Tiếng Việt  |  English

Tuần Lễ Phật Đản PL: 2563 – Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế Khai Kinh và Tụng Kinh Pháp Hoa

Đầu giờ chiều, vào lúc 14h, ngày mồng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 11/05/2019, Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã cử hành lễ Khai Kinh và Tụng Kinh Pháp Hoa trong tuần Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563.

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức trong Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế  cùng Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử các giới.

Sau Lễ Khai Kinh, Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Hòa Thượng Thích Thiên Tánh, Hòa Thượng Thích Khế Viên đã lưu lại, tụng kinh cùng chư tăng và Phật tử.

Dưới sự chứng minh và điều hành của chư vị Hòa Thượng, buổi tụng kinh diễn ra trang nghiêm, ấm cúng. 

Theo Thông Tư Phật Đản PL: 2563 của Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế do Hòa Thượng Thích Chí Thắng ban hành, “Tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ Phật Đản. Từ ngày 08/04 đến ngày 14/04/ Kỷ Hợi.”, “Kính mời Chư Tăng các Tổ Đình, Tự Viện, Tịnh Thất và Phật Tử các giới trở về tại Tổ Đình Quốc Ân để cùng tụng kinh Pháp Hoa trong tuần lễ Phật Đản PL: 2563”.  “Các Tổ đình, Tự viện, Tu viện, Phật học viện, Tịnh thất, Tịnh xá, các Niệm phật đường, Khuôn giáo hội, các đơn vị GĐPT, các đạo tràng tu học… treo cờ đèn, khai kinh và luân phiên tụng niệm suốt tuần lễ Phật Đản. Cố gắng tham gia tụng kinh Pháp Hoa tuần lễ Phật Đản tại Lễ Đài Tổ Đình Quốc Ân, để cầu nguyện mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.”

Ban thư kí

Dưới đây là một số hình ảnh

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews