Tiếng Việt  |  English

Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 2017 tại Thành Phố San Jose

San Jose, vào lúc 8:00 sáng, Thứ 7 ngày 28 tháng 10 năm 2017. Tại Hội Trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School. Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 đã diễn ra Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khoá Tu Học – Lễ Hội Quán Âm. Rất đông Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Phẩm và đồng bào Phật tử tham dự Hội Nghị thường niên. Sau Lễ khai mạc hội nghị, có 4 khoáng đại đã được trình bày và thảo luận, thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an và văn nghệ chào mừng Hội Nghị.