Tiếng Việt  |  English

Lễ Khánh Tuế Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 05 tháng 09 năm 2018, vào lúc 14g Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã vân tập tại Phương Trượng Tổ Đình Báo Quốc để đãnh lễ khánh tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hạnh – Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Hội Đồng Điều Hành gồm:

Hòa Thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH

Hòa Thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Chí Thắng – Phó Viện Trưởng

Hòa Thượng Thích Chơn Phương – Tổng Ủy Viên Tăng Sự

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh – Tổng Thư Ký

Cùng Chư Thượng Tọa – Đại Đức Tăng

Sau khi đãnh lễ, dâng hoa và lời chúc Khánh Tuế của Hòa Thượng Viện Trưởng, Đức Thượng Thủ cung chúc sức khỏe đến các Chư Tôn Đức và sách tấn Hội Đồng Điều Hành tin tấn tu tập và kiên trì trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Dưới đây là hình ảnh đính kèm trong lễ Khánh Tuế: