Tiếng Việt  |  English

Giới Đàn LỤC HÒA do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Được Tổ Chức Tại Chùa Điều Ngự

Lúc 8:30 Ngày 12/6/2019. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại đã tổ chức Giới Đàn LỤC HÒA cho các giới tử Tăng Ni trẻ và quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews