Tiếng Việt  |  English

HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN phúng viếng Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2018 (27/8/Mậu Tuất), vào lúc 8 giờ, Phái đoàn HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN gồm có

Hòa Thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh – Tổng Thư Ký

Hòa Thượng Thích Như Tấn – Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp

Hòa Thượng Thích Khế Viên – Tổng Ủy Viên Nghi Lễ

Thượng Tọa Thích Từ Giáo – Ban Điều Hành Tăng Đoàn Tỉnh Quảng Trị

Thượng Tọa Thích Thiện Phúc – Ban Điều Hành Tăng Đoàn Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẳng

Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước – Ban Điều Hành Tăng Đoàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thượng Tọa Thích Viên Đức – Ban Điều Hành Tăng Đoàn Tỉnh Đồng Nai

cùng với Chư Tôn Đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế.

Đại diện phái đoàn Hòa Thượng Thích Không Tánh đã dâng lời Tưởng Niệm, để tưởng nhớ đến công hạnh hành hoá của Cố Hòa Thượng

Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, viên thành chánh giác, mật thùy chứng giám.

Nam Mô Tân Viên Tịch húy thượng Tâm hạ Phước hiệu Chơn Niệm Hòa Thượng giác linh.

Dưới đây là hình ảnh đính kèm: