Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN biếu quà Từ thiện cuối năm Mậu Tuất – 2018

Tăng Đoàn GHPGVNTN biếu quà Từ thiện cuối năm Mậu Tuất – 2018

Được sự giúp đỡ của quý gia đình Phật tử Hồ Văn Lương ở Canada, Phât tử Tuyết Mai, Phật tử Mai Hương ở Đức và quý Phật tử chùa Từ Lâm của TT. Thích Viên Thông ở Hoa Kỳ.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 3 tháng Chạp năm Mậu Tuất (08.01.2019), tại Tổ Đình Thập Tháp tỉnh Bình Định, Hòa Thượng Thích Viên Định, Hòa Thượng Thích Không Tánh và Thượng Tọa Thích Thiện Phúc đã biếu 200 phần quà, để chia xẻ sự khó khăn của quý bà con đồng bào nghèo sống chung quanh Chùa trong dịp cuối năm Mậu Tuất. Mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng.

Bà con rất lấy làm vui mừng vả ngỏ lời cảm niệm công đức hảo tâm của quý Ân nhân Phật tử.

Sau đây là vài hình ảnh buổi phát quà tại Đoàn quán GĐPT Thập Tháp: