Tiếng Việt  |  English

Sinh Hoạt Ban Điều Hành Các Tỉnh Thành

Tổng kết Phật sự cuối năm của Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Để đánh giá và nhận định một năm qua tình hình sinh hoạt của Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nhân dịp cuối năm, toàn thể Ban Đại diện tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có buổi họp tổng kết trong năm tại văn phòng chùa Phước Thành, ngày 27/12/Nhâm Thìn (08/01/2013).