Tiếng Việt  |  English

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến


Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc lời cảm tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô,

Kính thưa quý vị Đại diện các Tôn giáo, quý vị Dân cử các cấp, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử:

Cố Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH

 – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, (nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại Chùa Diệu Pháp. Thế thọ 76 tuổi, 69 năm xuất gia và 56 Hạ lạp.

Tang lễ của Cố Hòa Thượng đã được Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel; và Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Thay mặt Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến

chúng con/tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Na Uy

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Canada

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Úc Châu

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng

– Quý Tu viện, Tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường…

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN – Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Như Lai; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành – Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng – Viện Chủ Chùa Phật Giáo Boston; Hòa Thượng Thích Giác Lượng – Pháp Chủ GHTGKSVNTTG; Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá; Hòa Thượng Thích Viên Thành – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng; Hòa Thượng Thích Tịnh Từ – Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn; Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Đạt – Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm, Stocton; Hòa Thượng Thích Tịnh Đức – Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Texas; Hòa Thượng Thích Trí Minh – Cố vấn GHPGVNTN và Phương Trượng các Tự viện tại Na Uy; Hòa Thượng Thích Nguyên Phẩm và Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam; Hòa Thượng Thích Nhật Minh – Viện Chủ Chùa Hương Tích, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, trú xứ Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp – Sài Gòn Việt Nam; Hòa Thượng Thích Chơn Trí – Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; Hòa Thượng Thích Viên Đạt – Viện Chủ Chùa Giác Nguyên; Hòa Thượng Thích Tâm Vân – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn – Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Viện Chủ Tu viện Trúc Lâm và Tu viện Tây Thiên Canada; Hòa Thượng Thích Phước Nhơn – Viện Chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh, Úc Châu; Hòa Thượng Thích Thông Hải – Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, Honolulu; Hòa Thượng Thích Huệ Minh – Viện Chủ Chùa Khánh Long; Hòa Thượng Thích Nguyên Tú – Viện Chủ Chùa Đại Giác, Sacramento; Hòa Thượng Thích Viên Hải – Viện Chủ Chùa Phổ Tịnh; Hòa Thượng Thích Như Minh – Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles; Hòa Thượng Thích Minh Dung – Viện Chủ Chùa Quang Thiện, Ontario; Hòa Thượng Thích Thiện Long – Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Thông Đạt  Chủ Tịch UVBC Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose; Hòa Thượng Thích Phước Sung – Viện Chủ Chùa Pháp Hoa, El Monte; Hòa Thượng Thích Tâm Thành – Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Hòa Thượng Thích Giác Pháp – Thành Viên HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTNHN;  Hòa Thượng Thích Pháp Như – Thành Viên HĐGP, Trụ Trì Chùa Văn Thù;; Hòa Thượng Thích Huệ Sơn – Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Santrowie; Thượng toạ Thích Viên Quang viện chủ Chùa Phổ Minh, Arkansas; Thượng Tọa Sakya Minh Quang – Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Trụ Trì Tu Viện Thiện Tường, Illinois; Thượng Tọa Thích Nhuận Hải – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Đường Viên Ngộ, Atlanta; Thượng Tọa Thích Đồng Trí – Viện Chủ Tu viện Viên Chiếu, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Hậu – Viện Chủ Chùa Huyền Giác, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Trụ Trì Chùa Quảng Đức; Thượng Tọa Thích Đồng Tánh và Ban Trị Sự Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam và Santa Ana; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tu Viện Đức Sơn, Riverdale; Thượng Tọa Thích Nhật Tồn – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Khánh An, Sacramento; Thượng Toạ Thích Viên Dung, Viện chủ Chùa Bảo Phước, San Jose; Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Pháp Âm, Atlanta; Thượng Tọa Thích Viên Học, Trụ Trì Hải Triều Âm Tự, Philadelphia; Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trụ trì Chùa Từ Lâm, San Jose; Thượng Tọa Thích Minh Hoa – Tổng Vụ Trưởng Kế Hoạch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tịnh xá Hoa Lâm, Tampa Florida; Thượng Tọa Thích Kiến Đức – Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng toạ Thích Viên Chánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN HN; Thượng Tọa Thích Minh Nguyện – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trú Trì Chùa Phước Sơn, Modesto; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Trụ trì Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Thượng Tọa Thích Viên Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Từ Hạnh – Trụ Trì Chùa Khánh Anh, El Monte; Thượng Tọa Thích Viên Toàn – Trụ trì Chùa Giác Viên; Thượng toạ Thích Hằng Trường, Chủ tịch Hội Từ Bi Phụng Sự, Anaheim; Thượng Toạ Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Phước Huệ, Washington; Thượng Tọa Thích Như Từ; Thượng Tọa Thích Đạo Chơn – Tổng Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên, Trụ Trì Quan Âm Ngàn Tượng, Greensboro; Tăng Chúng Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Thượng Tọa Thích Tín Mãn – Trụ trì Chùa Viên Quang, San Diego; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền; Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp – Trụ Trì Chùa Viên Thành, Trung Tâm Phật Giáo, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Tâm Bình -Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Westminster; Thượng Toạ Thích Minh Thanh -Trụ Trì  Chùa Phú Lộc, Louisiana; Sư Minh An – Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tâm Chỉnh – Trụ Trì Chùa Kim Linh, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Độ và Chư Tăng Ni Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Chư Tăng Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Đại Đức Thích Huệ Lưu, Phó Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN & Đại Đức Thích Huệ Tịch – Chùa Bảo Sơn, Murieta; Đại Đức Thích Đạt Tín – University of the West; Chư Tăng Chùa Bát Nhã – Santa Ana; Chư Tăng Pháp Duyên Tịnh Xá; Chư Tăng Chùa Phước Điền, Manchester; Chư Tăng Chùa Việt Nam Washington; Chư Tăng Chùa Hồng Ân, Des Moines;

– Ven. sumanatissa There – Abbott Lankarama Buddhist Temple Lapuete; Ven. Sumitta – Lankarama Buddhist Institute; Ven. Dhammaratana – Lankarama; Ven. Indrathana; Ven. Sumitta; Ven. Rakkitha, Ven. Dhammarathana; Đại Đức Thích Quán Từ và Chư Tăng làng ADiĐà; Đại Đức Thích Đồng Viên; Đại Đức Thích Nhật Thừa; Đại Đức Thích Phước Thọ và Chư Tăng Chùa Hương Tích, Los Angeles, Chư Tăng và Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh – Cố Vấn Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa An Lạc, San Jose; Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ – Viện Chủ Chùa Diệu Quang, Santa Ana, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương – Viện chủ  Chùa Hương Sen và chư Ni, Perris, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu – Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm; Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước – Viện Chủ Chùa Viên Minh, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Vương – Viện Chủ Chùa Phổ Minh, Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Chúc Vân – Trụ Trì Chùa Giác Tâm; Ni Sư Thích Nữ Như Như – Quan Âm Tịnh Thất; Ni Sư Thích Nữ Trí Thiện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Hạnh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Chùa Linh Thứu, Idaho; Ni Sư Thích Nữ Nguyên Hương – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang – Trụ Trì chùa Quan Âm, Redland,  Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Ngân – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì chùa Hồng Ân, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Đồng Phúc – Trụ Trì Chùa Quan Âm, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Diệu Như – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Ni Sư Thích Nữ Trung Trí – Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh GHPGVNTN/HN; Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni sư Thích Nữ Tịnh Hảo – Trụ Trì Chùa Hương Lâm, Texas; Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chơn Giác – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Niệm Phật Đường Phổ Độ; Trú Xứ Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta; Ni Sư Thích Nữ Chơn Mẫn – Tổng Thủ Quỹ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Phật Ân, Garden Grove, Sư Cô Thích Nữ Minh Duyên – Trụ Trì Chùa Đại Bi Quan Âm và Ni chúng, San Bernadino, Sư Cô Thích Nữ Phước Nhẫn – Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ – Trụ Trì chùa Liên Hương, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu – Chùa Quang Minh, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Minh Điền – Chùa Đại Bi Tâm, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trú Xứ Chùa Hương Tích; Ni sư Thích nữ Minh Từ, Trụ trì Chùa Hương Tích; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hải, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hiếu – Phó Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Như – Trưởng Ban Thông Tin Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Lâm, Sư Cô Thích Nữ Trung Thiện; Sư Cô Thích Nữ Hương Tích; Chư Ni Quan Âm Tịnh Thất; Chư Ni Thiền Viện Chân Giác; Chư Ni Tổ Đình Giác Lý; Chư Ni Chùa Linh Sơn, Nha Trang Việt Nam; Chư Ni Tịnh Thất Phổ Quang; Chư Ni Chùa Xá Lợi; và nhiều Tôn đức Tăng Ni mà chúng con không kịp ghi Đạo hiệu. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, Ông Bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Tổng Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn, Cô Christy Linh Le, Phụ Tá Dân Biểu Lou Corea, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cư Sĩ Chơn Diệu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hộ Pháp, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Htr Nguyên Tịnh, Trần Tư Tín, Htr Tuệ Linh, Htr Nguyên Cần, Thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát; Htr Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Htr Lê Quang Dật, Htr Nguyễn Quốc Hưng và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Hoa Kỳ; Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN Hải Ngoại; Gen. Nguyễn Duy Hin, Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chịnh Trị Việt Nam, Gia đình Cố Đại Tá Lê Khắc Lý; Gia đình cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên – Mai Tuyết An, Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC), Dr. William Bouaroy, Dr. Charlie Chang (Laos),  Sam Meas (Cambodia), Mr. Muhammad Chowdhury (Bangladesh), Cựu Dân Biểu – Nhà báo Vi Anh, Tiến sĩ Minh Nguyên,Nữ Tài Tử Kiều Chinh, Gs Trần Đức Thanh Phong, Gs Nguyễn Văn Khuê, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Lan, Gs Lê Văn Ba, Nghệ sĩ Nam Lộc, Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, Ca Sĩ Quang Lê, Ca Sĩ Minh Tuyết, Tom BonPkouski; Ban Nhạc Hạ Trắng;

– Tuần báo Saigon Times, Radio Bolsa, Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông, Nhật báo Việt Báo, Việt Tide; Đài IBC TV, VStar TV, các Cơ quan Truyền thông… Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Trung tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức; GĐPT Huyền Quang; Lan Hương Nguyễn; Hội Từ Bi Phụng Sự, Đoàn Cựu Huynh Trưởng – San Jose;  Phái đoàn Phật tử Chùa Như Lai, Colardo; Phái đoàn Phật tử Hiền Như Tịnh Thất; Phái đoàn Phật tử Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Phái đoàn Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo; Phái đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Pháp Vân; Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Điều Ngự, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Diệu Pháp; Phái đoàn Phật Tử Chùa Xá Lợi; Phái đoàn Phật tử Chùa Phật Giáo, Boston; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Washington; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Los Angeles; Phái đoàn Phật tử Chùa Hồng Ân, Desmoines; Phái đoàn Phật tử Chùa Phước Điền, Manchester; Phái đoàn Phật tử Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Ân; Phái đoàn Phật tử Chùa Pháp Vân; Phái đoàn Phật tử Chùa Quang Thiện; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Phái đoàn Phật tử Chùa Viên Quang, San Diego; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Phước, San Jose; Phái đoàn Phật Tử, Chùa Viên Thành, Trung tâm Phật Giáo, Garden Grove; Phái đoàn Phật tử Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Từ Lâm, San Jose; Phái đoàn Phật Tử Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Phái đoàn Phật tử Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; GĐPT Chánh Đạo, GĐPT Điều Ngự… Các Đạo Tràng, các Ban Hộ Niệm, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự, Chùa Diệu Pháp, Chùa Pháp Vân; Các Tiểu Ban: Nghi Lễ, Cung Nghinh, Hương Đăng, Cắm Hoa, Thiết Trí, Thư Ký, Thủ Quỹ, Tài Chánh, Xướng Ngôn, Tiếp Tân, Tiếp Lễ, Thị Giả, Xe Hoa, Truyền Thông, Phim Ảnh, Kỹ Thuât, Âm Thanh, Ánh Sáng, Trai Soạn, Hành Đường, Vận Chuyển, Cư Trú, Y Tế, Trật Tự, Vệ Sinh, Kỷ Yếu Tang Lễ – Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp và Đạo Tràng Chùa Điều Ngự;

– Quý đồng hương, quý đạo hữu khắp nơi trong nước và nước ngoài; Nhà Quàn Trung Hoa Tang Nghi Quán; Nhà Quàn Rose Hill; Nhà Quàn Peek Family.

Trong thời gian tổ chức Lễ Tang, quý vị đã quang lâm chứng minh, trợ tiến, cầu nguyện, đặt vòng hoa, câu liễng, tịnh tài, kính viếng, hành lễ, phúng điếu và thọ tang hoặc gởi email, thư fax, vòng hoa phân ưu cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến; đồng thời  hết lòng hỗ trợ Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến hoàn thành Phật sự tổ chức Tang lễ của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành trang nghiêm, viên mãn.

Chúng con/chúng tôi xin hồi hướng công đức của Quý Ngài cùng Quý Liệt Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc quý Ngài, quý liệt vị thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Liệt Quý Vị,

Trong quá trình tổ chức Lễ Tang, Ban Tổ Chức cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Cúi mong chư liệt vị hoan hỷ niệm tình lượng thứ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

 

Các tin khác

Thông Tư Về Đại Lễ Phật Đản Và Khóa An Cư Của Tăng Đoàn

Cách đây 2642 năm, với mục đích giải thoát sự khổ đau của muôn loại chúng sinh, đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân sâu xa lên Đức Phật, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản, PL. 2562 vào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Thông Bạch Về Việc An Cư Ngắn Hạn

Để trưởng dưỡng giới đức và phát huy bản thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, đồng thời duy trì truyền thống tu học đặc hữu từ thời Đức Phật còn trụ thế, năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Khoá An Cư ngắn hạn từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 890-9513.

ĐIẾU VĂN AI KHẤP GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

Kính lạy Giác linh Thầy, Thế sự thăng trầm nghiêng ngửa Nhân tâm ly tán đảo điên Phật sự đa đoan kỳ vọng Thầy ra tay gánh vát Tứ chúng đang cần Thầy sách tấn sớm hôm Tăng Đoàn những mong nương tựa bậc đạo hạnh như chất keo gắn kết đệ huynh

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và Môn Đồ Pháp Quyến: Lễ Tưởng Nguyện Cố HT Thích Viên Thành tại Chùa Điều Ngự

Westminster (Bình Sa)- -Tại Chùa Điều Ngự, 14472, Chestnut St., Thành Phố Westminster, CA 92683, USA. Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến đã long trọng tổ chức Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành Triều Tổ Yết Phật tại Chánh Điện Chùa Điều Ngự, sau đó là Lễ Tưởng Nguyện tại Hội trường Chùa Điều Ngự.

Tuyên Dương Công Đức Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Tân Viên Tịch Tân Viên Tịch Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, Phương Trượng Chùa Điều Ngự, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng Boston

Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng và Chùa Phật Giáo Boston, nhận được tin, Hoà Thượng THÍCH VIÊN THÀNH: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại, đã thuận thế vô thường thâu thần tịch diệt vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Phân Ưu của Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC)

PHÂN ƯU Nhận được hung tin: Bào Huynh của Hoà Thượng Thích Viên Lý Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành,Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, nguyên Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, California

Thành Kính Tưởng Nguyện của Tổng Vụ Hộ Pháp

Tổng Vụ Hộ Pháp - Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại vừa nhận tin: Hòa Thượng húy thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943 (Qúi Mùi) tại Thôn Hóa Hội, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định Việt Nam

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU – TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TỔ ĐÌNH HUỆ QUANG

Chư tôn Đức Tăng Ni và Ban điều hành TỔ ĐÌNH HUỆ QUANG Santa Ana nhận được tin Hòa Thượng phương trượng Thích Viên Thành

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM kiêm TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ NGHI LỄ, VIỆN CHỦ CHÙA DIỆU PHÁP, PHƯƠNG TRƯỢNG CHÙA ĐIỀU NGỰ

Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa thượng Thích Viên Thành, thế danh Hồ Ngọc Trân, pháp danh Như Thức, hiệu Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943 (Qúi Mùi) tại thôn Hòa Hội, xã Mỹ Thành, quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Ngài là con trưởng trong một gia đình thâm tín Phật pháp gồm 9 anh em. Thân sinh của ngài là Đông Y Sĩ Hồ Đang, pháp danh Như Chánh. Thân mẫu là Ưu bà di Đặng Thị Ngưu, pháp danh Như Hạnh.

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kính gửi thư Thành Kính Tưởng Nguyện Giác Linh Hòa Thượng Tân viên tịch Thích Viên Thành

Chúng con, Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng các Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Thiện Minh, Thiện Hoa, Tịnh Khiết và Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh San Jose, thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tâm thành vọng hướng về Giác Linh Đường Chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California, kiền thành kính lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng NHƯ hạ THỨC, tự VIÊN THÀNH, hiệu THÍCH HẢI TRUNG:

Thông Bạch Tang Lễ Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ, đã xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch vào ngày 20 tháng 03 năm 2018, nhằm ngày mùng 04 tháng 02 năm Mậu Tuất, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Tăng Đoàn Hải Ngoại cung kính Cáo Bạch Hòa Thượng Thích Viên Thành đã thâu thần thị tịch

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến, chúng con/tôi cúng kính Cáo Bạch: Hòa thượng húy thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, ... đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch lúc 4:30 chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuật, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Đầu Năm Vận Động Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Để vận động cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, vào lúc 1 giờ chiều thứ tư, ngày 21 tháng 02 năm 2018, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Hòa Thượng Thích Viên Lý Diễn thuyết tại Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới và tưởng niệm Vua Thailand tại Trụ sở của UNESCO ở Paris, Pháp quốc

Vào ngày khai mạc Hội nghị, 26 tháng 9 năm 2017, Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Chủ tịch hội đồng điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và là một Cố vấn của Chủ tịch tổ chức Liên Hữu Phật Giâo Thế Giới, tổ chức được hình thành năm 1950 mà thành […]

Hội Nghị thường niên của Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN tại TP. San Jose

Trời vào Thu San Jose, thời tiết thật đẹp và mát mẻ. Khoảng 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2017, sân chùa Từ Lâm đã chật ních xe cộ, những tấm y vàng hòa lẫn những màu lam của nhiều Phật tử, Cư sĩ đã tràn ngập khuôn viên chùa tại […]

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017   Hơn 200 Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quí Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT từ khắp các nơi đã quang lâm tham dự Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại từ ngày 27 […]

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch… Kính thưa…. Ở mỗi bước ngoặc của lịch sử, những trở lực lớn mà chúng […]

Chương Trình Hội Nghị Thường Niên và Pháp Hội Quán Âm

  Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 3:00PM: Thủ tục nhập Hội Nghị 6:00PM: Dược Thực 7:00PM: Tiền Hội Nghị Niệm Phật cầu gia bị Tuyên bố lý do Kiểm điểm thành phần Đại biểu tham dự Hội Nghị Thông qua Chương Trình Hội Nghị và Khoá Tu Học Thông qua Nguyên tắc […]