Tiếng Việt  |  English

Bản tường trình Lễ húy nhật đức Đệ tứ Tăng Thống và Ra mắt BHD Trung Ương GĐPTVN


Tăng Đoàn đảnh lễ Húy nhật đức đệ tứ Tăng thống 2014

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v: Đảnh lễ tưởng niệm húy nhật đức đệ tứ Tăng thống và Lễ ra mắt BHD Trung ương GĐPTVN trực thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN)

Để tưởng niệm Công đức cao dày, Công hạnh uy nghiêm ngời sáng của Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Tăng Đoàn GHPGVNTN đã hướng về Tu Viện Nguyên Thiều dâng hương tưởng nguyện, đảnh lễ nhân ngày Húy nhật của Ngài.

  Chư Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức gồm có:

– Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN      

– Hòa Thượng Thích Không Tánh , Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội

– Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng Hội đồng Điều hành

– Hòa Thượng Thích Tâm Trí, Tổng Thư Ký Hội đồng Điều hành                                           

– Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn, Tổng Ủy Viên Tăng Sự                               

– Hòa Thượng Thích Như Tấn,  Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp                   

– Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Tổng Ủy Viên Thanh Niên                        

– Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Tổng Ủy Viên Kiến Thiết                          

– Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Tổng Ủy Viên Tài Chánh                            

– Hòa Thượng Thích Khế Viên, Tổng Ủy Viên Nghi Lễ

– Hòa Thượng Thích Như Định, Tăng Đoàn Tỉnh Bình Định

– Thượng Tọa Thích Minh Chơn, Tổng Ủy Viên Giáo Dục

– Thượng Tọa Thích Thông Đạt thuộc Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

– Thượng Tọa Thích Viên Hải (Thập Tháp) đại diện Tăng Đoàn Tỉnh Bình Định

– Thượng Tọa Thich Viên Hải (Phổ Tịnh) thuộc Tăng Đoàn Tỉnh Bình Định

– Thượng Tọa Thích Từ Giáo đại diện Tăng Đoàn Tỉnh Quang Trị

– Thượng Tọa Thích Viên Hỷ, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành

– Đại Đức Thích Đồng Minh, Thành Viên Tăng Đoàn GHPGVNTN

– Đại Đức Thích Thiện Phúc thuộc Tăng Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng

– Đại Đức Thích Phước Khánh thuộc Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

– Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm thuộc Tăng Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng

– Chư Tôn Đức Tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cùng tháp tùng.

Quý Huynh trưởng GĐPT các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng và GĐPT Nha Trang- Khánh Hòa cùng nhau tề tựu về Tổ Đình Thập Tháp vào chiều ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch, để chuẩn bị sáng hôm sau cùng với chư Tăng đến Tu Viện Nguyên Thiều đảnh lễ Húy nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

Nhân ngày Húy nhật năm nay, sáng sớm ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch (Giáp Ngọ), các Huynh Trưởng GĐPT đảnh lễ cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng trong Hội đồng Điều hành chứng minh Lễ Tân thăng Cấp Dũng và Cấp Tấn các Huynh trưởng GĐPTVN, đồng thời cũng là Lễ ra mắt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Được Hòa Thượng Viện Trưởng và quý Hòa Thượng trong Hội đồng Điều hành chấp thuận, cho nên các Huynh trưởng GĐPT cùng với chư Tăng tại Tổ Đình Thập Tháp thiết lễ hương hoa trang hoàng nơi Chánh điện để cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh.

Vào lúc 6 giờ 30, Lễ Thọ cấp của các Huynh trưởng được Tân thăng Cấp Dũng và Cấp Tấn đồng thời lễ ra mắt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT bắt đầu diễn ra nơi Chánh điện Tổ Đình Thập Tháp được Trang nghiêm- Thanh tịnh. Trong chương trình buổi lễ này có đầy đủ các chi tiết như: Công bố Quyết Định, ban Quyết Định, Trao Cấp, Thọ Cấp, Phát nguyện, Truyền đăng, Huấn từ, Đạo từ …. (phần này sẽ có Bản Tường Trình chi tiết của các Huynh trưởng GĐPT).

Tuy thời gian hành lễ của các Huynh trưởng GĐPT ngắn gọn, nhưng ý nghĩa cơ bản được thể hiện đầy đủ. Ở bên ngoài sân Chánh điện có các chú Công an An ninh của Nhà Cầm quyền CS đã xuất hiện từ lúc tờ mờ sáng để theo dõi chư Tăng cùng quý Phật tử và họ quay phim, chụp hình, ghi âm suốt buổi Lễ ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch.

Lễ ra mắt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN hoàn mãn. Chư tôn Hòa thượng trong Hội Đồng Điều Hành cùng chư tôn đức bắt đầu lên đường đi đến Tu Viện Nguyên Thiều tham dự Lễ Húy nhật.

Hòa thượng Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành cùng phái đoàn Tăng Đoàn GHPGVNTN vừa đến Tu Viện Nguyên Thiều thì được sự tiếp đón của Hòa Thượng Thích Quảng Bửu tại phòng khách, đồng thời Hòa Thượng cũng thông báo giờ hành lễ chính thức cho nên quý Hòa thượng cùng chư tôn đức liền y hậu chỉnh tề để vào trước nơi Tổ đường đảnh lễ Giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.

Sau khi tề tựu trang nghiêm và dâng phẩm vật cúng dường Giác linh, chư Tăng đã hồ quỳ đốt nén tâm hương, chí thành dâng lên lời Tác bạch và chí tâm đảnh lễ Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Tiếp theo, các Huynh trưởng GĐPT đến trước bảo tháp của Đức Đệ Tứ Tăng Thống tâm niệm đảnh lễ 3 lạy và tuần tự nhiễu quanh ngôi bảo tháp, nhằm hướng lòng tưởng nhớ đến bước chân rạng ngời của ngài trong thời đại Pháp nạn và Quốc nạn này.

Chùa Giác Hoa, ngày 1 tháng 7 năm 2014

Phó tổng thư ký Tăng đoàn GHPGVNTN

Kính tường trình

đã ký

Tỳ Kheo Thích Viên Hỷ

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ Thọ cấp GĐPT:

 216  1 48911101215131417  5 6 7       

Các tin khác

Thư Chúc Xuân Mậu Tuất – 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Năm mới, với trào lưu hòa nhập, phát triển trên toàn thế giới, Tăng Đoàn GHPGVNTN rất mong các bậc nhân sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái, cùng toàn dân trong và ngoài nước có nhiều sáng kiến, tích cực hơn nữa trong công cuộc vận động cho nền dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam.

Tăng Đoàn công cử HT. Thích Không Tánh – Phó Viện trưởng kiêm nhiệm Tổng vụ Thanh Niên

Quyết định: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng HĐĐH, kiêm nhiệm điều hành các Phật sự thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, trong thời gian Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Tổng Ủy Viên Thanh Niên, xin dưỡng bệnh cho đến hết nhiện kỳ.

Thông Bạch Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT   HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn  Phật lịch 2561                                        Số: 05/HĐĐH/TB/VT   THÔNG […]

Thông Bạch đại lễ Vu lan 2017

Trước nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, trước tình thế hiểm nguy của đất nước, người Phật tử không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là không thể thoả hiệp với bạo quyền nhằm mưu cầu lợi dưỡng để mặc cho dân tộc sống cảnh đọa đày, đất nước bị ngoại xâm lấn chiếm.

Tăng Đoàn GHPGVNTN lên tiếng về tình trạng nguy hiểm của đất nước

Trong 7 tháng đầu năm 2017 này, đồng bào Việt nam chúng ta đã chứng kiến những biểu hiện thoái trào của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu khi nhà cầm quyền Hà nội liên tiếp phạm những sai lầm về đối nội và đối ngoại. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và uy tín của đất nước.

Tổng kết Phật sự An Cư Kiết Hạ từ ngày 23-6 đến ngày 2-7-2017

  Kính bạch chư Tôn Đức Gíao phẩm Tăng Ni và quý đồng hương, Phật tử xa gần. Khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự với Đại Giới Đàn Vạn Hạnh và Lễ Tấn phong Giáo Phẩm đã kết thúc viên mãn.   Hơn 200 […]

Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Chùa Điều Ngự 14472 Westminster, California. —o0o—  BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ PL.2561-DL. 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Y theo lời Phật dạy, để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho […]

Thông Bạch đại lễ Phật đản PL.2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mùa An cư Kiết Hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện hoằng pháp độ sanh. Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, hộ dân. Rất mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm thức tỉnh, can đảm từ bỏ thể chế độc tài, chuyển sang nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, hầu cứu nguy tổ quốc.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung 2016 của Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Viên Dung, Thượng tọa Thích Viên Thông, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức nhiều đợt đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung được thành tựu tốt đẹp.

Thư chúc Xuân Đinh Dậu – 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN: Vận dụng tinh thần Bi – Trí – Dũng để giúp dân, cứu nước

Tăng Đoàn GHPGVNTN hy vọng năm mới, các bậc nhân sĩ, các tổ chức xã hội dân sự, các tôn giáo, nhất là thành phần trí thức, cùng toàn dân Việt trong và ngoài nước can đảm, đoàn kết một lòng hướng về cuộc vận động Dân chủ hóa Việt Nam để giúp dân, cứu nước thoát khỏi hiểm nạn nội, ngoại xâm hiện nay.

Thông tư phúc trình tổng kết Phật sự cuối năm 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Năm cũ sắp hết, Hội Đồng Điều Hành kính yêu cầu Chư Tôn đức và Quý Phật tử lãnh đạo Các Ban Điều Hành, các Tổng vụ, trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tổng kết các Phật sự đạt được trong năm qua và các Phật sự dự định trong năm tới, kể cả các khó khăn, trở ngại tại các địa phương. Các kết quả xin gửi về Văn phòng trước ngày 30.12.2016, để Hội Đồng Điều Hành nghiên cứu tìm phương cách giải quyết và hỗ trợ.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung – Đợt 1

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung đợt 1 thành tựu tốt đẹp.

Thông Bạch cứu trợ trợ lũ lụt miền Trung của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Suốt hơn nửa năm qua, Đồng bào các tỉnh Bắc Miền Trung bị hoạn nạn liên miên, hết nhân tai rồi đến thiên tai, vừa bị thảm nạn ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, nay lại đến lụt lội kèm theo nạn xã lũ vô tội vạ của các đập thủy điện. Trên hai mươi người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập chìm trong biển nước, súc vật, của cải, hoa màu bị mất trắng làm cho người dân đã khổ do thời tiết, lại chồng thêm khổ do con người gây ra, cảnh tượng đói rét, đau thương, thống khổ không thể nào kể xiết.

Bản lên tiếng về Môi trường và Nhân quyền Việt Nam của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ đối với sự đấu tranh của ngư dân và giáo dân bốn tỉnh miền Trung, ủng hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt nam. Đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chấm dứt những cuộc đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt nam, bởi vì họ bày tỏ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quốc gia một cách ôn hòa.

Thư Phản Đối cưỡng chế Chùa Liên Trì của Tăng đoàn GHPGVNTN

Việc xây dựng khu Đô Thị Mới là khu dân cư, không phải là khu quân sự, nên không cần thiết phải giải tỏa, phá bỏ các cơ sở Tôn giáo, là nơi tín ngưỡng vô cùng cần thiết của người dân Việt Nam. Quyết Định cưỡng chế, phá hủy Chùa Liên Trì của Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 là sai nguyên tắc hành chánh của nước CHXNCNVN, vi phạm các Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, mà Việt Nam đã ký tham gia. Từ xưa đến nay, trải qua bao triều đại lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ có triều đại nào triệt phá các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chốn tôn nghiêm tâm linh, văn hóa của dân tộc một cách ngang ngược, thô bạo như nhà nước CHXHCNVN hiện nay.

Thư phản đối cưỡng chế Chùa Liên Trì của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Thành phố Sài gòn. Phản đối việc ngăn chặn chư Tăng và Phật tử vào Chùa Liên Trì lễ Phật. Yêu cầu nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam can thiệp và giải quyết, để chùa Liên Trì được giữ nguyên vị trí và sinh hoạt bình thường.

Thông bạch Vu lan 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta phát lòng từ bi thương xót, không thờ ơ, dửng dưng, vô cảm trước những cảnh khổ đau của dân tộc và nhân loại. Cố gắng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất để giảm bớt khổ đau. Nhưng muốn chấm dứt khổ đau, cần phải ngăn chặn nguyên nhân gây ra đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần suy xét kỷ để nhận thức đâu là ác phải tránh, đâu là thiện nên làm.

Khẩn Thư về việc cưỡng chế chùa Liên Trì, Quận 2, Saigon

Ngôi chùa luôn hiện diện trong mọi nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt, từ chốn hoàng cung hoa lệ, đến thôn quê hẻo lánh, hay biển đảo xa xôi. Thế mà gần đây, chính quyền Quận 2, Saigon, lại đi ngược lại với nền tảng văn hóa tâm linh lâu đời của dân tộc Việt Nam, đã ra quyết định số: 2384/QĐ-UBND, do ông Nguyễn Hoài Nam- Chủ tịch Quận 2, ký ngày 07/7/2016 cưỡng chế Chùa Liên Trì, phường An Khánh, quận 2, Saigon.

Văn thư chỉ đạo của Tăng Đoàn về việc nhà cầm quyền cưỡng chế chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì là cơ sở tín ngưỡng của Phật giáo, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm mục đích phục vụ cho quần chúng Phật tử tại địa phương Thủ Thiêm. Chùa Liên Trì không phải ngôi chùa tư, nên không thể dời đi nơi nào cũng được. Nếu công trình quy hoạch lại Khu Đô Thị Mới cấn thêm khu đất chùa Liên Trì, Chùa có thể di dời một khoảng cách vừa phải, để tiện cho việc qui hoạch công trình công cộng. Chỉ cần, Chùa Liên Trì vẫn tọa lạc trong địa phận Thủ Thiêm, trong Phường sở tại, để phục vụ cho quần chúng địa phương, tuyệt đối, không thể di dời đến địa phương khác.

Tăng Đoàn GHPGVNTN báo động khẩn – Chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế di dời

Nay chùa Liên Trì báo động ngày 23.6.2016, Nhà cầm quyền Phường An Khánh, Quận II sẽ cưỡng bức giải tỏa chùa Liên Trì, dời đi nơi khác. Đây là sự vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết tôn trọng. Tăng Đoàn GHPGVNTN kính báo động để chư Tăng và Phật tử được biết.