Tiếng Việt  |  English

Hình Ảnh Lễ Nhập Bảo Tháp Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Sáng ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, nhằm ngày 25/5/2021. Lễ Nhập Bảo Tháp Giác Linh Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tại khuôn viên Tổ Đình Báo Quốc Huế.

Dưới đây một số hình ảnh buổi lễ Nhập Bảo Tháp