Tiếng Việt  |  English

Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN khánh tuế Đức Thượng Thủ

Sáng ngày 22 tháng 7 năm Đinh Dậu (12/9/2017), Chư Tôn giáo phẩm Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã làm lễ Khánh Tuế Đức Thượng Thủ, tại Hậu Tổ Chùa Phước Thành, Huế.

Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Viên Định, Thượng Toạ Thích Viên Hải, Thượng Toạ Thích Viên Hải từ tỉnh Bình Đình; Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng Toạ Thích Viên Kiên từ Sài Gòn; Thượng Tọa Thích Từ Giáo từ Quảng Trị; Thượng Toạ Thích Thiện Phúc từ Đà Nẵng, cùng với Quý Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh. Chư Tôn Đức đã đãnh lễ dâng hoa và khánh chúc Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ tăng thêm một hạ lạp, cầu chúc Ngài mạng thọ miên trường, cửu trụ Ta bà, tùng lâm thạch trụ, đã lãnh đạo Tăng Đoàn vượt qua quốc nạn và pháp nạn hiện nay.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ đã hoan hỷ nhân lời khánh chúc của Chư Tăng, và Ngài chúc cho Chư Tăng được mọi điều an lành. Cầu nguyện Tăng Đoàn ngày một vững mạnh, vượt qua pháp nạn cũng như quốc nạn hiện nay.

Sau khi đảnh lễ, khánh tuế Đức Thượng Thủ, Chư Tôn Đức HĐĐH đã đến Chùa Quốc Ân vấn an sức khỏe Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Diệu Tánh và Chùa Bảo Quang thăm Hoà Thượng Thích Chơn Niệm đang dưỡng bệnh tại chùa!

Dưới đây là một số hình ảnh kèm theo: