Tiếng Việt  |  English

Bản lên tiếng của cư sỹ Phật tử


Chúng tôi cùng ký tên dưới đây là cư sỹ, Phật tử Đoàn An Lạc Phụng Sự – Liên Khuôn Phật Học – Đoàn Thanh Niên Phật Tử – Cựu Quân Cán Chính VNCH, Phật tử vùng Los – Orange và thân hữu đã và đang sinh hoạt Phật Sự tại Chùa Điều Ngự cùng nhận định tình hình biến loạn trong tổ chức thượng tầng của GHPGVNTN thời gian qua đưa đến tình trạng tan rã và tê liệt như hiện nay.

Căn cứ vào các dữ kiện:

-Phòng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Phòng TTPGQT) đã vượt ra ngoài hệ thống và chức năng của mình để loan tải bạch thư của Đạo hữu Lê Công Cầu, thư hạch hỏi nội bộ có tính cách vu vạ của HT.Thích Thanh Quang nhằm sách động, bêu rếu xuyên tạc việc nội bộ của GHPGVNTH trên trường Quốc tế.

-Các thế lực vô minh, ngoại đạo đã đồng hành cùng một luận điệu với Phòng TTPGQT để liên tục dùng lời lẽ biện bạch láo xược và bất kính với hầu hết chư Tăng giáo phẩm phù hợp với luận điệu của kẻ ngoại đạo u tối cực đoan và Cộng sản chuyên chế đã và đang muốn triệt tiêu hệ thống tổ chức và uy danh của hàng giáo phẩm để Giáo Hội PGVNTN đi đến chỗ tự diệt.

-Ngoại nhân trà trộn, xen vào nội bộ Giáo hội, thao túng khuynh loát, lũng đoạn, làm cho Chư Tăng trong Giáo hội bị phân hóa trầm trọng, dẫn đến Giáo chỉ số 10 ngày 9/12/2013 vượt quá quyền hạn, vi phạm Hiến chương qui chế của Giáo Hội. Việc ngưng chức hàng loạt thành viên lãnh đạo cao cấp Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở Hải ngoại một cách độc đoán, là xúc phạm tinh thần phục vụ chánh pháp, hoằng hóa độ sanh của hàng Giáo Phẩm, khiến gần hết thành viên Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo trong nước và ngoài nước đồng loạt từ nhiệm mọi chức vụ trong hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong cũng như ngoài nước. Ban Đại Diện của một số tỉnh thành lớn đã tuyên bố giải thể.

-Vài phần tử cơ hội hay háo danh lên ti vi đã thừa dịp này chụp mũ Cộng sản lên Chùa Điều Ngự mà chính họ đã từng vất vả phản bác. Có người lại mạo nhận là Phật tử thường xuyên sinh hoạt tại Chùa Điều Ngự để phát biểu sai trái sự thật, rập khuôn theo luận điệu của Phòng TTPGQT. Thực ra họ chỉ thỉnh thoảng đến chùa Điều Ngự theo kiểu cỡi ngựa xem hoa.

-Giáo Hội PGVNTN đang đấu tranh đòi pháp lý cho Giáo Hội, nay Giáo chỉ số 10 lại phá bỏ tính pháp lý của Giáo Hội, như vậy thì làm sao Giáo Hội đòi được pháp lý? Giáo Hội đòi tự do, dân chủ và nhân quyền thì nay trong Giáo Hội lại độc đoán không có tự do, dân chủ và nhân quyền thì còn tư cách gì để đòi những thứ ấy?

Trước tình hình nầy cư sỹ, Phật tử khắp nơi đã lên tiếng (xin vào trang nhà “lienkhuon-phathoc.blogspot.com ” và “ghpgvntn.net” để xem nhiều bài viết). Các Cơ quan truyền thông và báo chí như: Việt Báo, Việt Star, Cali Today, Radio Bolsa… đã đồng loạt loan tin, bình luận nói lên nhận định của mình trước sự đổ vỡ của Giáo Hội hiện nay.

Không thể nhẫn nhịn trước thế lực hiểm ác và bạo ngược của những kẻ vô minh, nay đã đến lúc chúng tôi cần lên tiếng:

1/- Chúng tôi đồng thanh tán thán những bài viết của các Đạo hữu đã quyết tâm bảo vệ lẽ phải, ưu tư với sự trường tồn của GHPGVNTN trên con đường phục hoạt và giải trừ Pháp nạn – Quốc nạn để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền, no cơm ấm áo cho toàn dân Việt.

2/- Chúng tôi chân thành cảm ơn các tòa soạn báo, đài phát thanh phát hình đã vì sự thật và lẽ phải mà có những nhận định xác thực để chia xẻ với công luận.

3/- Chúng tôi yêu cầu Đạo hữu Võ văn Ái trả lời điện thư của Hòa ThượngTHÍCH NGUYÊN LÝ Tổng thủ quỹ Viện Hóa Đạo và HòaThượng THÍCH TÂMTRÍ Chánh Đại Diện Tỉnh Khánh Hòa làm sáng tỏ mọi câu hỏi mà hàng Phật tử trông chờ muốn biết.

4/- Chúng tôi Cảm ơn Đạo hữu Võ văn Ái đã cùng đi với chúng tôi một đoạn đường dài trên bước đường ủng hộ cuộc đấu tranh của GHPGVNTN đòi “giải thể” chế độ Cộng sản để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt. Tuy nhiên không thể nhân danh chống cộng mà lợi dụng làm chiêu bài vu vạ chụp mũ cộng sản lung tung lên hàng Giáo phẩm khi có việc bất đồng, gây hỏa mù, thao túng đưa đến tình trạng “giải thể” luôn guồng máy Giáo Hội, đến nỗi hai Viện nay chỉ còn có 3 vị kể cả Đức Tăng Thống như các đạo hữu cũng đã thấy.

Do đó Chúng tôi không muốn với tư cách của một cư sĩ được tham gia Viện Hóa Đạo mà đạo hữu đã lợi dụng hoàn cảnh để vượt quyền, vượt nhiệm vụ khuynh đảo rối loạn hai Viện, tạo nên tình trạng độc tôn, Giáo hội mất hết tự do, dân chủ và nhân quyền, tạo nên sự hoài nghi uy danh cũng như sự lẻ loi cho Đức Đệ ngũ Tăng Thống như hiện nay.

5/- Vì tương lai của Giáo Hội, chúng tôi yêu cầu đạo hữu từ nhiệm mọi chức vụ liên quan trong Viện Hóa Đạo, riêng trách nhiệm thông tin thì xin tùy duyên theo nhu cầu của đạo hữu.

6/- Thiết tha thỉnh cầu Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐẠT và Hòa Thượng THÍCH THANH QUANG tự quán chiếu lại thực lực, khả năng và trách nhiệm của vỏn vẹn chỉ còn ba vị trước sự trường tồn với khí thế vinh quang của một Giáo Hội truyền thừa qua hai ngàn năm lịch sử.

7/- Khẩn thiết thỉnh cầu thu hồi Giáo Chỉ số 10 vì đã vi phạm nghiêm trọng Hiến Chương, Qui chế của Giáo Hội. Cũng từ đó Giáo Chỉ này không có hiệu lực vì không đúng với nguyên tắc pháp chánh cũng như hành chánh.

8/- Ủng hộ Hòa Thượng THÍCH VIÊN ĐỊNH Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Hoà Thượng THÍCH VIÊN LÝ Viện chủ Chùa Điều Ngự, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo trong công cuộc đã và đang nỗ lực đấu tranh đòi giải thể chế độ Cộng sản để đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho toàn dân Việt Nam và Giáo Hội.

9/- Thành kính gởi lòng tôn kính và vấn an đến Đức Đại lão Hòa Thượng Tăng Thống THÍCH QUẢNG ĐỘ, Đại lão Hòa thượng THÍCH THIỆN HẠNH, Hoà thượng THÍCH VIÊN ĐỊNH cùng chư tôn đức giáo phẩm lưỡng Viện và chư tăng ni Tăng Đoàn GHPGVNTN trong vước.

Nguyện cầu lịch đại tổ sư, chư Phật gia hộ quí ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ để đưa con thuyền của Giáo Hội sớm vượt qua cơn sóng gió.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Làm tại Little Saigon, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Đồng ký tên :

*Đại diện Đoàn Phật Tử An Lạc Phụng Sự:

-Chơn Diệu / Hoàng Văn Phong, “Đoàn An Lạc Phụng Sự PO.BOX 718, Midway City, CA.92655

-Nhật Tạng / Bùi Như Hải                        

*Đại diện Đạo tràng Chùa Điều Ngự:

-Trí Tín / Nguyễn Tiến Mão

-Diệu Lê / Bùi Tiểu Pha

-Nhật Thiện / Nguyễn Thanh Tước

*Đại diện Khuôn Hội Phật Học:

-Tâm Pháp / Trần Phước Diễn, Đại diện Liên khuôn Phật Học Orange

-Quảng Thành / Đặng Ngọc Sinh, Đại diện Khuôn Hội Westminster

-Nhật Bảo / Nguyễn Phúc, Đại diện Khuôn Hội Garden Grove

-Thiện Giác / Trần hữu Trí, Đại diện Khuôn Hội Anaheim

-Minh Tâm / Hoàng Vinh, Đại diện Khuôn Hội Huntington Beach

-Phổ Khang / Lê Kiêm Toàn, Đại diện Khuôn Hội Midway City

-Chánh Đức Tuệ / Hồ Học, Đại diện Khuôn Hội Costa Mesa

*Đại diện Đoàn Thanh Niên Phật Tử:

-Diệu Minh / Ngọc Phương Nam Fountain Valley

*Đại diện Cựu Quân Cán Chính VNCH:

-Tâm Vị / Hà Tham Cựu Sĩ Quan QLVNCH

-Nhật Hoàng /Nguyển đinh An 

-Nhật Đương/ Hồ Bá Thành 

-Quảng Tuệ /Tống Phước Hiến, Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát QG/VNCH

-Phước Nguyên / Phan Diệp, Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát QG/VNCH     

-Quảng kiên /Hồ xuân Mai, Cựu Công Chức VNCH

-Nhật Yến / Đặng Hải, Cựu Công Chức VNCH

Trên đây là danh sách đại diện các đơn vị, thành viên các đơn vị, Phật tử và thân hữu đã và đang ký tên, chúng tôi sẽ bảo lưu để tổng kết khi cần.

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.