Tiếng Việt  |  English

Giới Đàn Phước Thành và Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm HĐLV- GHPGVNTN

Ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tuất (04/4/2018). Tại Chùa Phước Thành đã diễn Giới Đàn Phước Thành, truyền trao Cụ Túc giới, Bồ Tát giới cho giới tử Xuất gia và Tại gia, Thập Thiện giới. và Lễ Tưởng niệm Chư tôn giáo phẩm HĐLV-GHPGVNTN cùng Cố Hòa thượng Tân Viên Tịch Thích Viên Thành.

Buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm, trong sự hộ trì của chư thiện tính nam nữ. và sự thành tâm của các giới tử, trong đó có 22 giới tử xuất gia, 25 giới tử tại gia.

Cũng trong lễ tưởng niệm hiệp kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm HĐLV-GHPGVNTN, chư tôn đức đã đãnh lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng Tân Viên Tịch, thượng Viên hạ Thành vừa viên tịch tại Hoa Kỳ.

Dưới đây là một hình ảnh đính kèm: