Tiếng Việt  |  English

Điếu Văn Của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


ĐIẾU VĂN CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

Nam mô Lâm tế Chánh tông, Quốc Ân Pháp phái,
Tứ thập nhị thế, Sung Việt Nam Phật giáo
Thống Nhất Tăng đoàn Giáo hội, Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh,
Kim Quang tự trú trì.
thượng LỆ hạ CHÂN, hiệu THIỆN HẠNH, Tôn giả liên hoa tọa tiền
tác đại chứng minh.

Kính bạch giác linh Đức Thượng Thủ,
Trong giờ phút thiêng liêng này, cũng là giờ phút mà Âm Dương hai ngã chia lìa. Trước linh đài uy nghiêm của Đức Thượng Thủ, chúng con và toàn thể Tăng Ni, Phật tử Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vô cùng xúc động, ngậm ngùi, thương tiếc Ngài đã vĩnh viễn ra đi…

Ôi! Bên kia bờ tịch diệt, tâm nào đây mà tưởng nhớ cho cùng.
Bên này bờ nhân ngã, lời nào đây mà nói lên cho tận.
Tâm đã không cùng trong lẽ tức Sắc tức Không.
Lời đã không tận giữa cõi Sinh thành hoại diệt.

Nay một phút chí thành chiêm ngưỡng di hình tĩnh mặc, Tăng Đoàn GHPGVNTN chúng con, cung kính đê đầu đảnh lễ giác linh Đức Thượng Thủ, xin dâng lên Ngài những lời thống thiết, trước lúc sắc thân tứ đại của Ngài vào cõi vô tung bất diệt.

Kính bạch giác linh Đức Thượng Thủ,
Trước giờ phút mà khoảnh khắc sẽ là thiên thu này, Tăng Đoàn GHPGVNTN chúng con xin mượn những lời đơn bạc không cùng, trải hết tấm lòng bi ai không tận, để ghi lại công hạnh một đời tu trì, hóa đạo, để khắc cốt ghi tâm những gì mà trong suốt cuộc đời gần 1 thế kỷ Ngài đã cống hiến không mỏi mệt cho Đạo pháp, cho Dân tộc, mà sự nghiệp lớn lao ấy mãi mãi còn lắng đọng trong tâm trí muôn triệu tấm lòng người con Phật.

Đức Thượng Thủ họ NGUYỄN, húy THANH BÌNH.
Pháp danh thượng LỆ hạ CHÂN, hiệu THIỆN HẠNH. Đời thứ 42 dòng Lâm tế Chánh tông, Pháp phái Quốc Ân.

Thác sinh trong một gia đình Phật giáo trung kiên tại thôn Mỹ Duyệt Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đức Thượng Thủ sớm nhận chân được lẽ vô thường, giả tạm, nên đã dõng mãnh phát tâm xuất gia, cầu đạo giải thoát năm vừa lên 10 tuổi.

Bước đầu, Ngài đến đầu sư với Giảng sư Thích Định Tuệ, tại chùa Đặng Lộc, tỉnh Quảng Bình. Với tư chất thông minh, mẫn tiệp, chí nguyện kiên cường, lại được đào tạo nhiều năm tại Phật học đường Báo Quốc, Huế và Phật học viện Trung Phần, Hải Đức Nha Trang. Nên Ngài sớm trở thành một vị Tăng già đạo hạnh uy nghi, tài năng lỗi lạc.

Hơn 60 năm, từ sau khi thọ Đại giới, đối với Đạo pháp, Ngài đã dấn thân không biết mỏi mệt để gánh vác nhiều Phật sự lớn lao mà Giáo hội giao phó: Từ một vị Hiệu trưởng của hai ngôi trường Bồ Đề đầu tiên ở Huế, một vị Giáo thọ cần mẫn giảng dạy nhiều năm ở Phật học đường Báo Quốc. Đến nhận lãnh trách nhiệm nặng nề của một vị Đặc ủy Giáo dục, một vị Phó Đại diện kiêm Chánh Thư ký GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, một vị Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, một vị chánh phó thư ký viện Tăng Thống đầy tài năng của 5 đời Tăng Thống GHPGVNTN, Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo, Cố vấn Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo, Trưởng Tăng Đoàn Phật giáo Thừa Thiên Huế và Viện trưởng Viện Cao đẳng Chuyên khoa Phật học danh tiếng một thời ở Tổ đình Từ Hiếu… Đến đảm nhận chức vụ Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên và Trú trì chùa Kim Quang, một cơ sở sinh hoạt của GHPGVNTN. Trong sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh lớn lao này, dù gặp thuận duyên hay nghịch cảnh, Ngài cũng đều chu toàn trách nhiệm.

Đối với quốc gia, dân tộc, Ngài cũng đã nhiều lần mạnh mẽ đòi hỏi nhà cầm quyền thực thi tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo cho dân tộc. Đòi hỏi phục hoạt quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN. Ngài cũng không ngừng kêu gọi đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước hãy ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo Việt Nam trước hiểm họa xâm lấn của ngoại bang.

Năm 2014, GHPGVNTN lâm tình trạng phân hóa, dù tuổi cao, sức yếu, đau ốm liên miên, nhưng Ngài cũng không từ nan trách nhiệm nặng nề khi chư tôn đức Tăng Đoàn cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh kiêm Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, để lèo lái con thuyền Đạo pháp đang tròng trành trong phong ba, bão táp.

Kính bạch giác linh Đức Thượng Thủ,
Giờ này ngài đã an nhiên vào cõi Niết bàn tịch tịnh, Tăng Đoàn Giáo hội đã mất đi một vị Chứng minh Đại Đạo sư khả kính, một bậc Cao Tăng truyền đăng xứng đáng, một nhà lãnh đạo Phật giáo kiên cường, bất khuất, Tứ chúng mất đi một vị Thầy uyên thâm giáo pháp, phước trí vẹn toàn.

Từ đây, chúng con chỉ còn lại nỗi đau vô hạn sau ngày Đức Thượng Thủ ra đi không hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng: Chư Phật ra đời vì bản nguyện độ sanh, khi nhân duyên đã mãn chư Phật thị hiện Niết bàn. Đức Thượng Thủ đã đến và đi cũng cùng hạnh nguyện lớn lao ấy của một vị Bồ tát hóa thân.

Còn đạo phong và sự nghiệp hóa đạo kỳ vĩ của Ngài để lại, chúng con sẽ lấy đó làm phương châm và lẽ sống cho Tăng Đoàn Giáo hội. Chúng con nhất tâm đoàn kết để giữ gìn đường lối sinh hoạt chính đáng của Tăng Đoàn. Nhất là luôn luôn ghi nhớ những lời giáo huấn cuối cùng của Ngài để kế tục xứng đáng sự nghiệp phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và chúng sanh, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo của Tổ quốc, trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Phật giáo Việt Nam trước lịch sử.

Than ôi! Giờ này, Đức Thượng Thủ đã như bóng núi xa xăm, như cánh nhạn giữa bầu trời đến và đi không lưu dấu vết. Ngài ra đi… giữa lúc Phật giáo Việt Nam đang cần có những bậc Tăng già tài cao, đức lớn để nêu tấm gương sáng cho đàn hậu sinh liễu giác thân tâm, phụng đạo, giúp đời.

Ngài ra đi mang theo đạo nghiệp với 65 Hạ lạp và trụ thế 91 năm. Nhưng đã để lại cho Tăng Đoàn Giáo hội chúng con một niềm trống trải vô biên, đang thấm lạnh trong muôn triệu tấm lòng Tăng Ni, tín đồ Phật tử. Chúng con vô cùng lo lắng khi thiếu vắng một bậc Tăng già tài năng xuất chúng, một nhà lãnh đạo kiên cường, sáng suốt giữa lúc Đạo pháp đang trong cơn gió giật, sóng gầm.

Kính bạch giác linh Đức Thượng Thủ,
Vẫn biết đường chim bay không lưu dấu vết, sự mất, còn như hoa nắng giữa hư không, nhưng khổ lụy hữu tình làm sao nguôi được trong lòng Tăng Ni, Phật tử chúng con. Chúng con cầu mong Đức Thượng Thủ vì Đại nguyện lân mẫn hồi nhập Ta bà, để tiếp tục dìu dắt Tăng Đoàn Giáo hội chúng con trên bước đường phụng sự Tổ quốc, Đạo pháp và Dân tộc còn vô vàn gian nan, thách thức.
Ngưỡng mong giác linh Ngài thùy từ chứng giám nỗi niềm bi ai, thống thiết không nói hết bằng lời của Tăng Đoàn GHPGVNTN chúng con và của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước.
Thành tâm nguyện cầu giác linh Đức Thượng Thủ Cao đăng Phật quốc!

Nam mô Lâm tế Chánh tông, Quốc Ân Pháp phái, Tứ thập nhị thế, Sung Việt Nam Phật giáoThống nhất Tăng đoàn Giáo hội, Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh, Kim Quang Tự trú trì, thượng LỆ hạ CHÂN, hiệu THIỆN HẠNH, Tôn giả liên hoa tọa tiền tác đại chứng minh.

 

Các tin khác

Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan Năm Tân Sửu – 2021 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, nhắc nhở người con Phật thức tỉnh về thân phận khổ đau của nhân loại và tinh thần báo ân, cứu giúp những hoàn cảnh oan trái, khốn cùng.

Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Đức Thượng Thủ

Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Đức Thượng Thủ Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2021 (29/5/Tân sửu), tại Văn phòng Chùa Phước Thành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã thừa sự ủy thác của Hội Đồng Điều Hành, trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Trai Tuần Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN - Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Lễ Thọ Tang và Tưởng Niệm Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu, (23/5/2021) Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang, Đức Thượng Thủ tại Chùa Phước Thành- Huế, nơi Đức Thượng Thủ nhẹ nhàng xả bỏ báo thân. Buổi lễ tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Viên Định- Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Hòa Thượng Thích Khế Viên, Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Thượng Tọa Thích Minh Đức, Thượng Tọa Thích Từ Giáo, Thượng Tọa Thích Viên Kiên,

Cáo Phó – Trưởng Lão Hòa Thượng-Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

CÁO PHÓ - Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Môn đồ Pháp phái và thế quyến Vô cùng kính tiếc báo tin ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG Thượng LỆ Hạ CHÂN TỰ THIỆN HẠNH THƯỢNG THỦ TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1931 – 2021)

Thông Bạch Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn đức, Kính thưa quý liệt vị. Đã hơn 25 thế kỷ, từ trước sự xuất hiện của Thái Tử Tất Đạt Đa - một bậc thánh đức thị hiện để xóa tan sự sống bất công của một xã hội thống trị giai cấp, khi nhân loại trên cuộc đời này dòng máu cùng đỏ, và nước mắt cùng mặn. Thế mà nhân phẩm của sự sống con người bị chà đạp, phân chia giai cấp, cường quyền ác bá, kẻ mạnh hiếp yếu, tập đoàn thống trị không có nhân tính, tình người, đã xem con người là đám dân nô lệ, nhằm phục vụ cho một lãnh vực thống trị, của một chủ thể không có mang lại sự sống nhân sinh bằng tự do và nhân quyền của con người.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Đức Thượng Thủ Đầu Năm Tân Sửu

Sáng ngày mồng 2 tết, (13/2/2021) Đại diện Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến Phương Trượng của đức Thượng Thủ để đảnh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Thư Chúc Xuân Năm Tân Sửu – 2021 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước. Kính thưa Liệt quí vị, Ngày giờ thấm thoát năm tháng qua mau, xuân mới lại về với vũ trụ, muôn loài. Nhân dịp xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành,Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức và Liệt quý vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, đầy đủ từ bi trí tuệ và hùng lực tiếp tục tiến bước trên con đường chư Tổ đã đi để hưng phục giá trị cao quý của Phật giáo đã có phần mai một ở Việt nam, đó cũng là cách đóng góp vào công cuộc vận động thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam sớm được thành tựu viên mãn.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Hạ Lạp Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý (13/9/2020), Đại Diện Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến Phương trượng của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn để đảnh lễ khánh chúc hạ lạp lên Ngài.

Thư Phân Ưu của HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, thế quyến Cố Thượng Tọa Thích Viên Đức, Trú Trì Chùa Bửu Đức, Đồng Nai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Thượng Tọa thượng Nhuận hạ Nguyên tự Viên Đức hiệu Hoằng Tịnh.

Thông Bạch Vu Lan Canh Tý – 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, Thời gian thấm thoát qua, mùa Vu Lan lại đến, nhắc nhở người con Phật sứ mạng báo ân, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh đau khổ, oan khiên và cảnh tỉnh mọi người tránh xa những việc làm tội lỗi gây thêm cảnh đau thương. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đang bị nhiều khó khăn mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, từ cơ sở đến cá nhân, nhất là giấy tờ tùy thân, cư trú, đi lại…nhưng chư Tăng vẫn vững vàng, chư Phật tử vẫn ủng hộ. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn vô cùng hoan hỷ, tán dương tinh thần từ bi và hùng lực của quý vị.

Thư Phân Ưu của HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài GònPhật lịch 2564   THƯ PHÂN ƯU     Kính gửi: – Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, thế quyến Cố Hòa Thượng Thích […]

CÁO PHÓ Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI – Tổng Uỷ Viên Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Môn đồ pháp quyến chùa Bảo Hoa, chư Tăng Tổ đình Thập Tháp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vô cùng kính tiếc báo tin: Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI – Tổng Ủy Viên Kiến Thiết Tăng đoàn GHPGVNTN        – Trụ trì chùa Bảo Hoa thôn […]

Bản Lên Tiếng Hủy Bỏ Bản Án Tử Hình Với Hồ Duy Hải của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Những ngày qua, giới luật sư và mạng xã hội cũng như quần chúng đã có rất nhiều ý kiến, dư luận lên án, bất bình, thất vọng về vụ án anh Hồ duy Hải, quê ở Long An, bị qui chụp tội giết người, cướp tài sản, năm 2008. Vụ án đã kéo dài từ hơn 12 năm nay vì trong quá trình điều tra và xét xử có rất nhiều sai sót, không chứng minh và không thuyết phục được rằng Hồ Duy Hải là kẻ thủ ác vì thiếu chứng cứ, và việc ngụy tạo bằng chứng cũng như tang vật gây án là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gia đình thân nhân đã khiếu nại và công luận bất bình vì cho rằng nạn nhân Hồ Duy Hải là vật tế thần chết thay cho người thân của một gia đình thế lực trong chế độ.

Thông Bạch Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn đức, Kính thưa Quý Liệt vị, Đại Lễ Phật Đản là ngày trọng đại của người con Phật để tưởng nhớ đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, năm nay Lễ Kỷ Niệm Đản Sanh lần thứ 2564 của Đức Phật trong tình hình đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung đang gồng mình gánh chịu đợt Đại Dịch virus Corona, đã lấy đi hơn 100.000 sinh mạng của con người trên khắp thế giới, và nó tiếp tục hoành hành mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Dịch Bệnh Tiêu Trừ và Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ

Sáng ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý (12/3/2020), tại Chùa Phước Thành, Huế. Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, đồng thời Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ. Quang lâm chứng minh, có Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh; từ Bình Định có Hòa Thượng Thích Viên Định - Viện Trưởng HĐĐH,

Tin Viên Tịch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng DIỆU hạ TÁNH

Tin Viên Tịch Đức Trưởng Lão Hoà Thượng đạo hiệu thượng DIỆU hạ TÁNH Viện chủ Tổ Đình Quốc Ân Huế vừa viên tịch lúc 14:30 ngày 23 tháng 12 năm Kỷ Hợi (thứ sáu, ngày 17/1/2020). Trụ thế tròn 90 tuổi. Lễ Nhập Kim Quan: 8h30 ngày 24/12/Kỷ Hợi (thứ bảy, 18/1/2020). Kim quan trưởng lão Hoà Thượng được tôn trí tại Tổ Đình Quốc Ân 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Lễ Viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 12 đến hết ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

Liên minh Châu Âu và đoàn Ngoại giao các nước làm việc với HĐ Liên Tôn VN ngày 16.1.2020

Hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2020, vào lúc 09h, tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn, một phái đoàn ngoại giao của các nước Canada, Úc, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Đức và Liên Minh Châu Âu đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Thành phần tham dự gồm: -ông Robert Bisset, Tham Tán Chính Trị Đại Sứ Quán Canada tại VN. -Cô Josefine Wallat, Tổng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự Quán Đức tại Sài Gòn. -Cô Martine Bisenius, Quan Chức Chính Trị Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại VN. -Cô Bird Collier, Tham Tán Đại Sứ Quán Úc tại VN. -Ông Roberto Cajari, Tổng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự Quán Ý tại Sài Gòn. -Ông Miguel Moro Aguilar, Phó Đại Sứ Đại Sứ Quán Tây Ban Nha tại VN. -Ông Stephen Taylor, Bí Thư Thứ 2 Đại Sứ Quán Anh tại VN. -Ông Geatan Damberg-Ott, Quan Chứ Chính Trị, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. -Ông Trần đức, Cán Bộ Chính Trị, Đại Sứ Quán Úc tại VN. Về phía Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm có: -Hòa Thượng Thích Không Tánh, ĐCT, Phật Giáo. -Chánh Trị Sự Hứa Phi, ĐCT, Cao Đài. -Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, ĐCT, Tin Lành.

Bản Lên Tiếng Về Biến Cố Đồng Tâm: “Giết Dân Thì Tự Đánh Mất Tư Cách Cầm Quyền”

Được biết, vào 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, chó và nhiều thành phần có vũ trang khác của nhà cầm quyền ở Hà Nội đã đột ngột tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đưa đến việc nhiều người dân Đồng Tâm phải tự vệ. Cuộc tấn công này hoàn toàn bất thường, không có bất kỳ một giá trị pháp lý nào, cũng như không có mục đích minh bạch nào về phía tư cách của một chính quyền. Bộ Công an Việt Nam sau đó còn phát đi thông báo cho biết có 4 người chết, gồm ba công an và một người dân, tất cả nạn nhân đều không được làm rõ danh tính.

Thư Chúc Xuân Năm Canh Tý – 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước. Kính thưa Liệt quí vị, Xuân là mùa vạn vật chuyển mình sinh sôi nảy nở, là mùa đổi thay của đất trời và mùa hoài vọng cho quốc thái dân an. Nhân dịp xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức và Liệt quý vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, trí lực sáng suốt, dũng mãnh tinh tiến trên con đường vận động thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam sớm được thành tựu viên mãn.

Bản Lên Tiếng Về Trường Hợp Tử Tù HỒ DUY HẢI, Đồng Thời Kêu Gọi Cho Những Oan Án Trên Toàn Cõi Việt Nam

Sự kiện tử tù Hồ Duy Hải vừa được Viện Kiểm Sát Tối Cao Việt Nam ban hành quyết định ''kháng nghị giám đốc, đề nghị Tòa Án Tối Cao hủy toàn bộ bản án, và điều tra lại vào ngày 30/11/2019 đã gây lên niềm xúc động lớn trong dân chúng. Người thanh niên này đã chịu gần 12 năm tù, thấp thỏm chờ chết cho một tội trạng mà dư luận xã hội cũng như truyền thông nhà nước đã luôn tin rằng có nhiều oan khiên, nhiều uẩn khúc.