháp Học lẫn Pháp Hành.

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN PL. 2563 – DL. 2019 Ngày Thứ Ba – 06/06/2019

Hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2019, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại bước vào ngày an cư thứ 3. Thời khoá An cư mỗi ngày đều rất dày đặc và liên tục từ 4 giờ 30 sáng cho đến 9 giờ tối. Mặc dù vậy, Tăng Ni đại chúng ai nấy đều rất tinh tấn trong tinh thần hoan hỷ. Mỗi thời khóa có một ý nghĩa và lợi lạc riêng.

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN PL. 2563 – DL. 2019 Ngày Thứ Hai – 05/06/2019

Ngày thứ hai của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, được tổ chức tại Chùa Điều Ngự trôi qua trong niềm an vui, tràn đầy tịnh lạc của toàn thể đại chúng. Khởi đầu một ngày mới, Đại Chúng vân tập tại chánh điện ngồi thiền và công phu sáng dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Thiện Hiền, bằng chất giọng Nam Bộ đặc trưng, Ngài đã mang lại cho đại chúng một thời kinh vô cùng trang nghiêm đầy hỷ lạc.

Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn Của Tăng Đoàn Ghpgvntn Hải Ngoại Pl 2563 – DL 2019 – Ngày Đầu Tiên – Ngày 04/06/2019

Hôm nay là ngày sinh hoạt tu học đầu tiên của Trường Hạ do Tăng Đoàn PGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut st., Westminster, CA -92683. Vào lúc 5 giờ sáng, đại chúng đều vân tập đầy đủ, yên lặng tĩnh tọa nơi chánh điện. Trong không khí trang nghiêm tĩnh lặng này, giọng hô chuông trầm hùng của HT. Thích Tâm Thành đã vang lên, như khởi đầu một ngày mới tu tập đầy năng lượng.

THÔNG CÁO Tổ Chức Đại Giới Đàn “LỤC HÒA” PL. 2563 – DL.2019

Kính bạch chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức; Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại Giới Đàn “Lục Hoà” vào ngày 12/6/2019, PL. 2563, tại chùa Điều Ngự. 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. I/ TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI Giới tử thọ giới Sa-di và Sa-di-ni Tuổi từ 16 trở lên Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần Xuất gia tu học ít nhất 2 năm Phải được Bổn sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến Đàn.

THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni, An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.

Thông Tư Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL 2563, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên 2019 Của Tăng Đoàn

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử, Để báo đáp ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày của Đức Phật và để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thân tâm; đồng thời để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự ngắn hạn cho năm tới cũng như truyền trao giới phẩm cho đàn hậu tấn;

Quyết Nghị Hội Nghị Thường Niên 2018 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Hội Nghị Thường Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khoá Tu Học 2018 đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Từ Lâm và Trường Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hội Nghị đã quy tụ hơn 300 chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT. Sau 3 ngày làm việc trong tinh thần Lục HòaKính và trên căn bản của Đại Bi Tâm, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị: Thứ nhất:Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;