Tiếng Việt  |  English

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN tại chùa Điều Ngự

Lúc 4:00 P.M, Thứ 2 Ngày 18/6/2018, khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN đã long trọng tổ chức tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ. Với Số lượng Tăng Ni An Cư có trên 200 vị Chư Tôn Đức Trưởng lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, và hàng trăm Phật tử tham dự.

Dưới đây một số hình ảnh sinh hoạt trong khóa An Cư:

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews