Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ Tự Tứ và Vu Lan

Sáng ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại Giới Trường Linh Quang, Chư Tôn Đức Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ Tự Tứ và Vu Lan Báo Hiếu.

Từ 07h00, Chư Tăng đã vân tập tại Hội Trường để họp Tăng cho buổi lễ Tự Tứ và Vu Lan.

Buổi Lễ Tự Tứ dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh- Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh là Chủ Pháp Sự.

Tam vị Ngũ Đức Sư gồm:

Hòa Thượng Thích Chơn Phương

Thượng Tọa Thích Thông Đạt

Thượng Tọa Thích Minh Đức

Buổi lễ dưới sự điều hành và duy na của Thượng Tọa Thích Minh Tuệ.

Và sự tham dự của hơn 50 chư Tăng và đông đảo Phật tử thuộc Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm:

Ban Thư Ký Thực Hiện