Tiếng Việt  |  English

HĐCM – HĐĐH Cùng Các BĐH Trực Thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Tại Các Tỉnh Thành Đảnh Lễ Khánh Tuế Đức Thượng Thủ

Vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi (ngày 21/8/2019), Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trở về tại Phương Trượng Tổ Đình Báo Quốc để đãnh lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Dẫn đầu là Hòa Thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN

Hòa Thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN

Hòa Thượng Thích Chí Thắng – Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN

Cùng Chư Tôn Đức trong HĐCM – HĐĐH và Chư Tôn Đức trong các Ban Điều Hành của các Tỉnh Thành cũng đã vân tập tại Phương Trượng Tổ Đình Báo Quốc để đánh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ.