Tiếng Việt  |  English

Hình Ảnh Buổi Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Đức Thượng Thủ

Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2021 (29/5/Tân sửu), tại Văn phòng Chùa Phước Thành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã thừa sự ủy thác của Hội Đồng Điều Hành, trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chung Thất Trai Tuần Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN – Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.

Vì trong thời gian dịch bệnh nên buổi Lễ Chung Thất chỉ đươc tổ chức đơn giản trong nội bộ Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Buổi lễ bắt đầu bằng thời tụng kinh Di Giáo do Hòa Thượng Thích Thiện Tánh làm chủ sự, sau thời tụng kinh là Lễ Tưởng Niệm Chung Thất do Hòa Thượng Thích Khế Viên làm Chủ Lễ, tiếp theo Lễ Quá Đường Cúng Dường để hồi hướng công đức cầu nguyện Giác Linh Đức Thượng Thủ Cao Đăng Phật Quốc. Sau cùng chư tăng và Phật tử đã gửi đến bà con nghèo quanh thành phố những phần quà từ thiện nhưng ngày chung thất.

Ban thư ký kính gởi vài hình ảnh buổi lễ: