Tiếng Việt  |  English

Khai Mạc Khóa An Cư Mùa Đông và Tụng Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Lúc 4:30 chiều Ngày 25 tháng 11 năm 2021 Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Phẩm đã vân tập tại Chánh Điện chùa Điều Ngự để tham dự Lễ Khai Mạc Khoá An Cư Mùa Đông với chương trình: Lời khai mạc khoá tu của Hoà Thượng Trưởng ban tổ chức, HT. Trưởng ban tổ chức thỉnh cử chức sự, Niêm hương bạch Phật, Tụng Đại Bi, Kiết giới, Đạo Từ của Hoà Thượng Tuyên luật sư và sau cùng là hồi hướng. 

7:00 tối cùng ngày là thời khoá Tụng kinh của Chư Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử đã thọ trì Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật Pháp vấn đáp và Toạ Thiền.

Dưới đây một số hình ảnh trong buổi lễ