Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn dâng hoa Tưởng niệm Thánh Tử Đạo

Chiều ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất (27/5/2018), Tăng Đoàn GHPGVNTN đã cử phái đoàn Chư Tăng và Phật tử thân lâm đến tại Đài Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo – Đường Lê Lợi – Huế, để dâng Hoa, dâng Hương, đảnh lễ tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo.

Phái đoàn do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh làm trưởng đoàn, cùng với Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Hòa Thượng Thích Khế Viên đại diện chư Tăng và Phật tử. 

Chư tôn Hòa Thượng và toàn thể chư Tăng, Phật tử đã niệm hương cầu nguyện và đảnh lễ trước đài tưởng niệm. Sau khi niệm hương và đảnh lễ xong, phái đoàn đã nhiễu quanh Đài Tưởng Niệm.

Pháp danh và thế danh của 8 vị Thánh tử đạo.

Tâm Đồng – Đặng Văn Công.

Tâm Thành – Dương Viết Đạt

Tâm Thanh – Nguyễn Thị Yến

Tâm Thông – Nguyễn Thị Phúc

Tâm Hiển – Lê Thị Kim Anh

Tâm Thuận – Trần Thị Phước Trị

Tâm Chánh – Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tâm Tôn – Huyền Tôn Nữ Tuyết Hòa.

Dưới đây là hình ảnh đính kèm do Ban Thư Ký Phật Đản thực hiện: