Tiếng Việt  |  English

Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Ngày 26-11-2021

Vào lúc 8:30 sáng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại Hội Trường chùa Điều Ngự: 14472 Chestnut St, Thành phố Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã long trọng tổ chức Hội Nghị Thường Niên năm 2021. Chương trình gồm có: Niệm Phật cầu gia bị, lễ Phật và tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, lời chào mừng của ban tổ chức, giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc Hội Nghị, đạo từ của Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm. Hội Nghị thông qua 4 khoáng đại: 1. Các Tổng vụ báo cáo Phật sự; 2: Đề án Phật sự (tham luận); 3: Kiện toàn nhân sự; 4: Đúc kết thông qua văn kiện.

Hội nghị đã thông qua Quyết nghị. Sau cùng là đạo từ bế mạc và cảm tạ của ban tổ chức.

Dưới đây một số hình ảnh của buổi Hội Nghị