Tiếng Việt  |  English

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại


Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (bên phải)

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Trong Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học năm 2018 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát,

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng ni và quý Cư sĩ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni có mặt trong Đại Hội và Pháp hội hôm nay.

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2018, chúng tôi với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng hoan hỷ về tham dự Đại Hội Thường Niên và khóa Tu Học năm 2018 do Tăng Đoàn tổ chức. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và trước sự hiện diện đông đảo của chư Tôn đức tăng ni cùng chư vị Cư sĩ Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân thành chào đón chư Tôn đức, xin thành tâm tán thán công đức của toàn thể quý vị đã về đây tham dự Đại Hội và khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Đạo hữu,

Quý Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử dù phải hành đạo trong hoàn cảnh khó khăn ở Hải Ngoại, hay bận rộn với cuộc sống hằng ngày, vẫn dành thời giờ quý báu, cùng về đây để tham dự hội nghị và khóa tu, đóng góp Đạo lực và trí tuệ của mình cho việc phát triển Tăng Đoàn. Đây là việc làm thật vô cùng đáng kính đáng quý. Chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ nhận thấy, có rất nhiều Tôn đức tăng ni, không phân biệt truyền thống tu tập, hay tổ chức giáo hội phục vụ, đã nhận lời thỉnh mời của Tăng Đoàn, cùng về đây chứng minh, yểm trợ, trong tinh thần hòa kính, tùy hỷ công đức của những người con Phật với nhau.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Trong Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại có ghi rõ: Tăng Đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng hóa, chỉ chủ trương hòa hợp và phục vụ trên nền tảng của lục hòa kính và sự sự vô ngại.

Sự sự vô ngại là pháp giới cao nhất của Hoa Nghiêm, chỉ ra các pháp duyên khởi tánh không, tánh không duyên khởi, nên tương dung tương nhiếp, một là tất cả, tất cả là một. Vì tất cả các pháp trùng trùng duyên khởi, nên giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên, giữa Phật giáo và dân tộc v.v… đều có liên quan và ảnh hưởng mật thiết với nhau. Chúng ta đem lại an lạc cho người, trân trọng, đối xử tốt với thiên nhiên, bảo vệ công bình xã hội, tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ v.v…. cũng chính là đối xử tốt và đem lại an lạc mình. Cũng vậy, chúng sinh còn khổ, Bồ-tát cũng không thể nào yên. Đây là triết lý hành động của bậc Bồ-tát trong tinh thần sự sự vô ngại, thương người như thể thương thân, hay chúng sinh bệnh nên tôi bệnh của Cư sĩ Duy-ma-cật.

Cho nên, là một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta hãy thường xuyên tư duy, chiêm nghiệm chủ trương hòa kính và sự sự vô ngại này, để có thể ứng dụng vào việc tự tu và hành đạo, phát nguyện Bồ-tát, khởi tâm đồng thể đại bi, dấn thân vào đời làm lợi ích chúng sinh.

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Hôm nay nhân ngày đại hội thường niên của và Khóa tu học mùa thu do Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất tổ chức, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử cùng phát tâm thực hành các điểm sau đây:

1. Trong tinh thần sự sự vô ngại, tương dung tương nhiếp, những người con Phật, chúng ta hãy buông bỏ những thành kiến cá nhân vì dị biệt ở danh xưng, đoàn thể nếu có, để có thể sống hòa hợp với nhau trong cùng một lý tưởng Bồ-tát đạo, đó là phục vụ chúng sinh, cúng dường chư Phật. Chúng ta có thể bất đồng trên mặt tổ chức giáo hội vì truyền thống hay lịch sử, nhưng chúng ta không bất hòa trong việc tu tập và hành đạo. Việc tùy hỷ công đức, hỗ trợ Phật sự của những người con Phật với nhau dù khác đoàn thể tổ chức, là nền tảng xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh hành đạo khó khăn tại Hải Ngoại và đứng trước Pháp nạn, quốc nạn trong và ngoài nước.

2. Trong tinh thần sự sự vô ngại, một là tất cả, mỗi cá nhân tu sĩ hay cư sĩ hãy luôn ý thức mình là một phần của Tăng đoàn. Cho nên, bản thân phải trang nghiêm giới hạnh, tinh tấn tu tập và hành đạo, xây dựng Đạo lực tự thân cũng chính là xây dựng nội lực của Tăng Đoàn.

3. Trong tình thần sự sự vô ngại, tất cả là một, sự đóng góp cho Tăng Đoàn, cho Phật giáo nói chung, cũng chính là góp phần xây dựng và phát triển Đạo nghiệp tự thân của mỗi người con Phật. Cho nên, chúng ta cần phải phát tâm dũng mãnh hơn nữa để phục vụ chánh pháp, phục vụ chúng sinh.

Ngài Địa Tạng Bồ-tát phát nguyện: Địa ngục chưa hết, thề chưa thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ-đề.
Tôn giả A-nan phát nguyện: Còn một chúng sinh chưa thành Phật, quyết không an hưởng cảnh Niết-bàn.
Vậy, là một người con Phật chân chính, một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta cũng phải phát nguyện bao giờ Phật giáo còn Pháp nạn, đất nước còn quốc nạn, thì chúng ta vẫn còn dấn thân phụng sự đạo Pháp và dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ hội nghị thường niên và khóa tu của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, đánh dấu một chặng đường phát triển của Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại và mở ra một chương mới trong việc hành đạo của Tăng Đoàn trong hoàn cảnh mới của xã hội và tình hình mới của đất nước hiện nay.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát tác đại chứng minh.

Các tin khác

Thông Tư Về Việc Đình Chỉ Các Phật Sự Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Phật tử. Kính bạch quý Ngài, Kính thưa chư liệt vị, Đại dịch Coronavirus (Covid-19) đã và đang đe doạ nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, do vậy, để góp phần phòng chống nhằm bảo vệ sức khoẻ của Đại chúng và mang lại sự an lạc, lợi ích lâu dài cho số đông, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã họp và quyết định đình chỉ các Phật sự sau đây:

Thông Tư Về Việc Tổ Chức Lễ Tưởng Nguyện Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thâu thần an nhiên thị tịch lúc 21 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý) tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn - Việt Nam, trụ thế 93 tuổi, 73 hạ lạp.

Thông Bạch Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020

THÔNG BẠCH Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư Thiện tín Phật tử, Hằng năm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức các Phật sự quan trọng chung như Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Hội Nghị Thường Niên, Khóa Tu Học Mùa Thu… Căn cứ vào các cuộc họp viễn liên định kỳ hai tháng một lần của Tăng Đoàn vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 và ngày 12 tháng 1 năm 2020, chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Tăng Đoàn đã thống nhất và quyết định thời gian và địa điểm của các Phật sự quan trọng như sau:

Thông Bạch Về Lễ Tưởng Nguyện Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang

Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang, thuộc dòng Lâm Tế, Thiền hệ Đạo Mân Quốc sư, lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều, Pháp danh Nhật Quang, Pháp hiệu Thiền Minh, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thâu thần an nhiên thị tịch lúc 21 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Ngài sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923 tại tỉnh Quảng Bình, trụ thế 97 tuổi, lạp hạ 77 năm. Đức Trưởng lão là bậc thiền lâm thạch trụ, một trong những vị Cao tăng Thạc đức bậc nhất đương đại, đã tận hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và hoằng dương Chánh Pháp, cũng như lợi lạc cho dân tộc và nhân loại.

Thư Cung Thỉnh Khóa Tu Mùa Thu năm 2019

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                     Thư Cung Thỉnh Nam-mô Bổn […]

Hòa Thượng Thích Viên Lý Hội Kiến Tổng Thống Donald Trump

Tối thứ 3, ngày 17 tháng 9, 2019, tại Berverly Hills, HT Thích Viên Lý – Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, đã gặp và trao thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, với 4 nội dung chính như sau:  1. Yêu cầu tiếp tục chính sách […]

THÔNG TƯ Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số:0023/TT/HĐĐH/CT     THÔNG TƯ Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại   Kính gởi: Chư Tôn […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự Đại Lễ Vu Lan năm 2019

Westminster (Bình Sa) - Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2563 – 2019 với sự chứng minh, tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh có: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; HT. Thích Chơn Trí, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Thủ đô Washington DC đã được tổ chức vào các ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019 với sự tham dự đông đảo của các vị lãnh đạo tôn giáo lớn khắp nơi trên thế giới. Ngoại trưởng Hoa kỳ đã phát biểu khai mạc Hội Nghị. Cựu thống đốc Sam Grownback, Đại sứ Lưu động Tự do Tôn giáo Thế giới Hoa Kỳ đã điều hợp Hội Nghị. Dân biểu Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, cựu thủ tướng Anh quốc Tony Blair, thành viên Hội đồng an ninh Quốc gia Hoa Kỳ, các bộ trưởng của các nước Polish, Hungari, đặc sứ của Quốc hội Âu châu, báo cáo viên của Liên hợp quốc, đặc sứ của chính phủ Na Uy, Thống đốc của một số quốc gia, các học giả nổi tiếng và nhiều nhân vật quan trọng đã có mặt.

Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2019 Của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Kính bạch Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn, Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Đại biểu, Trước xu thế toàn cầu hóa và nhu cầu hiện đại hóa của thế giới nhân loại hiện nay, nhất là trước những bất công, khủng hoảng, băng hoại trên mọi lĩnh vực của xã hội từ đạo đức, văn hóa, giáo dục, kinh tế đến môi trường v.v…,

Khóa ACKH ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại PL. 2563 – DL 2019 – Ngày Thứ Bảy – 10-06-2019

Ngày thứ bảy của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự thuộc thành phố Westminster, California lần lượt trôi qua trong sự tu học tràn đầy an vui và tịnh lạc của toàn thể đại chúng, buổi công phu sáng tọa thiền cùng với kinh Lăng Nghiêm và thập chú dưới sự hướng dẩn của Hòa Thượng Thích Viên Lý - Tuyên Luật Sư của Hạ trường quý ngài đã mở đầu cho một ngày tu học của Tăng ni và Phật tử với đầy đủ những nghi thức thât trang nghiêm và long trọng.

QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2019

     Hội Nghị Thường Niên 2019 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được triệu tập từ ngày 07 đến 08 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.     Sau hai ngày làm việc nghiêm túc trong tinh thần thanh tịnh – hòa hợp, 278 Đại biểu tham […]

Khóa ACKH ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại PL. 2563 – DL 2019 – Ngày Thứ Sáu – 09-06-2019

Khóa ACKH đã trôi qua hơn nửa chặng đường. Cũng như những ngày đầu, khi bình minh còn chưa ló dạng, tiếng linh thức chúng vang lên báo hiệu một ngày mới đã về. Thời khóa vẫn như mọi ngày, nhưng HT. Thích Viên Huy – Hóa Chủ của Trường Hạ vì thương tưởng đại […]

Khóa ACKH và Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN PL. 2563 – DL. 2019 – Ngày Thứ Năm – Ngày 08 tháng 06, 2019

Trong hai ngày Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn, chư Tăng Ni An cư đều tham dự thời khóa tu tập bình thường, như tụng kinh, tọa thiền, quá đường v.v…. Tăng Ni tham dự hội nghị, lắng nghe những bài tham luận, tham gia thảo luận như dự một khóa huấn luyện phương pháp tổ chức, hành chánh sinh hoạt Tăng Đoàn. Ngoài ra, trí tuệ sâu rộng và tầm nhìn xa rộng của những bài tham luận cũng giúp cho Tăng Ni có cái nhìn sâu xa và thực tế hơn trong việc hành Đạo và hoằng Pháp ở xã hội hiện nay.

Khóa ACKH và Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN PL. 2563 – DL. 2019 – Ngày Thứ Tư – Ngày 07 tháng 06, 2019

Pháp của Phật là đến để thấy! Những hành giả An cư tại chùa Điều Ngự - California do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức mới cảm nhận được hết suối nguồn an lạc nơi đây. Chất liệu an lạc này được thẩm thấu từng giây phút trong cả Pháp Học lẫn Pháp Hành.

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN PL. 2563 – DL. 2019 Ngày Thứ Ba – 06/06/2019

Hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2019, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại bước vào ngày an cư thứ 3. Thời khoá An cư mỗi ngày đều rất dày đặc và liên tục từ 4 giờ 30 sáng cho đến 9 giờ tối. Mặc dù vậy, Tăng Ni đại chúng ai nấy đều rất tinh tấn trong tinh thần hoan hỷ. Mỗi thời khóa có một ý nghĩa và lợi lạc riêng.

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN PL. 2563 – DL. 2019 Ngày Thứ Hai – 05/06/2019

Ngày thứ hai của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, được tổ chức tại Chùa Điều Ngự trôi qua trong niềm an vui, tràn đầy tịnh lạc của toàn thể đại chúng. Khởi đầu một ngày mới, Đại Chúng vân tập tại chánh điện ngồi thiền và công phu sáng dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Thiện Hiền, bằng chất giọng Nam Bộ đặc trưng, Ngài đã mang lại cho đại chúng một thời kinh vô cùng trang nghiêm đầy hỷ lạc.

Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn Của Tăng Đoàn Ghpgvntn Hải Ngoại Pl 2563 – DL 2019 – Ngày Đầu Tiên – Ngày 04/06/2019

Hôm nay là ngày sinh hoạt tu học đầu tiên của Trường Hạ do Tăng Đoàn PGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut st., Westminster, CA -92683. Vào lúc 5 giờ sáng, đại chúng đều vân tập đầy đủ, yên lặng tĩnh tọa nơi chánh điện. Trong không khí trang nghiêm tĩnh lặng này, giọng hô chuông trầm hùng của HT. Thích Tâm Thành đã vang lên, như khởi đầu một ngày mới tu tập đầy năng lượng.

THÔNG CÁO Tổ Chức Đại Giới Đàn “LỤC HÒA” PL. 2563 – DL.2019

Kính bạch chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức; Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại Giới Đàn “Lục Hoà” vào ngày 12/6/2019, PL. 2563, tại chùa Điều Ngự. 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. I/ TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI Giới tử thọ giới Sa-di và Sa-di-ni Tuổi từ 16 trở lên Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần Xuất gia tu học ít nhất 2 năm Phải được Bổn sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến Đàn.

THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni, An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.