Tiếng Việt  |  English

Lễ Húy nhật tưởng niệm Quốc Sư Phước Huệ tại Tổ Đình Thập Tháp

Quốc sư Phước Huệ (1869-1945) húy Chơn Luận, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 40. Trong thời gian trụ trì Tổ đình Thập Tháp – Bình Định, Ngài được vua Thành Thái thỉnh ra Kinh đô Phú Xuân thuyết pháp, cảm hóa được Vua quan triều đình quy y Tam Bảo và từ đó Ngài được tôn xưng làm Quốc sư. Về sau, Hòa thượng Giác Tiên cung thỉnh Ngài đứng ra mở trường giảng dạy Phật học tại chùa Trúc Lâm, đây được xem là lớp Cao học Phật giáo đầu tiên tại Thừa Thiên Huế.

Tại Tổ đình Thập Tháp Bình Định, Ngài cũng mở lớp Phật học giảng dạy nhiều năm. Về sau, chùa Long Khánh – Quy Nhơn mở Phật Học Đường và thỉnh Ngài làm chủ giảng. Học trò của Quốc sư rất đông, về sau đều trở thành những bậc lãnh đạo nổi tiếng trong công cuộc Chấn hưng Phật giáo.

Hằng năm, vào ngày 21 tháng Giêng âm lịch, tại Tổ đinh Thập Tháp – Bình Định tổ chức Lễ Húy nhật, tưởng niệm ân đức Quốc sư. Tăng Ni va Thiện tín xa gần về tham dự rất đông, ước khoảng có trên 10 nghìn người.

Sau đây là vài hình ảnh Ngày Lễ Húy nhật năm 2018: