Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế Tác Pháp Thọ An Cư

Sáng ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý (5/6/2020), Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tác Pháp Thọ An Cư, tại giới trường Linh Quang, Huế

Tại phiên họp chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh làm Luật Sư Y Chỉ cho Chư Tăng trong ba tháng Hạ an cư, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Bỉnh Pháp Lễ Thọ An Cư, và sắp sếp một số công việc cần thiết để cho Chư Tăng tịnh tu trong ba tháng Hạ.

Sau buổi họp, Chư Tăng quang lâm chánh điện, Giới trường chính- Linh Quang, để tác pháp thọ an cư.

Sau đây một số hình ảnh buổi lễ:

Ban Thư Ký Tăng Đoàn.

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews