Tiếng Việt  |  English

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN tại chùa Điều Ngự

Lúc 4:30 P.M, Ngày 23/6/2017, khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN đã long trọng tổ chức tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ. Với Số lượng Tăng Ni an cư gồm có 231 vị, trong đó có 37 vị tùng hạ và hàng trăm Phật tử tham dự ngoài ra có các giới tử phát tâm thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, thức Xoa Ma Na, sa di, sa di Ni và phật tử phát tâm xuất gia, thọ Thập thiện và Bồ Tát Giới trong Đại Giới Đàn VẠN HẠNH, ban giáo thọ gồm 18 vị Tôn Đức Tăng Ni đạo cao đức trọng, kiến thức uyên bác, với nhiều kinh nghiệm thực tu, thực học.

Dưới đây là vài hình ảnh sinh hoạt của khóa An cư.