Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế phát quà từ thiện Vu lan

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế phát quà từ thiện Vu lan tại Trung Tập Bảo Trợ Xã Hội Thừa Thiên Huế và tại chùa Phước Thành, Huế.

Nhân mùa vu lan báo hiếu Phật lịch 2559, để thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật, và tuân hành theo tinh thần thông bạch vu lan của Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế.

Đại diện Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế cùng đoàn từ thiện chùa Phước Thành do Hòa Thượng Thích Chí Thắng làm trưởng đoàn, đã đến Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thừa Thiên Huế để phát 150 xuất quà cho bệnh nhân ở nơi đây.

Cũng trong đợt này, Ban Điều Hành phát thêm 170 phần quà cho bà con người khổ các vùng phụ cần, và Phật tử nghèo khó gần các chùa trực thuộc Tăng Đoàn, tại Chùa Phước Thành, Huế.

Ban Thư Ký 

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm: