Tiếng Việt  |  English

Lễ Húy nhật Bổn Sư và Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp năm Mậu Tuất – 2018

 

Hằng năm tại Tổ Đình Thập Tháp – Bình Định, đến ngày mùng 4 tháng Chạp âm lịch là ngày Lễ Huý nhật, tưởng niệm Cố Hoà thượng Bổn Sư huý thượng KHÔNG hạ TÍN hiệu KẾ CHÂU và Lễ Tảo Tháp Tế hiệp chư vị Tổ Sư. Tất cả Tăng Ni đệ tử Tổ Đình Thập Tháp hành đạo phương xa đều vân tập về Tổ Đình để dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh Hòa thượng Bổn Sư. 

Chư Tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN từ các tỉnh xa cũng về tham dự đông đảo: Thừa Thiên Huế có HT. Thích Chí Thắng, HT. Thích Chơn Phương, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Khế Viên, TT. Thích Thông Đạt, TT. Thích Minh Chơn, TT. Thích Minh Tuệ, ĐĐ. Thích Minh Siêu. Quảng Trị có TT. Thích Từ Giáo, ĐĐ. Thích Từ Vân. Đà Nẵng có TT. Thích Thiện Phúc, Sài Gòn có HT. Thích Không Tánh, Lâm Đồng có HT. Thích Như Tấn cùng các Huynh trưởng GĐ Phật Tử. Cũng nhân ngày Lễ thường niên nầy, quý Ngài trong Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn GHPGVNTN tổ chức cuộc họp Tổng kết Phật sự cuối năm và đề ra phương hướng sinh hoạt cho năm tới.

Sau đây là vài hình ảnh được ghi lại trong ngày Lễ :