Tiếng Việt  |  English

Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tuyên bố giải thể


BĐD Thừa Thiên Huế trong lễ Vu Lan – PL.2557

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI THỪA THIÊN – HUẾ

VP: Chùa Phước Thành,

Số 360  Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2557

Số: 009/BĐD/TTH/TB

 THÔNG BẠCH

v/v Giải Thể Toàn Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

Kính gửi:

– Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trú trì các Tổ đình, các chùa, tự viện trực thuộc GHPGVNTN Thừa Thiên Huế.

– Chư tôn đức bố tát tụng giới tại giới trường chùa Linh Quang, Huế.

– Toàn thể Phật tử các giới.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý vị,

Trong nhiều năm qua, GHPGVNTN thiếu cảnh giác, đã bị ngoại nhân trà trộn, xen vào nội bộ Giáo hội, thao túng khuynh loát, lũng đoạn, làm cho chư tăng trong Giáo hội bị phân hóa trầm trọng, dẫn đến sự kiện ngưng chức hàng loạt thành viên lãnh đạo cao cấp Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo nước ngoài một cách thiếu trong sáng, độc đoán, xúc phạm tinh thần phục vụ chánh pháp, hoằng hóa độ sanh của tập thể chư tăng, khiến toàn thể thành viên Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo trong nước và ngoài nước đồng loạt từ hết mọi chức vụ trong hai Viện Tăng Thống và Hóa Đạo trong nước và ngoài nước.

Trước tình hình xáo trộn, mất ổn định nầy, toàn Ban đại diện đã có phiên họp ngày 19/12/2013, tại chùa Phước Thành, Văn phòng Ban đại diện.

Dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Chánh đại diện (Nguyên Chánh thư ký Viện Tăng Thống và Cố vấn Ban chỉ đạo VHĐ), và Ban thư ký của Ban đại diện làm thư ký buổi họp.

Chư tăng đã điểm qua, phân tích nội dung một số bài viết thiếu tinh thần xây dựng, vô căn cứ, báng bổ cấp trên, miệt thị chư tăng. Đây là nguyên nhân chính của biến cố đau thương của Giáo hội hiện nay.

Sau đó, Hòa thượng chủ tọa đã trả lời làm sáng tỏ một số thỉnh vấn của chư tăng thành viên Ban đại diện chưa am hiểu tường tận.

Cuối cùng nghe lại một số đơn từ nhiềm của chư tăng Hải ngoại.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bàn luận phân tích, đúc kết nội dung. Phiên họp kết thúc bằng pháp yết ma thông qua quyết định 5 điểm:

1. Toàn Ban đại diện hoàn toàn đồng thuận nội dung Thư xin từ nhiệm của Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

2. Đồng thuận giải thể toàn Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, chuyển về sinh hoạt lâm thời với danh xưng mới “Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mọi sinh hoạt của các thành viên về hoằng pháp lợi sanh trước đây như thế nào thì vẫn giữ nguyên.

4. Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ giáo của chư tôn Đại đức Tăng không kích động, không chê bai phải trái, không nghe theo sự xúi dục, xuyên tạc, gây chia rẽ đánh phá của bất cứ ai.

5. Các quyết định trên đã được chư tăng đồng thuận yết ma thông qua.

Sau cùng Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế xin trân trọng tri ân chư tôn đại đức tăng ni và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước, đã hỗ trợ tinh thần, vật chất và đồng hành cùng Ban đại diện qua những bước thăng trầm vinh nhục của GHPGVNTN. Chúng tôi cũng xin cám ơn một số Phật tử nước ngoài vì thiếu am tường hoàn cảnh khó khăn của Giáo hội trong nước, đã viết lách, gọi điện thoại vu cáo, nói năng nặng lời với chúng tôi về những điều không có thật. 

Làm tại chùa Phước Thành, ngày 19 tháng 12 năm 2013.

Nơi nhân:

– Như trên.

Các phó bản kính gửi:

– Đức Tăng Thống GHPGVNTN “thượng trình”.

– Hòa thượng Thích Viên Định Nguyên Viện trưởng VHĐ “trình biết”

– Trang nhà GHPGVNTN “xin phổ biến”

– Hồ sơ lưu chiếu.

 

Ban đại diện tuần tự viết pháp hiệu và ký tên:

1. Tỳ kheo Thích Diệu Tánh – Cố vấn Ban đại diện (đã ký)

2. Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh Chánh đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ấn, ký)

3. Tỳ kheo Thích Chí Thắng -Phó đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

4. Tỳ kheo Thích Chơn Niệm – Phó đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

5. Tỳ kheo Thích Thiện Tánh – Chánh thư ký BĐD.GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

6. Tỳ kheo Thích Khế Viên – Đặc ủy Nghi lễ (đã ký)

7. Tỳ kheo Thích Chơn Phương – Đặc ủy Văn Hóa (đã ký)

8. Tỳ kheo Thích Tánh Nhơn – Đặc ủy Tăng sự (đã ký)

9. Tỳ kheo Thích Thông Đạt – Đặc ủy Tài chánh (đã ký)

10. Tỳ kheo Thích Minh Đức – Đặc ủy Thanh niên (đã ký)

11. Tỳ kheo Thích Minh Quang – Đặc ủy Cư sĩ (đã ký)

12. Tỳ kheo Thích Minh Chơn – Đặc ủy Giáo dục (đã ký)

13. Tỳ kheo Thích Tín Hạnh – Đặc ủy Từ thiện xã hội (đã ký)

14. Tỳ kheo Thích Minh Tuệ – Đặc ủy Hoằng pháp (đã ký)

15. Tỳ kheo Thích Minh Nhiếp Phó Thư ký (đã ký)

16. Tỳ kheo Thích Hạnh Phương – Phụ tá Giáo dục (đã ký)

17. Tỳ kheo Thích Phước Huệ – Phụ tá Văn hóa (đã ký)

18. Tỳ kheo Thích Phước Thọ – Phụ tá Hoằng pháp (đã ký)

19. Tỳ kheo Thích Phước Tịnh – Phú tá đặc ủy Cư sĩ            (đã ký)

20. Tỳ kheo Thích Minh Siêu – Phụ tá đặc ủy Thanh niên (đã ký)

21. Tỳ kheo Thích Minh Thiệu – Phụ tá đặc ủy TTXH (đã ký)

22. Tỳ kheo Thích Khánh Nhân – Phụ tá đặc ủy Tài chánh (đã ký)

23. Tỳ kheo Thích Tín Pháp – Phụ tá đặc ủy Nghi lễ (đã ký)

Bản chính đính kèm:

001-BDD-Hue 002-BDD-Hue

003-BDD-Hue 004-BDD-Hue

Các tin khác

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa Phước Bửu – Vũng Tàu

Phật giáo đồ Việt Nam cần nhất bây giờ không phải là vật chất mà là sự bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng, quyền được làm người, được đối xử công bằng nhân ái, quyền yêu thương và được yêu thương, quyền được thực hiện những sứ mạng tâm linh cao cả theo truyền thống của cha ông từ ngàn xưa kế tục trong thời đại tự do phát triển chung của toàn thể nhân loại.

Đà Nẵng tiếp tục sách nhiễu công khai Chùa An Cư trong lễ Vu Lan 2017

Non sông dể đổi, bản chất khó dời. Lần này thì chúng tôi không cần phải phản đối về những hành vi và việc làm phi nhân của các ông nữa, vì phản đối chỉ là vô nghĩa và bằng thừa. Nhưng chúng tôi chỉ muốn nói với các ông rằng: vì mạng mạch của non sông, vì tiền đồ của dân tộc, các ông nên sớm thay đổi trang thái tư duy để cứu nguy đất nước.

Thông tư Vu lan 2017 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Tùy hoàn cảnh thực tế, các tu viện, tự viện, các Khuôn Giáo hội, Niệm Phật đường, các tư gia Phật tử thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, tùy nghi tổ chức lễ Vu lan sao cho được trang nghiêm, trọng thể, nên treo cờ đèn và luân phiên tụng niệm, cầu nguyện cho hương linh cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời sớm được siêu thoát.

Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu thô bạo trong lễ Phật đản PL. 2561

Vừa đi ra khỏi cổng chùa thì ông Trần Văn Hường, phó an ninh công an Quận; ông Nguyễn Hữu Khánh công an Quận, ông Lê Bá Công, Mặt trận phường đứng dậy chặn xe lại và hỏi đi đâu? Con trả lời tôi đi đâu là quyền của tôi, chạy thêm một đoạn nữa thì nhóm an ninh khác rất đông ngụy trang bằng thường phục, che mặt bằng khẩu trang níu xe lại làm mất thăng bằng nên ngã vào lề đường, rồi họ rút lấy chìa khóa xe thì con mới la lên. “Bà con ơi! Công an cướp xe”.

Thông tư, Thư mời, Ban tổ chức Phật đản PL. 2561 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu (10/5/2017), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2561.

Lễ tất niên Chùa An Cư bị an ninh thành phố Đà Nẵng sách nhiễu, xô xác Phật tử

Từ 8h sáng ngày 16/12 âm lịch (nhằm ngày 13/1/2017), tại ngã ba đầu lối vào chùa đã tụ tập rất nhiều an ninh, cán bộ của các cấp Phường, Quận, toàn bộ ngụy trang bằng thường phục. Đặc biệt lần này toàn bộ họ đều bịt khẩu trang, và trang bị đầy đủ nhiều máy quay phim để ghi hình và chụp ảnh…

Tường trình việc cưỡng chế Chùa Liên Trì

Lực lượng của nhà nước khoảng 500 nhân viên thuộc các ban ngành, được trang bị đầy đủ phương tiện. Họ đi trên khoảng 50 chiếc xe ô tô, kèm theo là xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe phá sóng điện thoại. Nhân viên công lực mang theo dùi cui, roi điện, bình hơi cay và mang súng để đối phó với mọi tình huống. Nhiều công an mặc đồ lam, giả dạng Phật tử để di dời các hũ tro cốt, các vị thầy do nhà nước chỉ định cũng có mặt để tham gia cưỡng chế.

Lễ Vu lan 2016 tại Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu, cô lập

Trong suốt 09 ngày: Kể từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 07 Bính thân (nhằm ngày 09 đến ngày 17 tháng 08 Năm 2016), chính quyền đã huy động một lực lượng mỗi lúc càng đông, gồm đủ các thành phần ban nghành kể cả phụ nữ, thường xuyên túc trực canh gác nghiêm ngặc ngày lẫn đêm,

Thông tư Vu lan 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế

Để tiến hành trang nghiêm Đại lễ Vu Lan năm nay, Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế trân trọng kính thông tư đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ Tự tứ và lễ Vu lan cầu siêu độ như sau

Chùa Liên Trì gởi Thư phúc đáp đến Nhà cầm quyền về việc cưỡng chế giải tỏa

Kính thưa ông Chủ tịch, chúng tôi nhân được văn thư đề ngày 16/07/2016 (tham chiếu số 3) với nội dung: đề nghị chúng tôi “tự di dời” chùa Liên Trì và “nếu có yêu cầu gì trong việc di dời thì đề nghị có ý kiến bằng văn bản”.

Tăng Đoàn – Huế phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Saigon. Phản đối chính sách đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Ngày 23 tháng 6/2016 chùa Liên Trì có thể bị cưỡng chế di dời

Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, thuộc Phường An Khánh, Quận II, TP HCM, là cơ sở tôn giáo đã lâu năm, để chư Phật tử địa phương làm nơi lễ bái tín ngưỡng tôn giáo và thờ cúng, an vị các Hài cốt những thân nhân quá vãng tại địa phương này. Nay chúng tôi được biết, vào ngày 23.6.2016, Chùa Liên Trì sẽ bị Chính quyền Phường An Khánh, Quận II đến áp lực cưỡng bức, giải tỏa, di dời đến địa phương khác.

Diễn văn Phật Đản PL.2560 của Ban điều hành Tăng Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hiện tình đất nước đang dứng bên bờ vực thẳm, trong đó có phần trách nhiệm của người con phật chúng ta. Vì lòng sợ hãi quá lớn, vì nhận thức chúng ta còn chưa thấu, vì đặc quyền lợi của mình lên trên quyền lợi chung, chỉ luôn luôn nghĩ đến mình mà không màng suy nghĩ đến người khác nên thờ ơ lặng thịnh để mưu cầu sự sống thiếu tinh thần vô úy phó mặc cho vận nước thăng trầm.

Quyết định chuẩn y nhân sự Tăng Đoàn – Huế nhiệm kỳ 2016-2020

Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2020 như sau...

Thông tư và Ban tổ chức Phật đản PL. 2560 của Tăng Đoàn – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Bính Thân (21/5/2016), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2560 vào đúng 06 giờ 30.

Bản phúc trình Phật sự 2015 của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt của xã hội vẫn duy trì được sự sinh hoạt với tín đồ trong địa bàn huyện Xuyên Mộc, giữ vững lập trường quan điểm dựa trên bản hiến chương GHPGVNTN.

Thư khẩn trình của Trụ trì Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài Gòn

Chúng con rất bối rối, lo âu không biết tính sao, nay xin kính trình lên Hòa thượng Viện trưởng, cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN hướng dẫn, chỉ đạo cho chúng con.

Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm 2015 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thừa hành Thông tư Số: 10/HĐĐH/TT/VT, của HĐĐH/TĐGHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng HĐĐH ấn ký, Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa thượng Viện Trưởng tình hình Phật sự trong năm 2015 với nhiều biến đổi như sau:

TT. Thích Vĩnh Phước hội kiến Đặc phái viên tự do tôn giáo Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

Nhận lời mời lần thứ 2, đúng 10h ngày 4 tháng 11 năm 2015 chúng con đã gặp ông Garett Harkins, tham tán chính trị, đặc phái viên tự do tôn giáo của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thư khẩn trình việc 300 công an cơ động phá hủy móng nhà gỗ tịnh thất Đạt Quang

Tăng chúng Phật tử đóng cửa điện Phật tọa kháng, công an đã dùng vật che các cửa ra vào rồi leo lên mái chùa đập ngói thả đạn cay xuống. Tăng chúng và Phật tử không chịu nổi hơi cay nên bung cửa chạy ra thì bị bao vây bố ráp.