Tiếng Việt  |  English

Tiền Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Từ Lâm

San Jose, vào lúc 7:00 tối, Thứ 6 ngày 27 tháng 10 năm 2017. Tại Chùa Từ Lâm thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, 1280 Lundy Ave, San Jose, CA – 95131 đã diễn ra cuộc họp Tiền Hội Nghị nhằm Kiểm điểm thành phần Đại biểu tham dự Hội Nghị đồng thời Thông qua Chương Trình Hội Nghị và Khoá Tu Học Quán Âm cho 2 ngày 27, 28 tại Hội Trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School. Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA – 95122. Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 9:00. Dưới đây một số hình ảnh trong cuộc họp.