Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Cầu An cho Đức Thượng Thủ

Sáng ngày 30 tháng 2 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 27/3/2017, tại Giới Trường Bố Tát Linh Quang, Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Cầu An cho Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh.

Buổi lễ với sự tham dự của Chư Tôn Đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, hai chúng Phật tử Thập Thiện và Bồ Tát tại gia. 

Nhân ngày Bố Tát của Đại Tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế, chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, Chư Tăng và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ Cầu An cho Đức Thượng Thủ và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh. 

Buổi lễ do Hòa Thượng Thích Chơn Phương – Tổng Ủy Viên Tăng Sự niêm hương cầu nguyện, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ điều hành và Hòa Thượng Thích Khế Viên tuyên sớ cầu nguyện. “Nhất tâm cầu nguyện nhị vị Hòa Thượng mạng thọ miên trường, thân xu khương thái, làm nơi nương tựa cho tứ chúng.”

Cũng nhân dịp này, Hòa Thượng Thích Chí Thắng thay lời cho Đức Thượng Thủ, gửi lời niệm ân chư tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử các giới trong ngoài tỉnh, Hòa Thượng chủ tịch và chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Tăng Đoàn Hải Ngoại đã gửi lời cầu chúc sức khỏe, trợ duyên cho Đức Thượng Thủ mau chóng lành bệnh. 

Ban Thư Ký Tăng Đoàn

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm: