Tiếng Việt  |  English

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại


Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (bên phải)

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Trong Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học năm 2018 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát,

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng ni và quý Cư sĩ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni có mặt trong Đại Hội và Pháp hội hôm nay.

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2018, chúng tôi với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng hoan hỷ về tham dự Đại Hội Thường Niên và khóa Tu Học năm 2018 do Tăng Đoàn tổ chức. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và trước sự hiện diện đông đảo của chư Tôn đức tăng ni cùng chư vị Cư sĩ Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân thành chào đón chư Tôn đức, xin thành tâm tán thán công đức của toàn thể quý vị đã về đây tham dự Đại Hội và khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Đạo hữu,

Quý Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử dù phải hành đạo trong hoàn cảnh khó khăn ở Hải Ngoại, hay bận rộn với cuộc sống hằng ngày, vẫn dành thời giờ quý báu, cùng về đây để tham dự hội nghị và khóa tu, đóng góp Đạo lực và trí tuệ của mình cho việc phát triển Tăng Đoàn. Đây là việc làm thật vô cùng đáng kính đáng quý. Chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ nhận thấy, có rất nhiều Tôn đức tăng ni, không phân biệt truyền thống tu tập, hay tổ chức giáo hội phục vụ, đã nhận lời thỉnh mời của Tăng Đoàn, cùng về đây chứng minh, yểm trợ, trong tinh thần hòa kính, tùy hỷ công đức của những người con Phật với nhau.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Trong Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại có ghi rõ: Tăng Đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng hóa, chỉ chủ trương hòa hợp và phục vụ trên nền tảng của lục hòa kính và sự sự vô ngại.

Sự sự vô ngại là pháp giới cao nhất của Hoa Nghiêm, chỉ ra các pháp duyên khởi tánh không, tánh không duyên khởi, nên tương dung tương nhiếp, một là tất cả, tất cả là một. Vì tất cả các pháp trùng trùng duyên khởi, nên giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên, giữa Phật giáo và dân tộc v.v… đều có liên quan và ảnh hưởng mật thiết với nhau. Chúng ta đem lại an lạc cho người, trân trọng, đối xử tốt với thiên nhiên, bảo vệ công bình xã hội, tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ v.v…. cũng chính là đối xử tốt và đem lại an lạc mình. Cũng vậy, chúng sinh còn khổ, Bồ-tát cũng không thể nào yên. Đây là triết lý hành động của bậc Bồ-tát trong tinh thần sự sự vô ngại, thương người như thể thương thân, hay chúng sinh bệnh nên tôi bệnh của Cư sĩ Duy-ma-cật.

Cho nên, là một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta hãy thường xuyên tư duy, chiêm nghiệm chủ trương hòa kính và sự sự vô ngại này, để có thể ứng dụng vào việc tự tu và hành đạo, phát nguyện Bồ-tát, khởi tâm đồng thể đại bi, dấn thân vào đời làm lợi ích chúng sinh.

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Hôm nay nhân ngày đại hội thường niên của và Khóa tu học mùa thu do Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất tổ chức, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử cùng phát tâm thực hành các điểm sau đây:

1. Trong tinh thần sự sự vô ngại, tương dung tương nhiếp, những người con Phật, chúng ta hãy buông bỏ những thành kiến cá nhân vì dị biệt ở danh xưng, đoàn thể nếu có, để có thể sống hòa hợp với nhau trong cùng một lý tưởng Bồ-tát đạo, đó là phục vụ chúng sinh, cúng dường chư Phật. Chúng ta có thể bất đồng trên mặt tổ chức giáo hội vì truyền thống hay lịch sử, nhưng chúng ta không bất hòa trong việc tu tập và hành đạo. Việc tùy hỷ công đức, hỗ trợ Phật sự của những người con Phật với nhau dù khác đoàn thể tổ chức, là nền tảng xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh hành đạo khó khăn tại Hải Ngoại và đứng trước Pháp nạn, quốc nạn trong và ngoài nước.

2. Trong tinh thần sự sự vô ngại, một là tất cả, mỗi cá nhân tu sĩ hay cư sĩ hãy luôn ý thức mình là một phần của Tăng đoàn. Cho nên, bản thân phải trang nghiêm giới hạnh, tinh tấn tu tập và hành đạo, xây dựng Đạo lực tự thân cũng chính là xây dựng nội lực của Tăng Đoàn.

3. Trong tình thần sự sự vô ngại, tất cả là một, sự đóng góp cho Tăng Đoàn, cho Phật giáo nói chung, cũng chính là góp phần xây dựng và phát triển Đạo nghiệp tự thân của mỗi người con Phật. Cho nên, chúng ta cần phải phát tâm dũng mãnh hơn nữa để phục vụ chánh pháp, phục vụ chúng sinh.

Ngài Địa Tạng Bồ-tát phát nguyện: Địa ngục chưa hết, thề chưa thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ-đề.
Tôn giả A-nan phát nguyện: Còn một chúng sinh chưa thành Phật, quyết không an hưởng cảnh Niết-bàn.
Vậy, là một người con Phật chân chính, một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta cũng phải phát nguyện bao giờ Phật giáo còn Pháp nạn, đất nước còn quốc nạn, thì chúng ta vẫn còn dấn thân phụng sự đạo Pháp và dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ hội nghị thường niên và khóa tu của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, đánh dấu một chặng đường phát triển của Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại và mở ra một chương mới trong việc hành đạo của Tăng Đoàn trong hoàn cảnh mới của xã hội và tình hình mới của đất nước hiện nay.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát tác đại chứng minh.

Các tin khác

THÔNG CÁO Tổ Chức Đại Giới Đàn “LỤC HÒA” PL. 2563 – DL.2019

Kính bạch chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức; Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại Giới Đàn “Lục Hoà” vào ngày 12/6/2019, PL. 2563, tại chùa Điều Ngự. 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. I/ TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI Giới tử thọ giới Sa-di và Sa-di-ni Tuổi từ 16 trở lên Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần Xuất gia tu học ít nhất 2 năm Phải được Bổn sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến Đàn.

THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni, An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.

Thông Tư Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL 2563, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên 2019 Của Tăng Đoàn

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử, Để báo đáp ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày của Đức Phật và để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thân tâm; đồng thời để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự ngắn hạn cho năm tới cũng như truyền trao giới phẩm cho đàn hậu tấn;

Quyết Nghị Hội Nghị Thường Niên 2018 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Hội Nghị Thường Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khoá Tu Học 2018 đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Từ Lâm và Trường Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hội Nghị đã quy tụ hơn 300 chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT. Sau 3 ngày làm việc trong tinh thần Lục HòaKính và trên căn bản của Đại Bi Tâm, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị: Thứ nhất:Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;

Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên Và Khóa Tu Học 2018 của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa Thượng, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, Kính thưa quý vị Cư sỹ, Huynh trưởng, đồng hương, Phật tử, Mục đích của Hội Nghị Thường Niên là để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự ngắn hạn cho năm tới; tuy nhiên, đây cũng là dịp để Hội Nghị thảo luận và quyết định về những Phật sự mang tính trường kỳ như: Hòa hợp, Phục vụ, Phát triển để cùng nhau thăng tiến nhằm mang lại thành quả viên mãn chung cho Phật giáo, dân tộc, thế giới nhân loại và muôn loài chúng sinh.

PHÂN ƯU Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính gửi: Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN. Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN. Chư Tôn đức Giáo phẩm Thành viên Tăng Đoàn GHPGVNTN. Ban Tổ Chức Tang Lễ. Quý Môn Đồ Pháp quyến, thế quyến cố Hòa Thượng Thích Chơn Niệm.

Thông Tư Về Hội Nghị Thường Niên 2018 Và Khóa Tu Học Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHH

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 0021/TT/HĐĐH/CT THÔNG TƯ VỀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ KHÓA TU HỌC CỦA TĂNG ĐOÀN Kính gởi: Chư Tôn đức […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Chùa Điều Ngự Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan

Westminster (Bình Sa)- – Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2562 – 2018 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy […]

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 28-6-2018: “Công Viên Quả Mãn”

Mười ngày An cư Kiết hạ trôi nhanh trong niềm an lạc hoan hỷ. Hôm nay, ngày 28/6/2018, chư Tăng Ni Phật tử trường hạ Điều Ngự do Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức, đã làm lễ giải chế ra hạ. Trong suốt 10 ngày qua, có nhiều thắc mắc đến từ Phật tử lẫn hành giả An cư, rằng: truyền thống PG có 3 tháng An cư, nay Tăng đoàn tùy duyên mà rút lại còn 10 ngày như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập của hành giả hay không?

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 27-6-2018: “Tuỳ Duyên Bất Biến”

Cấm túc An cư để tịnh hoá tam nghiệp là bản hoài của Chư Phật. Chín ngày qua các hành giả An cư tại chùa Điều Ngự do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức luôn được sống chan hòa trong suối nguồn an lạc và tinh thần tương kính tương ái. Sự hoan hỷ này được bộc lộ rõ nét nơi mỗi hành giả An cư.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 25-6-2018: “Phật Giáo Thế Hệ Trẻ”

Hôm nay, ngày 25/ 6/ 2018 Tăng Ni, Phật tử trong hạ trường chùa Điều Ngự, được đón nhận lời sách tấn củaHT.Tuyên Luật Sư, Thích Viên Lý. Ngài dạy: "Để mở đầu ngày mới xin Đại chúng phải tinh cần nỗ lực nhiều hơn nữa, dụng tâm hành trì chánh pháp để tăng trưởng Bồ đề tâm và an trú trong tín nguyện nhằm hoàn thành viên mãn sứ mệnh thiêng liêng cao cả của hàng Trưởng tử Như Lai. Nhất là xin quý đạo hữu nỗ lực tinh cần sách tấn lẫn nhau để vân tập về đạo tràng Điều Ngự mỗi buổi khuya, mỗi buổi tối đông đảo hơn nhằm tăng trưởng công đức lành để giúp bà con và gia đình có một đời sống hạnh phúc và an lạc. Xin kính chúc Đại chúng một ngày mới, một năng lực mới và đầy đủ tín nguyện và Bồ đề tâm mà Đức Phật đã khai thị trong kinh Đại Bảo Tích."

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 26-6-2018: “Tri Ân và Báo Ân”

Ngày 26/6/2018 là ngày thứ 8 khoá An cư kiết hạ ngắn hạn mười ngày của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trong ngày này, chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng đã trải qua trong niềm vui tràn ngập tịnh lạc. Đáp lại lời thỉnh cầu của Tăng Ni trường hạ sau thời Lương Hoàng Sám Pháp, đại lão HT Thiền chủ Thích Chánh Lạc đã ban lời giáo huấn về kết tập Tam Tạng (Kinh-Luật-Luận) để đại chúng Tăng Ni hai bộ phái (Thượng Toạ Bộ và Đại Chúng Bộ) lấy đó làm kim chỉ nam để tu tập và hoằng pháp độ sanh. Ngài còn mở rộng pháp thoại với sự liên hệ về Đại Trí Độ Luận và ý nghĩa mười danh hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, và Thế Tôn. Hòa Thượng lưu ý các hành giả về giá trị lịch sử cao siêu của kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 24-6-2018: “Cảm Nhận An Cư”

Pháp chế An Cư tu học không chỉ dành riêng cho chư Tăng Ni, mà hàng Phật tử cư sĩ tại gia cũng có thể tham gia cùng tu tập trong một trú xứ. Đây chính là thời gian để cho hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, ngoài ra còn là cơ hội tốt để chư hành giả trao đổi chia sẻ và học hỏi lẫn nhau tiến tu đạo nghiệp, trong đó những người mới tu sẽ có cơ hội học hỏi từ những bậc Tôn túc. Khóa An cư 10 ngày do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự đã đi hơn nửa chặng đường trong niềm hoan hỷ, an trú trong chánh pháp. Một hành giả đã chia sẻ cảm nhận của mình khi được đồng chúng an cư: Thật hạnh phúc và phước duyên cho Tăng Ni chúng con được tham dự khóa an cư ngắn hạn này!

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 23-6-2018: “An Lạc Mỗi Ngày”

An lạc mỗi ngày là nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân và cũng là mục đích của mỗi hành giả An cư. Vậy nên, an trú trong chánh pháp trong tinh thân Lục hoà là nền tảng để xây dựng Hiện Tại Lạc Trú. Sau thời thiền tọa công phu khuya là lời sách tấn vàng ngọc của Hòa ThượngTuyên Luật Sư Thích Viên Lý sách tấn Tăng Ni luôn nghĩ đến 3 đặc tính trên con đường hoằng pháp như tinh thần Kinh Pháp Hoa “Vào nhà Như lai, mặc y Như lai, và ngồi tòa Như lai…”.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN ngày 21-6-2018: “Ngọn Nến Bi Mẫn”

Theo truyền thống sinh hoạt Phật giáo, Tăng đoàn phải cấm túc an cư vào mùa mưa, trước vì lòng thương tưởng chúng sinh tránh giẫm đạp côn trùng, sau là để thúc liễm thân tâm trau giồi giới đức, nhưng do hoàn cảnh sinh hoạt ở hải ngoại nên Tăng Ni chỉ có thể tham dự an cư ngắn ngày. Thao LuanTrên tinh thần đó, năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tiếp tục mở khóa An cư 10 ngày tại chùa Điều Ngự, Westminster, CA và đã vân tập hơn 200 Tôn đức Tăng Ni trên khắp các bang của Hoa Kỳ

Bản tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 22-6-2018: “Niềm Vui Cộng Trú”

Khởi đầu ngày mới là buổi thiền tọa trang nghiêm thanh tịnh. Theo sau là thời công phu khuya của trên 200 vị Tăng Ni, Phật tử. Thời khóa này luôn được mong chờ nhất của hành giả An cư, bởi mỗi ngày Tăng Ni lại được hòa âm trong mỗi giai điệu tán tụng trầm hùng theo nghi lễ các vùng miền khác nhau.

Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 20-6-2018: “Kinh Vô Tự”

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, hơn 200 Tăng Ni khoá An cư-Kiết hạ ngắn hạn do Tăng Đoàn GHPGTN Hải Ngoại tổ chức tại trú xứ chùa Điều Ngự thành phố Westminster, Nam California tiếp tục bước sang ngày thứ hai hết sức nghiêm túc. Chư hành giả đã chấp hành niêm mật thời khoá với tinh thần tự giác cao, tinh tấn tham gia đầy đủ các thời khoá Công phu: Tụng Kinh- Bái sám từ lúc 4:30 sáng cùng 3 thời pháp gồm thuyết giảng và Pháp thoại mỗi ngày.

Bản Tin An Cư của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN ngày 19-6-2018

Đúng 4:30 sáng ngày 19/06/2018, Khoá Hạ An Cư Ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã chính thức khởi đầu với thời công phu thiền tọa và gia trì thần chú Lăng Nghiêm Thập Chú của các hành giả An Cư. Đồng Sám chủ cho thời công phu này là Hòa Thượng Phó Thiền Chủ Thích Viên Đạt và Hòa Thượng Hóa Chủ Thích Viên Huy.

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Tổ Chức An Cư tại Chùa Điều Ngự PL.2562 năm 2018

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, hơn 200 chư Tôn Đức Ni từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự khoá An Cư ngắn hạn năm 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự số 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683.

ĐĐ. Thích Đồng Long – Thành viên Tăng Đoàn Quốc Nội biểu tình chống Trung Quốc thuê đất xây Đặc khu kinh tế vừa bị bắt

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, trả tự do tức khắc cho Đại Đức Thích Đồng Long và những đồng bào bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng và Đặc Khu cho thuê 99 năm.