Tiếng Việt  |  English

Ngày Lễ Tảo Tháp và Húy Nhật Bổn Sư tại Tổ Đình Thập Tháp

Ngày mùng 4 tháng chạp năm Đinh Dậu, nhằm ngày 20 tháng 01 năm 2018, tại Tổ Đình Thập Tháp – Bình Định tổ chức Lễ Tảo Tháp và Húy Nhật Hòa thượng Bổn sư húy Không Tín hiệu Kế Châu. Đây là ngày lễ trọng đại, thường niên của Tổ Đình. Tất cả hàng Tăng Ni đệ tử xa gần đều vân tập về Tổ Đình với tấm lòng uống nước nhớ nguồn, dâng hương đảnh lễ, tỏ lòng tri ân Hòa thượng Bổn sư và chư vị lịch đại Tổ sư.

 Cũng như nhiều năm qua, Chư Tăng thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm có HT. Chí Thắng, HT. Chơn Phương, HT. Thiện Tánh, HT. Khế Viên, TT. Thông Đạt, TT. Minh Chơn, TT. Minh Tuệ ở Thừa Thiên Huế, TT. Từ Giáo ở Quảng Trị, TT. Thiện Phúc ở Đà Nẵng, HT. Không Tánh ở Sài Gòn, HT. Viên Đức ở Đồng Nai, TT. Vĩnh Phước ở Bà Rịa – Vũng Tàu,… cũng vân tập về Tổ Đình Thập Tháp để tham dự ngày lễ quan trọng nầy. Và nhân đó tổ chức cuộc họp tổng kết Phật sự cuối năm cũng như đề ra những phương hướng sinh hoạt cho năm tới.

 Sau đây là một số hình ảnh của ngầy lễ tại Tổ Đình Thập Tháp: