Tiếng Việt  |  English

Lễ Tưởng Nguyện Cố Trưởng Lão HT. Thích Trí Quang tại Chùa Điều Ngự

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, lúc 7:00 tối  tại Chùa Điều Ngự, địa chỉ 14472 Chestnut st., thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Tưởng Nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang.

Buổi lễ dưới sự quang lâm và chứng minh của đông đảo Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Hòa Thượng Thích Như Minh, Hòa Thượng Thích Thiện Long, Hòa Thượng Thích Minh Trí, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Hòa Thượng Thích Tâm Thành,….và hàng trăm đồng hương và Phật tử tham dự. 

Trong buổi lễ sau phần nghi thức, quý Ngài đã nói lên cuộc đời và công hạnh bảo vệ và hoằng dương Chánh pháp cho dân tộc và nhân loại của Cố trưởng lão thượng Trí hạ Quang.

Dưới đây một số hình ảnh trong buổi lễ.