Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Đức Thượng Thủ

 

Sáng mồng 2 tết (6/2/2019), Đại diện Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến phượng trượng Đức Thượng Thủ để đảnh lễ khánh chúc Ngài nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi.

Đại diện chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Thượng Tọa Thích Minh Chơn, Thượng Tọa Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Minh Nhiếp, Đại Đức Thích Phước Tịnh.

Hòa Thượng Thích Chí Thắng đại diện cho Chư Tăng dâng lời tác bạch khánh chúc lên Đức Thượng Thủ.

 

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews