Tiếng Việt  |  English

Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học Mùa Thu 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN tại Hội trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School

Trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2018  tại Hội trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School. Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 đã diễn ra Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học Mùa Thu năm 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại với sự tham dự đông đảo của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và quý đồng hương Phật tử.

Dưới đây một vài hình ảnh ghi nhận: