Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Lễ Thọ Tang và Tưởng Niệm Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu, (23/5/2021) Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang, Đức Thượng Thủ tại Chùa Phước Thành- Huế, nơi Đức Thượng Thủ nhẹ nhàng xả bỏ báo thân.

Buổi lễ tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Viên Định- Viện Trưởng HĐĐH, HT. Thích Không Tánh, HT. Thích Chí Thắng, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Chơn Phương, HT. Thích Khế Viên, Thượng Tọa Thích Thông Đạt, TT. Thích Minh Đức, TT. Thích Từ Giáo, TT. Thích Viên Kiên, TT. Thích Tâm Định, TT.. Thích Tín Hạnh, TT. Thích Minh Tuệ, TT. Thích Vĩnh Phước, TT. Thích Lệ Trụ, TT. Thích Đồng Quang cùng đông đảo chư Tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm tình đạo vị, để tưởng nhớ bậc Tôn Sư.

Bắt đầu buổi lễ, Chư Tăng niệm hương cầu nguyện trước hương án của Ngài, Tuyên Sớ và dâng bài Điếu Văn để khắc ghi lại cuộc đời và sự nghiệp hành hóa của Ngài, sau đó tụng kinh di giáo và hồi hướng. 

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, QUỐC ÂN PHÁP PHÁI,

SUNG VIỆT NAM PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT GIÁO HỘI TĂNG ĐOÀN

THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, KIM QUANG TỰ TRÚ TRÌ,

HÚY THƯỢNG LỆ HẠ CHÂN HIỆU THIỆN HẠNH

GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG

Một vài hình ảnh trong buổi lễ.