Tiếng Việt  |  English

Hội Đồng Điều Hành đảnh lễ đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Chư Tôn Giáo Phẩm HĐĐH Tăng Đoàn Đảnh Lễ Khánh Tuế Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2015, Phái đoàn chư tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN gồm: Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH, Hòa thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa thượng Thích Chí Thắng – Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa thượng Thích Như Tấn – Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp, Hòa thượng Thích Chơn Phương – Tổng Ủy Viên Tài Chánh, Hòa thượng Thích Chơn Niệm – Tổng Ủy Viên Thanh Niên, Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tổng Ủy Viên Kiến Thiết, Thượng tọa Thích Viên Kiên- Ủy Viên HĐĐH đã đến liêu phòng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ, tại chùa Báo Quốc- Huế, đảnh lễ chúc tuế Đức Thượng Thủ.

Đại diện Phái Đoàn, Hòa Thượng Thích Viên Định dâng lời tác bạch khánh tuế và cầu nguyện Đức Thượng Thủ, cửu trụ Ta bà, tòng lâm thạch trú, để lãnh đạo Tăng Đoàn GHPGVNTN qua cơn pháp nạn cũng như quốc nạn hiện nay.

Sau đó phái đoàn tiếp tục ghé thăm vấn an Đại Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh- Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh, Trú Trì Tổ Đình Quốc Ân- Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm: