Tiếng Việt  |  English

Bản Tường Trình Phiên Bản Buổi Họp Thường Niên Đầu Năm Của Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Vào lúc 19 giờ 00 Ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 23 tháng 3 năm 2019) tại Chùa Phước Thành – 360 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, Tp Huế nhân ngày kỷ niệm Hiệp Kỵ Tưởng Niệm Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện: Tăng Thống Viện Trưởng và Chư Tôn Đức Giáo Phẩm.

Buổi Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện đã trang nghiêm cử hành tại Chánh Điện Chùa Phước Thành dưới sự Chứng Minh của Đức Trưởng Lão Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Sau đây là những hình ảnh: