Tiếng Việt  |  English

Bình Luận

Thơ: Nước non an lạc đi về cõi tâm

Hướng tâm về nhị vị Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang - Thích Quảng Độ, cùng chư tôn đức tănh ni Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đồng hành cùng dân tộc

Lúc này vai trò lãnh đạo và dẫn dắt về mặt tinh thần cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất sẽ mang tính quyết định cho sự bền vững của một xã hội tốt đẹp.

Công an sách nhiễu đoàn cứu trợ bão lụt của GHPGVNTN

Mục đích của nhà cầm quyền CSVN là ép đoàn cứu trợ phải phát quà từ thiện trong sân phường Hòa Hiệp để có cớ lu loa, tuyên truyền với đồng bào trong nước và hải ngoại rằng Giáo hội đã “tự nguyện” cùng chính quyền làm việc này nhằm triệt hạ uy tín của Giáo hội.

Sau cuộc họp với Obama, Trương Tấn Sang bác bỏ đường lưỡi bò của Trung CộngSau cuộc họp với Obama, Trương Tấn Sang bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng

Ngay sau cuộc họp với tổng thống Barack Obama tại tòa Bạch Ốc vào sáng 25/07/2013, buổi chiều cùng ngày Trương Tấn Sang chủ tịch nước Việt Nam Cộng Sản đọc một bài diễn văn ở Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (Center for Strategic and International Studie – CSIS) trụ sở […]