Tiếng Việt  |  English

Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Điều Ngự PL.2561-2017

Westminster – Lúc 11:00 trưa, Ngày Chủ Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017. Tại Chùa Điều Ngự thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Đã long trọng tổ chức “Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội” Phật lịch: 2561.

Hình ảnh được ghi lại trong ngày Đại Lễ Vu Lan: