Tiếng Việt  |  English

Giới Đàn LỤC HÒA do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Được Tổ Chức Tại Chùa Điều Ngự

Lúc 8:30 Ngày 12/6/2019. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại đã tổ chức Giới Đàn LỤC HÒA cho các giới tử Tăng Ni trẻ và quý thiện nam tín nữ Phật tử.