Tiếng Việt  |  English

Tiền Hội Nghị tại Chùa Từ Lâm, San Jose-California-Hoa Kỳ

Chiều Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Chùa Từ Lâm  địa chỉ: 1280 Lundy Ave, San Jose, CA – 95131. Sau thời Dược thực của Chư Tôn Đức Tăng Ni giáo phẩm và quý đồng hượng Phật tử xa gần. Đúng 7:00 tối  Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã diễn ra Tiền Hội Nghị.

Dưới đây một số hình ảnh