Tiếng Việt  |  English

Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học và Pháp Hội Quan Âm

San Jose, vào lúc 8:00 sáng, Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017. Tại Hội Trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School. Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122,  đã diễn ra Lễ Khai Mạc Khoá Tu Học do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Phẩm và rất nhiều đồng hương Phật tử xa gần tham dự tại Hội Trường này. Sau Lễ Khai Mạc là thời Thọ trì Kinh, Thuyết pháp, Quá đường, Nghe pháp, Phật Pháp Toạ Đàm và đặc biệt là Pháp Hội Quan Âm – Thiền Quán, với nhiều lợi lạc sau một ngày tu học, Hội Nghị Thường Niên và Pháp Hội Quan Âm đã khép lại với lễ bế khoá. Dưới đây vài hình đã được ghi lại xin gởi đến quý vị.