Tiếng Việt  |  English

Chư tôn đức Hội đồng điều hành Tăng Đoàn khánh tuế Đức Thượng Thủ

Sáng ngày mồng 2 tết, (17/2/2018), Đại Diện Hội Đồng Điều Hành và chư Tăng Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế đã đãnh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.

Chư Tôn Đức gồm Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Thượng Tọa Thích Minh Chơn, cùng chư tôn đức tăng trong Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế.

Chư Tôn Đức đã đảnh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ. Hòa Thượng Thích Chí Thắng thay lời Hòa Thượng Viện Trưởng, chư tôn đức HĐĐH cũng như chư tôn đức Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế, dâng lời chúc tuế lên Đức Thượng Thủ, cầu nguyện Ngài sức khỏe khang ninh, thọ mạng miên trường, để làm bóng mát che chở cho Tăng Đoàn, cũng như dẫn dắt đàn hậu học vượt qua sóng pháp nạn và quốc nạn.

Ban Thư Ký

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm