Tiếng Việt  |  English

Tiền Hội Nghị tại Chùa Từ Lâm, San Jose-California-Hoa Kỳ

Chiều Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Chùa Từ Lâm  địa chỉ: 1280 Lundy Ave, San Jose, CA – 95131. Sau thời Dược thực của Chư Tôn Đức Tăng Ni giáo phẩm và quý đồng hượng Phật tử xa gần. Đúng 7:00 tối  Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã diễn ra Tiền Hội Nghị.

Dưới đây một số hình ảnh

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews