Tiếng Việt  |  English

Lễ Nhập Kim Quan Đức Thượng Thủ Thượng Thiện Hạ Hạnh

Lễ Nhập Kim Quan Đức Thượng Thủ
Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày (11 tháng 4 năm Tân Sửu), tại Tổ Đình Báo Quốc, Huế. Đã cử hành lễ Nhập Kim Quan cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ TĐGHPGVNTN.
Buổi lễ do Hoà Thượng Thích Quang Nhuận- Trú trì Chùa Hiếu Quang-Chủ Lễ.
Tang Lê được diễn ra theo hình thức Tâm Tang, trong vòng ba ngày, vô cùng giản dị và trang nghiêm như ý nguyện của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng.
Lễ Nhập Bảo Tháp sẽ được diễn ra vào lúc 05h00 ngày 25 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày (14 tháng 4 năm Tân sửu).
Dưới đây là hình ảnh buổi lễ.
Ban Thư Ký