Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế trang nghiêm lễ Tự tứ và Vu lan 2015

Sáng ngày 14 tháng 7 năm  Ất Mùi (27/8/2015) Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Giới trường Chùa Linh Quang. 

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng thủ Tăng đoàn GHPGVNTN, cùng đông đảo chư tôn đức Ban Điều Hành và chư tăng Thừa Thiên Huế đang sinh hoạt bố tát tại giới trường Linh Quang, và Phật tử các giới. 

Từ 06 giờ sáng, chư Tăng đã tổ chức họp Tăng tại giảng đường Chùa Linh Quang, để tổng kết ba tháng an cư kiết hạ và thảo luận về Lễ Tự Tứ, Vu Lan.

Tại buổi họp, chư Tăng thỉnh cử Trưởng lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh, Thành viên HĐCM làm Chủ Pháp Sự cho Lễ Tự Tứ; cung thỉnh Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Tánh Đạt, Hòa thượng Thích Chơn Niệm làm ba vị Ngũ Đức Sư. 

Đúng 07 giờ sáng, chư Tăng và Phật tử vân tập tại Giới trường Chùa Linh Quang, thuyết giới cho hai chúng Thập Thiện và Bồ tát, sau đó chư Tăng tiến hành Tự tự. Sau Lễ Tự Tứ của chư Tăng, các đoàn Phật tử đại diện cho hai chúng Bồ tát, Thập thiện thuộc nhóm Phật tử hải ngoại và quốc nội, nhóm Phật tử Thanh Tuệ (chùa Phước Duyên) dâng hoa khánh chúc lên chư tôn đức tăng nhân ngày thọ tuế.

Cuối cùng là Lễ Vu Lan Báo Hiếu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: