Tiếng Việt  |  English

Giáo Chỉ của Đức Thượng thủ TĐGHPGVNTN


HT. Thượng Thủ Thích Thiện Hạnh (đi đầu)

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÁT

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

VP.Phật học viện Kim Quang,

8 Duy Tân, tp.Huế, Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2559

Số: 001/HĐCM/GC/TT

THƯỢNG THỦ

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

–  Chiếu Hiến chương GHPGVNTN bản tu chỉnh ngày 12.12.1973 bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V.

–  Chiếu văn kiện Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN trong phiên họp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 20.2.2014.

– Chiếu Biên Bản phiên họp tổng kết cuối năm 2015, vào ngày 12.1.2016 (Mồng 3 tháng Chạp năm Ất Mùi) trong dịp Lễ Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định.

– Chiếu kết quả Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của TĐGHPGVNTN tại Văn phòng Chùa Phước Thành, Huế, ngày 26.3.2016 trong dịp Lễ Tưởng Niệm chư Tôn Đức Lịch Đại Tăng Thống GHPGVNTN.

–  Chiếu nhu cầu Phật sự.

Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp, nay ban hành:

GIÁO CHỈ:

Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ II (2016 – 2020):

1.Hội Đồng Chứng Minh:

– Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

– Thành Viên:

1-Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

2-Hòa Thượng Thích Diệu Trí

3-Hòa Thượng Thích Diệu Tánh

4-Hòa Thượng Thích Viên Định

5-Hòa Thượng Thích Không Tánh

6-Hòa Thượng Thích Tánh Đạt

7-Hòa Thượng Thích Chí Thắng

8-Hòa Thượng Thích Tâm Trí

9-Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

10-Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

11-Hòa Thượng Thích Chơn Phương

12Hòa Thượng Thích Như Tấn

13Hòa Thượng Thích Thiện Tường

14Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

15-Hòa Thượng Thích Khế  Viên

– Chánh Thư Ký:

Hòa thượng Thích Tâm Trí

2.Hội Đồng Điều Hành:

– Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành:      Hòa Thượng Thích Viên Định

– Phó Viện Trưởng:                                            Hòa Thượng Thích Không Tánh

– Phó Viện Trưởng:                                            Hòa Thượng Thích Chí Thắng

– Tổng Thư Ký:                                                  Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

– Phó Thư Ký:                                                     Thượng Tọa Thích Viên Hỷ

– Tổng Thủ Quỹ:                                                Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

– Các Tổng Ủy Viên:

1-Tổng Ủy Viên Tăng Sự:      Hòa thượng Thích Chơn Phương

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Minh Tuệ

2-Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội: Hòa Thượng Thích Không Tánh

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Từ Giáo

                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Minh

3-Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp: Hòa Thượng Thích Như Tấn

4-Tổng Ủy Viên Cư Sĩ:   Hòa Thượng Thích Tâm Trí

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

5-Tổng Ủy Viên Thanh Niên:  Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

-Phụ Tá:                                            Thượng Tọa Thích Thiện Phúc

6-Tổng Ủy Viên Nghi Lễ: Hòa Thượng Thích Khế Viên

7-Tổng Ủy Viên Kiến Thiết:        Thượng Tọa Thích Viên Hải-Chùa Bảo Hoa

8-Tổng Ủy Viên Tài Chánh: Thượng Tọa Thích Viên Kiên

9Tổng Ủy Viên Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Minh Chơn

III. Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa sau đây đảm trách chức vị Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn các Miền, Tỉnh, Thành:

1-Miền Quảng Đức:                    Hòa Thượng Thích Không Tánh

2-Tỉnh Thừa Thiên Huế:        Hòa Thượng Thích Chí Thắng

3-Tỉnh Quảng Trị:       Thượng Tọa Thích Từ Giáo

4-Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng:    Hòa Thượng Thích Thiện Tường

-Phó Ban:                                          Thượng Tọa Thích Thiện Phúc

5-Tỉnh Bình Định:    Thượng Tọa Thích Viên Hải-Chùa Phổ Tịnh

6-Tỉnh Khánh Hòa:   Hòa Thượng Thích Tâm Trí

7-Tỉnh Lâm Đồng:         Hòa Thượng Thích Như Tấn

8-Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:   Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

-Phó Ban:                                          Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

9-Tỉnh Đồng Nai:    Thượng Tọa Thích Viên Đức

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2016.

VP.Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất

Thượng Thủ

(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem bản chính:

Giao Chi (4) Giao Chi (3) Giao Chi (2) Giao Chi (1)

Các tin khác

Thông điệp Phật Đản PL. 2561 của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin khẩn thiết kêu gọi mọi người dân Việt Nam không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo, các hội đoàn, các thân hào nhân sĩ trong và ngoài nước, tất cả người Việt chúng ta hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và ...

Thông điệp Phật đản PL.2560 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tăng Đoàn GHPGVNTN, xin chân thành kêu gọi những nhà hữu tâm, hữu trách hãy vì vận nước an nguy mà gác bỏ quá khứ, gác bỏ những quan điểm, những lập trường, những quyền và lợi ích cục bộ của đảng phái, của hội đoàn, của tổ chức và cá nhân mình; để chung sức, chung lòng, cùng nhau giải cứu những khủng hoảng trước mắt của đất nước, khủng hoảng về đạo đức xã hội và học đường, khủng hoảng về môi trường và biến đổi khí hậu, khủng hoảng về tình tự dân tộc,...

Thư thành kính phân ưu đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

Sự ra về của Đức Đại Lão Thượng Thủ lúc này là một mất mát vô cùng lớn lao cho thất chúng đệ tử Phật trong và ngoài nước! Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Tăng Ni tín đồ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước, thành kính phân ưu và cùng chia sẻ sự mất mát lớn lao của chúng ta.

Thông điệp Phật đản PL. 2559 của đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão TĐGHPGVNTN, tôi trân trọng kính gửi đến chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và Dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Tâm Thư của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tiên dân tộc, các Thánh tử đạo phù hộ cho mọi người dân Việt Nam hiện đang ở khắp mọi phương trời ôm chầm lấy nhau trong hơi ấm của tình tự dân tộc, trút bỏ mọi hận thù do ngộ nhận và cố chấp, để cùng nhau quây quần trước đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đốt nén hương lòng dâng lên với lời thệ...

Thông điệp Xuân Ất Mùi – 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Trước thềm năm mới Ất Mùi, 2015, chúng tôi xin thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành kính gửi đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý vị thiện tri thức, cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước, lời cầu chúc đầu năm mới an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt qua mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh Hoằng dương Chánh pháp, bảo vệ Tổ quốc, chống ngoại xâm, phụng sự dân tộc.

Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam. Thành kính vấn an sức khỏe, Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục.

Thông bạch Phật đản PL. 2558 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nguyện cầu đất nước sớm có tự do dân chủ, nhân quyền, nhân dân được an cư lạc nghiệp, cảnh lầm than đói nghèo, tù tội được xóa bỏ. Triệu người như một kề vai góp sức chống ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải để không thẹn với tiền nhân đã khổ công gầy dựng.

Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, – Thưa quý Thiện tri thức, cùng đồng bào, Phật tử các giới trong và ngoài nước.                 Như quý vị đã biết, thời gian qua, GHPGVNTN đã bị biến tướng, […]

Tăng đoàn PGVNTN quốc nội kính thư đến Trưởng lão HT. Thích Tâm Châu

Vì hoàn cảnh hiện nay, chỉ có chư Tăng trong và ngoài nước cùng nhau “hợp quần gây sức mạnh” thật tâm đoàn kết hòa hợp bên nhau mới mong góp phần giải trừ được quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Chúng con xin y giáo phụng hành.

HT. trưởng lão Thích Tâm Châu nhận lời chứng minh đạo sư Tăng đoàn PGVNTN hải ngoại

Với bản-hoài, tận tâm phụng sự Phật-pháp, phục-vụ chúng sinh, cầu nguyện, đất nước Việt-Nam được toàn vẹn, phú cường, Phật-giáo Việt-Nam được phục-hưng lâu dài. Không vì lợi danh, tranh chấp, chỉ vì đạo-tình với tình thương vô úy, tự coi như ông lính già chữa cháy, chúng tôi hoan-hỷ nhận lĩnh ngôi vị lãnh-đạo tinh-thần Chứng Minh Đạo-Sư Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại.

Nhiệm vụ và quyền hạn của đức Tăng Thống đối với Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo

“Nhiệm vụ Đức Tăng Thống”, Điều thứ 11 không có điều khoản nào cho thấy Đức Tăng Thống có quyền ban hành bất cứ giáo chỉ hay quyết định cất chức, loại bỏ, tẫn xuất thành viên nào của Giáo Hội.

Giáo chỉ số 10 của đức Đệ ngũ Tăng Thống – Thích Quảng Độ

Căn cứ vào tiến trình dân chủ hóa Đất Nước và những diễn biến của Thế Giới cũng như trong Khu Vực, Giáo Hội cần có những đáp ứng kịp thời để đồng hành cùng Dân Tộc...

Đạo từ của đức đệ tứ Tăng Thống gởi Đại hội khoáng đại kỳ III GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ

Hai điều tôi muốn lưu ý và đề nghị Ðại hội : Một là, trong việc phác hoạch chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới, cần chú tâm hơn hết việc hướng dẫn Tăng tín đồ tu học. Không học hỏi, tu trì, thì không thể tăng trưởng trí tuệ hầu phá trừ vô minh.

Thông Điệp Phật Đản 2548 của Đức đệ tứ Tăng Thống

Ðạo Giác ngộ mà Ðức Phật chỉ bày cho chúng ta không gì khác hơn là tái sinh đời sống tâm linh trong mỗi chúng ta để cứu khổ và mở mắt cho mọi loài hữu tình cũng như vô tình. Gốc rễ vô minh chưa tảo trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố ngày nay chỉ đưa nhân loại đến cuộc tự hủy mà thôi.

Linh quyền cho người chết – Nhân quyền cho người sống

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch 2543 Số 02/VTT/VP   Ðồng kính gửi : Ông Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam Ông Trần Ðức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN Ông Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội […]

Thông Điệp cầu nguyện toàn vẹn lãnh thổ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Xin hãy cùng nhau thành tâm nguyện cầu cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam để mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sau những thập kỷ dài chiến tranh và tranh chấp ý thức hệ khiến nhân dân không được no ấm, hạnh phúc.

Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại hạnh phúc và tự do cho toàn dân

Nhà nước Việt Nam không nên sợ hãi. Chỉ sợ mình không có chính nghĩa, không thật sự có tâm huyết với dân tộc thôi. Chứ sợ gì mất quyền. Ðừng sợ có tự do, dân chủ là mình mất quyền.

Nhận định của Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN về sự đánh mất chủ quyền Việt Nam

Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) lấy làm lo lắng cho sự đánh mất chủ quyền Việt Nam trên Biển và trên Đất sau khi đọc toàn văn bản Tuyên bố chung gồm 8 điểm công bố tại Bắc Kinh ngày 21.6 vừa qua khi kết thúc chuyến viếng thăm Trung quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do lời mời của Chủ tịch nước Trung quốc Tập Cận Bình.