Tiếng Việt  |  English

Lễ Khánh Tuế Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 05 tháng 09 năm 2018, vào lúc 14g Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã vân tập tại Phương Trượng Tổ Đình Báo Quốc để đãnh lễ khánh tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hạnh – Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Hội Đồng Điều Hành gồm:

Hòa Thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH

Hòa Thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Chí Thắng – Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Chơn Phương – Tổng Ủy Viên Tăng Sự

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh – Tổng Thư Ký

Cùng Chư Thượng Tọa – Đại Đức Tăng

Sau khi đãnh lễ, dâng hoa và lời chúc Khánh Tuế của Hòa Thượng Viện Trưởng, Đức Thượng Thủ cung chúc sức khỏe đến các Chư Tôn Đức và sách tấn Hội Đồng Điều Hành tin tấn tu tập và kiên trì trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Dưới đây là hình ảnh đính kèm trong lễ Khánh Tuế:

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews