Tiếng Việt  |  English

Hình ảnh Lễ Húy Nhật và Tảo Tháp tại tổ đình Thập Tháp

Ngày mùng 4 tháng Chạp (âm lịch) thường niên là ngày Huý nhật Bổn sư cố HT. thượng KẾ hạ CHÂU và Lễ Tảo Tháp tại tổ đình Thập Tháp – Bình Định. Chư Tăng – Ni đệ tử Tổ Đình vân tập về rất đông.

Năm nay chư Tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN các nơi cũng vân tập về Tổ Đình đông đảo để thắp hương tưởng niệm. Thừa Thiên – Huế có HT. Chí Thắng, HT. Chơn Phương, HT. Chơn Niệm, HT. Thiện Tánh, HT. Khế Viên, TT. Phước Khánh. Quảng Trị có TT. Từ Giáo. Đà Nẵng có TT. Thiện Phúc, Sư cô Ấn Liên, Sư cô Đồng Tâm. Nha Trang có HT. Tâm Trí. Đồng Nai có HT. Viên Đức. Lâm Đồng có HT. Như Tấn. BRVT có TT. Vĩnh Phước. Sài Gòn có HT. Không Tánh, TT. Đồng Minh, TT. Lệ Trụ, TT. Đồng Tấn và rất đông các Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử khắp nơi. 

Sau đây là vài hình ảnh Lễ Huý Nhật và Tảo Tháp: