Tiếng Việt  |  English

Tăng đoàn Thừa Thiên Huế cử hành Lễ Thọ An Cư năm Đinh Dậu

Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm Đinh Dậu (8/6/2017), Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ Thọ An Cư tại Giới Trường Linh Quang – Huế. 

Quang lâm chứng minh có Đức Thượng Thủ- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, cùng chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn và chư tôn đức các Chùa trực thuộc Tăng Đoàn tại trú xứ Thừa Thiên Huế. Năm nay do bệnh duyên nên Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh không thể quang lâm tham dự. 

Từ 06g00 sáng, chư tôn thiền đức đã vân tập về tại giảng đường Chùa Linh Quang, họp Tăng cho buổi Lễ Thọ An Cư.

Tại buổi họp, chư Tăng đã cung thỉnh Đức Thượng Thủ làm Luật Sư Y Chỉ cho chư Tăng trong ba tháng an cư kiết hạ. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Thắng là Vị Chủ Pháp Sự cho buổi thọ an cư. 

Sau buổi họp, chư Tăng và Phật tử vân tập tại Giới trường. Tiền phương tiện, thuyết giới cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia, sau cùng là Lễ Thọ An Cư của chư Tăng.

Ban Thư Ký

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm: