Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN biếu quà các cháu Bệnh Nhi Ung Thư

Thời gian qua, Ban Từ Thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN có nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ cho các cháu Bệnh Nhi Ung Thư ở Bệnh Viện Ung Bướu và các cháu mồ côi, bại não tàn tật ở Trung Tâm Thị Nghè của Quý Phật tử sau đây:

– Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến (Phật tử Chùa Từ Lâm ở Mỹ) giúp $2.400Usd

– Phật tử Trần Thị Thu Phong Pháp danh: Nhật Nhã giúp $600Usd

– Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai ở CA – Mỹ giúp riêng các cháu Bệnh Nhi Ung Thư: $500Usd

– Phật tử Pháp danh: Diệu Hoa (ở Đức) giúp $200 Euros

Tất cả đổi thành tiền VN là: 86.800.000 VND (Tám mươi sáu triệu tám trăm ngàn). Vào ngày 10-12-2018 Hòa Thượng Thích Không Tánh và Đại Đức Thích Nhật Kiên đã đến Bệnh viện Ung Bướu thăm hỏi và biếu cho 128 cháu Bệnh nhi Ung thư mỗi cháu 250.000 VND và sau đó tiếp tục đến Trung Tâm Khuyết Tật, Mồ Côi ở Thị Nghè biếu trên 400 phần quà gồm Bánh Bông lan, Sữa…trị giá trên 10 triệu và 11.000.000 VND tiền mặt phụ tiền ăn cho các cháu mồ côi bị khuyết tật, bại não ở đây.

Trừ số tiền đã biếu quà các cháu, hiện còn tồn Qũy 32.800.000 VND Ban Từ Thiện dự kiến sẽ Biếu cho trên 100 Bệnh Nhi Ung Bướu vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến.

Ban Từ Thiện xin thành kính cảm niệm công đức tất cả Quý ân nhân và kính gởi một số hình ảnh biếu quà để Quý Phật tử được biết.

BTT kính ghi.