Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Đức Thượng Thủ

 

Sáng mồng 2 tết (6/2/2019), Đại diện Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến phượng trượng Đức Thượng Thủ để đảnh lễ khánh chúc Ngài nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi.

Đại diện chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Thượng Tọa Thích Minh Chơn, Thượng Tọa Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Minh Nhiếp, Đại Đức Thích Phước Tịnh.

Hòa Thượng Thích Chí Thắng đại diện cho Chư Tăng dâng lời tác bạch khánh chúc lên Đức Thượng Thủ.