Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung PL. 2563

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6 năm 2019, tại Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St., Westminster, California, USA. Tăng Đoàn GHPGVNTNHN đã long trong cử hành Đại Lễ Phật Đản Chung PL.2563. Chương trình Đại Lễ Phật Đản:  

10:00 AM: Trì Bát Khất Thực

10:45 AM: Thuyết Pháp

10:42 AM: Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni quang lâm Hội trường

11:00AM: Cử Hành Đại Lễ

 • Chào quốc kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và Phật Giáo kỳ
 • Phút nhập Từ bi quán
 • Diễn văn Khai mạc của Ban Tổ Chức
 • Thông Điệp Phật Đản PL: 2563 của Tăng Đoàn GHPGVNTN
 • Thông Điệp Phật Đản của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc
 • Đạo từ của Hội Đồng Giáo Phẩm
 • Nghi thức Khánh Đản với nhiều truyền thống: Việt Nam, Srilanka, Thái Lan, Tây Tạng, Hàn Quốc…..
 • Pháp từ của chư Tôn đức Giáo phẩm
 • Cảm từ của quý vị Dân cử
 • Lễ Tắm Phật
 • Phát phần thưởng cho những học sinh xuất sắc
 • Phóng sanh
 • Cảm tạ
 • Lễ Trai Tăng
 • Thọ trai
 • Phụ diễn Văn nghệ cúng dường Phật Đản

3:45PM: Thăm viếng, uỷ lạo quý vị cao niên tại Viện dưỡng lão

 • Lễ Quy y Tam Bảo